Matematik - XML


IDTerimAçıklama
1a tabanlı sayıtlama dizgesibk. a-lı dizge.
2A-doğru-uzaysıbk. sol A-doğru-uzaysı.
3a-lı dizge(…)olmak üzere, (…)açılımının belirlediği gerçek sayıyı biçiminde gösteren sayıtlama dizgesi, Anlamdaş. a tabanlı sayıtlama dizgesi.(…)
4Abel öbeğibk. değişmeli öbek
5Açı1. Ortak bir noktadan (köşe) çıkan iki yarıdoğrunun (kıyı) oluşturduğu uzambiçim. 2. Ortak bir noktadan çıkan iki yarıdoğrudan birinin ötekisinin üstüne çakışması için yaptığı dönmenin niceliği. 3. Ortak bir doğrudan geçen iki yarıdüzlemin oluşturduğu uzambiçim. 4. Ortak bir doğrudan geçen iki yarıdüzlemden birinin ötekisinin üstüne çakışması için yaptığı dönmenin niceliği.
6Açık aralıka, b e R sayıları verildiğinde (…)kümesi. Simgesi : (a,b), ]a,b[. a. bk. aralık.
7açık bölgeDüzlemde açık ve bağlantılı olan küme.
8açık denklik bağıntısıX ilingesel uzayı verildiğinde, (…)doğal gönderimi bir açık gönderim olan X üzerindeki B denklik bağıntısı. (…)
9açık dikdörtgenDüzlemde açık kutu.
10açık döngesel bölgeDüzlemde bir döngenin içinden oluşan bölge.
11açık dördülDüzlemde açık küp.
12açık gönderimX, Y ilingesel uzayları verildiğinde, X içindeki her bir açık kümenin f altındaki görüntüsü Y içinde bir açık küme olan (…)gönderimi.
13açık gözeÖklit n-uzayındaki birim açık yuvara ilingesel eşyapılı olan ilingesel uzay.
14açık kutu(…)nin, n sayıda açık aralığın dik çarpımından oluşan altkümesi.
15açık kümeBir ilingesel uzayda iline içindeki kümelerden her biri.
16açık küp(…) içinde, eşit uzunluklu n sayıda açık aralığın dik çarpımı.
17açık Öklit yuvarı(…) içindeki olağan ölçeve göre açık yuvar.
18açık önermebk. önermeli işlev.
19açık örtüilingesel uzayda, bir altkümenin açık kümelerden oluşan örtüsü.
20açık yöreİlingesel uzayda, bir noktanın bir açık küme olan yöresi.
21açık yuvar(…)X ölçevli uzayında bir x(...)X ögesi ile bir r>0 sayısı için {y (...)X: d(y,x)
22açıkorur gönderimAçıları değiştirmeyen dönüşüm : Öteleme, dönme, bakışım, benzerlik, evirtim dönüşümleri ya da bunların kimilerinin bileşkesi.
23açılım1. Bir öğeyi kimi özellikleri daha iyi bilinen öğelerin bir toplamı olarak belirleme. 2. Bu iş için elde edilen toplam, a. bk. onlu açılım, derney açılımı.
24açınımBir yüzeyin bir düzlem üzerine serilmesi.
25açınır yüzeyGenleşmeden ve büzülmeden bir düzlem üzerine yayılabilen yüzey.
26açıortayBir açının köşesinden geçen ve kollara eşit uzaklıkta kalarak açıyı eşit iki açıya bölen yandoğru.
27açıortay düzlemiKesişen iki düzleme eşit uzaklıkta bulunan noktaların oluşturduğu düzlem.
28açıölçerbk. iletki.
29açkılama cebiriBoole işlencesinin kıvıl (elektrik) ve eksicikli (elektronlu) çevrimlere uygulanmış biçimi.
30adım işleviYalnızca sonlu sayıda değişik değerler alabilen işlev. Anlamdaş. yalınç işlev.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir