Asalak - XML


IDTerimAçıklama
1acı çürüklükElmada türeyen meyve asalağı ilkel mantar bundan ileri gelen hastalık.
2Afrika çekirgesibk. göçmen çekirge.
3ağaç kemiren karıncabk. akkarınca.
4ağaç kurdubk. tahta kurdu.
5ağaç tahtakurularıBaşta süne ve kımıl olmak üzere, birçok türü, tarım bitkilerinde önemli zararlara yol açan pis kokulu böcekler familyası.
6ağaç tahtakurusuYarım kanatlılardan olup, kan ve bitki özsuyu emerek yaşayan pis kokulu böcek ağaç biti.
7ağaçbitibk. ağaç tahtakurusu.
8ağbenekAçıklı koyulu kahverengi ağlar görünüşünde olan ve arpa yapraklarına yerleşerek oldukça önemli yitiklere yol açan asklı mantar bu mantarın ortaya çıkardığı ekin hastalığı.
9ağıl keneleriEv, ahır, ağıl, kümes gibi, insanlarla hayvanların barındığı yapılara yerleşen ve üstten bakılınca ağız parçaları görülmeyen, yumuşak vücutlu keneler familyası kış keneleri.
10ağkurduÇeşitli bitkilerde ağ kurarak yaşayan çok zararlı tırtıl türlerinin genel adı. a. bk. elma ağkurdu.
11ağmantarlarİnsan ve hayvanlarda hastalık yapıcı birçok türü içine alan ilkel bitkiler topluluğu.
12ağrımaArakonakçı kenelerin bulaştırdığı ağrıma asalaklarından ileri gelen ve ateş, kansızlık, sarılık, kan işeme gibi belirtiler gösteren memeli hayvanlar hastalığı hayvan sıtması, kırçan, zerik.
13ağrıma asalaklarıOmurgalılarda alyuvar asalağı olarak yaşayan ve söbe, yuvarlak, armudumsu ya da çomağımsı biçimler gösteren, ağrıma etkeni sporlular topluluğu.
14ağustosböceğiKurtçuk çağında, özellikle asma köklerini kemirerek omcayı zayıflatan ağustos böcekleri familyasına bağlı eşkanatlılara örnek tür.
15ağustosböcekleriGenç sürgünlerden özsu emerek tarım ve orman bitkilerine zarar veren, birçok türün bulunduğu eşkanatlılar familyası.
16ahır sineğibk. baldırsokan.
17akarlarTıknaz yapılı gövdeleri halkasız, başları göğüsle birleşik, ağız yapıları ısırıcı, sokucu ya da emici örümceğimsiler takımı.
18akasya yaprakbitiAkasyaların genç sürgün ve yapraklarından özsu emerek yaşayan, küçük, koyu esmer böcek.
19akciğer iplikkurdu30-100 mm. uzunluğunda olan ve koyun, keçi, sığır, deve, geyik, karaca gibi geviş getiren hayvanların orta kalınlıktaki soluk borularında rastlanan ipliğimsi solucan. (Ülkemiz koyunlarında çok yaygındır.)
20akciğer kelebeğiUzakdoğu ülkelerinde, insan, kedi, köpek, domuz ve birçok yabanıl yırtıcılarda akciğer asalağı olarak yaşayan, çok yaygın yaprak solucan.
21akciğer kelebek hastalığıAkciğer kelebeklerinden ileri gelen ve başlıca iki belirtisi, süreğen öksürükle kanlı balgam olan hastalık.
22akciğer kıl kurduBoyları 12 ile 23 mm. arasında değişen ve gevişenlerin çok ince soluk borularında yaşayan kılsı kurt. (Terim, akciğere düşkün yuvarlak solucanların tümü için de kullanılabilir.)
23akciğer kılkurtlarıOmurgalılarda, genellikle solunum aygıtı asalağı olarak yaşayan yuvarlak solucanlar topluluğu.
24akciğer solucan hastalığıAkciğer kıl kurtlarından ya da akciğere yerleşen başka solucanlardan ileri gelen, soluk borularının yangısıyla başlayıp, solunum zorluğuyla ve sırasında konakçının ölümüyle son bulan asalaksal hastalık.
25akciğerli salyangozlarArakonakçılığı önemli birçok yumuşakça türünü içine alan karındanbacaklılar takımı.
26akçöplemeKök ufantıları, ya doğrudan doğruya, ya bitotu tozuyla karıştırılarak, ya da sirkede kaynatılarak, bit, pire gibi dışasalaklara ve saçkırana karşı kullanılan ağılı ot.
27Akdeniz hummasıbk. Malta humması.
28Akdeniz kıyı hummasıArakonakçı kenelerle bulaşan ve ülkemiz sığırlarında çok rastlanan öldürücü hastalık Mısır humması.
29Akdeniz kıyı humması asalağıSporlular sınıfından olup, sığır, manda ve zebu kanında yaşayan alyuvar asalağı.
30Akdeniz meyve sineğiTurunçgillerden başka, şeftali, kayısı ve incir meyvelerini de kurtlandıran, üreme yeteneği çok üstün sinek. (Yaşadığı meyveye göre de adlandırılmaktadır: Portakal sineği, kayısı sineği gibi.)

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir