Nükleer Enerji - XML


IDTerimAçıklama
1acil durdurmaBir kaza durumunda, reaktörde oluşabilecek aşırı ısınmayı önlemek amacıyla reaktörün anî olarak durdurulması.
2acil durdurma çubuğuReaktörün anî olarak durdurulması gerektiğinde kullanılan güvenlik unsuru.
3acil durdurma sistemiGüvenlik nedeniyle reaktörü anî olarak durduran sistem.
4acil soğutma sistemiSoğutma suyu borularında oluşan bir arıza sonucu normal soğutma sisteminin devreden çıkması durumunda, reaktör kalbindeki ısı artışını gidermeyi sağlayan soğutma sistemi.
5açma kapama belirteciMahfaza içinde bulunan maddenin kaynakla detektör arasındaki yolda bulunup bulunmadığını belirleyen aygıt.
6ağır suİçinde hidrojen atomları yerine döteryum izotopları bulunması sonucu oluşan su (D2O). Ağır su, bazı nükleer reaktör tiplerinde nötron yavaşlatıcısı olarak kullanılır.
7ağır sulu reaktörYavaşlatıcı olarak ağır su kullanan reaktör.
8akışkan yakıtlı reaktörAkışkan özellikli yakıt kullanan reaktör.
9aksiyal ışınbk. ışın eksen
10aktif birikimbk. etkin birikim
11aktiflemebk. etkinleme
12aktifleme analizibk. etkinleme çözümlemesi
13aktifleme etkin kesitibk. etkinleme etkin kesiti
14aktiflikbk. etkinlik
15aktiflik eğrisibk. etkinlik eğrisi
16aktinitlerAtom numaralan 89 - 103 arasında olan aktinyum, toryum, uranyum gibi doğal ya da amerikyum, berkelyum, plütonyum gibi yapay elementler serisi. Aktinitler, uzun ömürlü alfa ışını yayan izotoplardır.
17aktinyumAtom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan radyoaktif element (Ac).
18akut ışınımlanmaKısa süreli ve yüksek düzeyli ışınımlanma.
19alarm belirtecibk. uyarı belirteci
20alarm sistemibk. uyarı sistemi
21albedoBelirli koşullarda, bir yüzeyden bir bölgeye giren nötronun bu yüzeyi katederek geriye dönme olasılığı.
22alfa, beta, gama yayınlayıcısıParçalanmaya uğrayarak alfa, beta, gama ışınları yayınlayan radyonüklid.
23alfa etkeniFisyon yapan çekirdekte, ışınsal kapma etkin kesitinin fisyon etkin kesitine oranı.
24alfa ışınımıAlfa parçacıklarının oluşturduğu ışınım.
25alfa parçacığıBir nükleer bozunma sırasında yayınlanan helyum-4 çekirdeği.
26alfa yayınlayıcı basıölçerİyonlaşma odasına yerleştirilen ve alfa ışını yayarak vakum değerini belirleyen ölçüm aygıtı.
27alfa yayınlayıcısıParçalanmaya uğrayarak alfa ışını yayınlayan radyonüklid.
28alt kadmiyum nötronlarıKinetik enerjisi kadmiyum kesim enerjisinden daha küçük olan nötronlar.
29alüminyumAtom numarası 13, atom ağırlığı 26,98 olan, gümüş parlaklığında beyaz, 660° C'de eriyen hafif element (Al). Alüminyum yakıt çubuğu yapımında kullanılır.
30amerikyumAtom numarası 95, atom ağırlığı 243 olan, yapay olarak nükleer yöntemle elde edilen ve radyoaktifliğini 500 yıl koruyan element (Am).

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir