Jimnastik - XML


IDTerimAçıklama
1açık duruşVücudun, gergin ve yana açık bacaklarla ayakta bulunduğu durum.
2açık (gergin) atlamaAtlama araçları üzerinden, bacakları kollar dışında iki yana gergin açarak aşma.
3açılı duruşTopuklar bitişik, ayak uçları bir ayak genişliğinde açık duruş.
4açılmaBir grupta, sıraların cimnastik alıştırmaları için dağınık düzene girmesi.
5adımAyakta temel duruştan, bir ayağın, türlü yönlerde iki ayak boyu kadar ara ile yer değiştirmesi.
6adım duruşuVücudun, öne adım alarak ayakta bulunduğu durum.
7adımlı sıçramaÇift ayakla sıçrayıp havada bir bacağı öne, ötekini geriye açarak geniş adım duruşu alma.
8adi adımAdımda beraberlik gerektirmeyen ve grupça yapılan yürüyüş türü.
9ağızdan soluk almaSoluğu ağız yoluyla alma.
10ağızdan soluk vermeSoluğu ağız yoluyla verme.
11aksak döğüşü (seksek döğüşü)İki kişinin tek ayak üstünde, kollar göğüste kavuşuk durumda birbirlerini itme ve aldatma ile dengelerini bozarak öteki ayaklarını bastırmaya çabalamaları biçiminde yaptıkları eşli alıştırma.
12alan cimnastiğiAçık havada yapılan cimnastik alıştırmaları.
13alıştırmaVücudun, biyolojik yönden gelişimini sağlayan devinim çalışması.
14alt bacak (baldır)Bacağın , diz ekleminden ayak bileğine kadar olan alt bölümü.
15altın beşikBir elleriyle kendi bileklerini kavrayan iki kişinin, öteki elleriyle karşılıklı olarak birbirlerinin bileklerini tutmaları.
16amaçlı cimnastikVücudun başarı gücünü, pratik yaşamımızın gereklerine uygun olarak, ölçülebilen bir biçimde artırmak amacıyla uygulanan alıştırmalar.
17anlatım cimnastiği (ifade cimnastiği)Müzik ve ritim yardımıyla yapılan, itici gücünü duygusal yaşantıdan alan ve bir anlam taşıyan cimnastik türü.
18araToplu cimnastik dizilmelerinde, sıradakilerin birbirlerinden yanlamasına olan uzaklıkları.
19araçlı alıştırmalarAraçla ya da araç üzerinde uygulanan alıştırmalar.
20araçlı cimnastikCimnastiğin araçta uygulanan bir türü.
21araçsız alıştırmalarHiç bir araç kullanmaksızın uygulanan alıştırmalar.
22araçta denge alıştırmalarıDayanak yüzeyi sınırlı ve yerden yüksek araçlarda yapılan denge.
23araçtan atlamalarAtlamanın, koyun, kasa, beygir, masa gibi engeller üzerinden uygulanan bir türü.
24aralıkToplu cimnastiklerde, biri birinin ardı sıra durarak dizilenleri ayıran derinliğine açıklık.
25arkaVücudun ortasından geçen çizginin sırt tarafında gösterdiği yön ve sırt yüzeyi.
26arkadan asılmaSırtın araca dönük tutulduğu asılma durumu.
27arkaya adımAyakta temel duruştan arkaya doğru atılan adım.
28arkaya taklaVücudun, öne yumulu omurga ile arkaya yuvarlanması.
29asılı hız almalı ilerleme (kollarla)Asılmada, hız alarak sallanırken, ellerle birbiri ardınca öne-arkaya yer değiştirme.
30asılı ilerleme (ellerle) (çekmeli ilerleme)Asılmada, ellerin birbiri ardınca yer değiştirmesiyle ilerleme.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir