Halkbilim Terimleri Sözlüğü - XML
Halkbilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
151dînGörünen, görünmeyen doğaüstü güç, nesne ya da varlığa inanma nedeniyle doğmuş olan ve bireylerin gerek birbirleriyle, gerek çevreleriyle ilişkilerini birtakım kutsal uygulama ve davranışlarla düzenleyen, sağlayan evrensel olgu. bk. ilkel din, halk dini, a
152dışevlilikBir toplumu oluşturan sınıf, kast ya da altkültür birimleriyle boylarda bireylerin, bir takım dinsel, büyüsel ve geleneksel nedenlerle, yalnız üyesi bulundukları topluluk dışından eş seçerek evlenmelerini zorunlu kılan kural. bk. sınıf, altkültür, boy. kr
153dışyapıBir halkbilim ürün ya da olayının dış görünümü bk. halkbilim ürünü ,halkbilim olayı,değişken,değişkin,değişi. krş.iç yapı
154dilBir toplum üyelerinin birbirlerine düşünce ve dileklerini anlatmak amacıyla kullandıkları, ilgili toplumca benimsenen ses simgelerinden oluşan ve belirli bir düzene göre işleyen kültürel dizge. bk. yaşayan dil, tümbireşimli dil, törensel dil, temel dil, ö
155dinsel gözdeğme sağaltımıGöz değdiğine inanılan hastanın başucunda dua okuma, yastığının altına Kuran koyma ya da hastaya dualı su içirme gibi sağaltma türlerinden her biri. bk. gözdeğmesinden korunma, krş. gözdeğme sağaltımı, ilaçla gözdeğmesi sağaltımı.
156dinsel gözdeğmelikÜzerine birtakım dinsel sözler yazılı kâğıt, bez, mumlu bez ya da madensel bir öğeden oluşan gözdeğmelik türü. bk. gözdeğmelik. krş. yazılı muska.
157dipbudunbilimToplumların kültürlerini, kaynaklarından yazının kullanılmaya başlandığı çağa kadar geçen dönem içinde tüm aşama ve oluşumlarıyla inceleyen bilim dalı. bk. kültür.
158dirimbilimsel akrabaEvlenme sonucu doğan çocukların birbirlerine ya da ana ve babalarına karşı durumları, bk. akraba.
159dirimsel halk kültürüHer tür iç ve dış dirençlere karşın, dengesel durumunu yitirmeden, içerik ve yapısında değişimler oluşan halk kültürü, bk. denge, halkbilimsel güç, halkbilimsel süreç. krş.duruk halk kültürü,duruk halkbilim, halkbilimsel durağanlık.
160dirimsellikDinin çıkışına kaynaklık ettiği savunulan, doğada varolduğu sanılan, etkisi özellikle belirli nesne, hayvan ve insanlarda daha belirgin olan etkin yaşam gücü tasarımı ve inancı, bk. din. krş. büyücülük.
161doğaİnsan yaratısı kültürün dışında kalan, içinde insanın da bulunduğu tüm canlılarla cansız nesneler, dünya, evren ve bunlarla ilgili olaylardan oluşan düzen. bk. kültür, çevre.
162doğa sagasıKonusundaki olaylarla bu olayların kaynaklarının, insandaki yaratıcı gücün bir sonucu olduğu ileri sürülen saga türü. bk. saga.
163doğa söyleniEvren, yıldızlar, ay, güneş, acun, deniz, bulut, yanardağ, gökkuşağı, yıldırım, fırtına, tufan, yersarsıntısı gibi daha birçok doğa olaylarını konu alan söylen türü. bk. söylen, krş. yaşam söyleni, toplumsal söylen, işbilimsel söylen.
164doğal çevreİnsan ile kültürün dışında kalan doğa ve tüm canlılar, bk. çevre. krş. toplumsal çevre, kültürel çevre.
165doğalcılıkİlkel adamın, kişileştirdiği ya da Tanrılaştırdığı kimi doğa öğeleriyle doğa olaylarının çevresinde yarattığı dinsel düzen. bk. din. krş. dirimsellik, yıldızcılık.
166doğaüstü baladKonusu doğaüstü varlık, güç, oluşum ve olaylar olan balad. bk. büyülü balad.
167doğaya tapmaDoğada insanüstü güçler bulunduğuna ilişkin inancın sonucunda oluşan olan uygulamaların tümü. krş. insanbiçimcilik.
168doğu kuramıRus ve Batı Avrupa halk kültürünün, Türk halkbilgisinin etkisi altında kaldığını savunanların ileri sürdükleri görüş, bk. halk kültürü, halk bilgisi, krş. yayılım.
169doğubilimciDil, masal ve öteki halkbilim ürünlerinin doğu kaynaklı olduklarını savunan bilim adamı. bk. doğubilimci okul.
170doğubilimci okulDil ve halkbilim ürünlerinin doğu kaynaklı olduğunu savunanların kurdukları bilimsel okul.
171doğumYeni bir bebeğin dünyaya geliş olayı
172doğum ağacıAğaçlarla çocukların gelişimleri arasında bir bağ bulunduğuna ilişkin evrensel inancın uygulanması sırasında, doğan çocukla birlikte dikilen ağaç. krş. kutsal ağaç, yaşam ağacı,
173doğum kanıbk. kansal kutyasak.
174dosdoğru boşinanç boyutuBoşinançların, kuşakları birbirlerine bağlayan özelliği, bk. boşinanç. krş. dosdoğru gelenek boyutu.
175dosdoğru gelenek boyutuGeleneğin kuşakları birbirlerine bağlayan özelliği, bk. gelenek boyutları.
176dostluk oyunuKonukseverlik, arkadaşlık ve dostluğu anlatan halk oyunu, bk. halk oyunu. krş. yiğitlik oyunu, şeytan oyunu.
177dölüt örtüsü bakısıDölüt örtüsüne bakarak geleceği okuma işi. bk. bakı.
178döner masalNe denli anlatılırsa anlatılsın sonuçlanmasına olanak bulunmayan masal türü. krş. çember masal, bitimsiz masal.
179dönüşsel ilişkiHalk kültürüyle egemen kat kültürü arasında varolduğu savunulan sürekli ilişki, bk. aydın kültürü.
180dönüşümDünya halkbiliminde bir amacı gerçekleştirmek, cezadan kaçınmak ya da yarışma kazanmak amacıyla genellikle büyüsel yollarla, insan, hayvan, nesne ve doğaüstü güçlerin birbirlerinin biçim ve görevlerini alabileceklerine ilişkin evrensel halk inancı, bk. ha

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir