İstatistik Terimleri Sözlüğü - XML
İstatistik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
121benimsenir özürlü sayısı(Nitelik denetimi) Nitelik denetiminde, örneklemin geçerliliği için başlangıçta saptanan özürlü sayısı.
122bernoulli büyük sayılar yasası(olasılık kuramı) (…)olmak üzere, Bernoulli dağılımı gösteren (...) olasılıksal değişkenleri için,dizisinin, (...) belli bir olasılıkla p olasılığına yakınsaması.
123bernoulli dağılımıbk. ikiterimli dağılım.
124bernoulli değişimibk. ikiterimli değişim.
125bernoulli denemeleri(olasılık kuramı) Aynı koşullarda yinelenen, her yinelemede değişmeyen olasılıkla iki sonuçtan birinin ortaya çıktığı bağımsız denemeler dizisi.
126bernoulli savı(olasılık kuramı) Bağımsız denemeler dizisinde bir A olayının oluş yüzdesinin, deneme sayısı arttıkça P(A) olasılığına yaklaştığını gösteren kanıtsav.
127bernoulli sayısı(olasılık kuramı) (…) dizisinin açılımında ortaya çıkan (…) katsayısı, Bunlara r'yinci dereceden Bennoulli sayıları denir.
128bernstein eşitsizliği(Kuramsal istatistik) (…)Bienayme-Çebişev türünde bir eşitsizlik. Dağılımın ortalaması (…)ve değişkesi (…)ise bu eşitsizlik, h bir değişmez oknak üzere,(…)biçiminde verilir, ay. bk. Bienaymé-Çebişev eşitsizliği.
129bernstein savı(Kuramsal istatistik) Özeksel erey savının bağımlı değişkenler için verilen biçimi, ay. bk. özeksel erey savı.
130bertrand aykırılığı(olasılık kuramı) Bir birim çember içine rasgele çizilen bir kirişin uzunluğunun, aynı çember içine çizilen eşkenar üçgenin bir kenarından büyük olması olasılığının değişik değerler alabileceğini gösteren aykırılık,
131beşinci tür dağılım(Kuramsal istatistik) Olasılık yoğunluk işlevi, k bir değişmez olmak üzere,(…)biçiminde verilen Pearson türünden tek-doruklu bir sıklıkdağılımı. y = g/x dönüşümü ile üçüncü tür dağılım oluşur.
132beştebirlikBir dağılımın toplam sıklığını beş eşit parçaya ayıran değişken değerlerinden her biri.
133beta dağılımı(olasılık kuramı) a>0 ve b>0 için olasılık yoğunluk işlevi,(...)olan X sürekli olasılıksal değişkeninin dağılımı, (...)(gama) dağılımı gösteren bağımsız Z ve Y olasılıksal değişkenlerine ilişkin Z/(Z+Y) işlevinin dağılımıdır.
134beta işlevi(0,1) aralığında değerler alan ve B(p,q) = (…) biçiminde verilen bir işlev.
135betimleyici örneklemdeğerlerVerileri Açıklamaya ya da özetlemeye yarayan ortalama, ölçünlü sapma gibi örneklemdeğerler.
136betimsel istatistikVerilerin toplanması, bölümlendirilmesi, özetlenmesi ve sunulmasıyla ilgili yöntemleri konu edinen istatistik dalı.
137bienaymé-çebişev eşitsizliği(Kuramsal istatistik) Çebişev eşitsizliğinin, beklenen değeri p,, değişkesi (…) olan X olasılıksal değişkeni ve t>1 için,(…) biçiminde verilen bir türü
138bileşen çözümlemesi(Çok değişkenli istatistik) k boyutlu bir değişimi, özgün değişkenlerin doğrusal işlevi olan dik bileşenlerle açıklama yöntemi.
139bileşen dağılım işlevibk. birleşik dağılım işlevi.
140bileşen olasılık işlevibk. birleşik olasılık işlevi.
141bileşen olasılık yoğunluk işlevibk. birleşik olasılık yoğunluk işlevi.
142bilgi yitimi1) Eldeki bilgi kayıtlarının yitirilmesi. 2) Özel bir soruna ilişkin verilerden tüm bilgilerin elde edilememesi.
143bir-aşamalı örnekleme(örnek.) Örneklemin bir evrenden tek bir yöntemle ve bir aşamada çekilmesi.
144biriken sapmaBölümlendirilmiş dağılımlarda, görgül ve kuramsal dağılım işlevleri arasındaki çıkarım.
145birikimli dağılım işlevibk. dağılım işlevi.
146birikimli sıklık eğrisiDağılım işlevinin, yatay eksende değişken değerleri, düşey eksende birikimli sıklıklar alınarak çizilen eğrisi.
147birikintibk. birikinti çıkaran işlev.
148birikinti çıkaran işlev(Kuramsal istatistik) (…)
149birim olağan değişkenSıfır ortalama ve 1 ölçünlü sapma ile olağan dağılım gösteren değişken.
150birinci erey savı(olasılık kuramı) Bir dağılım işlevleri dizisi F dağılım işlevine yaklaştığında, belirtken işlevlerinin de sonlu bir aralıkta F'nin belirtken işlevine yaklaştığını gösteren kanıtsav.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir