Tarih - XML


IDTerimAçıklama
1abaza kesimiAbaza Mehmet Paşa biçiminde giyim.
2abdal1. Genel olarak gezginci dervişlere verilen ad. 2. Yetmiş ermişe verilen ad. 3. Anadolu'da göçebe bir halkın adı. 4. Afganistan'da bir Türk boyunun adı.
3acemi1. bk. acemi oğlanı. 2. Saraya yeni alınmış karavaşlara verilen ad.
4acemi ocağıOsmanlılarda yaya kapıkulu askeri yetiştirmek için kurulan bir tür okul.
5acemi oğlan kethüdasıAnadolu ve Rumeli ağalarının buyrukları altında olup acemi oğlanlarının işlerine bakan görevli.
6acemi oğlanıAcemi ocağı öğrencisi olan yeniçeri adayı.
7acemiağaHaremağalığında bir aşama. bk. haremağası.
8acemilikSarayın yüksek görevlerinden kimilerine atananlara, ilk gereksemelerini karşılamak üzere verilen belli bir ödenek.
9açık buyrultuOsmanlılarda, kime yazılmış olduğu belirtilmemiş buyrultu.
10açıkta kadılarOsmanlılarda belli bir süre görev yaptıktan sonra geçici olarak işlerinden alınmış kadılar.
11ad defteriYeniçerilerin ad ve ulufelerinin yazılı bulunduğu defter.
12adalet buyruğuYönetimleri altındaki halkın ezilmemesi için, valilere, sadrazamca yazılan buyruk.
13adalet genelgesiOsmanlı ülkelerinde yasaların egemen olması ve bir haksızlığa düşülmemesi için zaman zaman, padişahlarca çıkarılan genelge.
14adi gedikGedik türlerinden birinin adı. bk. gedik.
15adsız1. Eski Türklerde belli bir yiğitlik göstermediği için kendisine ad verilmeyen kişi. 2. Eski Türklerde, ailesinden ayrıldığı için artık onun adını taşımak hakkını yitiren delikanlı.
16aforozKilisece verilen Hıristiyan toplumundan kovulma cezası.
17aforoz etmekBir Hıristiyanı kilise topluluğundan çıkarmak.
18agoraEski Yunanlılarda kent devleti ile ilgili sorunların konuşulduğu alan.
19ağa1. Osmanlı sarayında, yönetsel ve askerî örgütünde belli orun ve aşamadaki kişilere verilen ad. 2. Büyük konaklarda çalışan erkek görevlilerin başı.
20ağa arzıYeniçeri ağasının ocak işleriyle ilgili olarak sadrazama yazdığı yazı.
21ağa bölüğüYeniçeri ocağında İstanbul ağasının odası.
22ağa bölükleriYeniçeri ocağının üç bölümünden biri: Yalnız devşirmelerden oluşan ve doğrudan yeniçeri ağasına bağlı 61 bölük. bk. yaya ortaları, sekban bölükleri.
23ağa çerağıYeniçeri ağalarınca yasa dışı olarak ocağa yazdırılan gençler.
24ağa divanıYeniçeri ağasının başkanlığında, ocağın türlü işlerini görüşmek üzere yüksek aşamalı yeniçeri subaylarından kurulan divan.
25ağa gediklileriYeniçeri ağasının, karargâhında bulunan ve sayıları 19 olan yardımcıları.
26ağa hakkıbk. kulluk hakkı.
27ağa imamıbk. ocak imamı.
28ağa işliğiYeniçeri ocağında kullanılan araç ve gereçlerin yapıldığı işyeri.
29ağa kapısıYeniçeri ağasının görev yeri.
30ağa mektubuYeniçeri ağasınca devşirme görevlisinin eline verilen yetki belgesi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir