Coğrafya - XML


IDTerimAçıklama
1abecesizlik oranıBir toplumda okuma yazmadan yoksun kişilerin toplam nüfus içindeki payı.
2acı suTuzluluk derecesi bakımından deniz suyu ile tatlı su arasında kalan ve pek yararlanılamayan sular.
3acunbk. evren.
4açık deniz balıkçılığıÖzel balıkçı tekne ve gereçleriyle yapılan, büyük anapara ve örgütlenmeye dayalı balıkçılık.
5açınsamaYeryüzünde bir yörenin yakından incelenerek tanınması.
6adaDeniz ve göllerde, her yanından sularla çevrili kara parçası.
7adacıkKüçük ada.
8adadizisiÇok kez ana kara yakınlarında yer alan, genellikle bir yay biçiminde sıralanmış takımadalar.
9ağaçOdunsu kök, gövde ve dallarla yapraklardan oluşan, uzun ömürlü, gelişkin bitki.
10ağaç sınırıYeryüzünde, doğal koşulların orman yetişmesine elverişli olduğu bölgelerde ağacın, bulunulan enlem ve bakıya bağlı olarak, ulaşabileceği yüksekliğin üst sınırı.
11ağaççıkÇalı ile ağaç arası, gövde yerine az odunsu birkaç daldan oluşan, boyları 2-7 metre arasında değişen taflan, fındık gibi bitkiler.
12ağaçlandırmaTürlü nedenlerle yok olmuş eski ormanların eksikliğini gidermek için, elverişli yörelerde, insan eliyle yeni orman alanları yaratma.
13ağaçlı çayırlıkDönencelerarası kuşakta, eşlek ormanı ile sıcak bozkırlar arasında yer alan, yüksek boylu otlarla ağaçların birbirine karıştığı bitkisel örtü türü.
14ağaçsıGövdeli, odunsu, uzun yıllar yaşayan bitki.
15ağır işleyimYapılan nesnenin türü, kullanılan anamal, işlenmemiş özdek, gereç ve araçların nitelik ve niceliği, çalıştırılan işçi sayısı vb. gibi ölçütlere dayanarak, işleyimde yapılan sınıflandırmanın iki büyük kolundan biri.
16ağız yanıbk. akış aşağı.
17akaçlamaToprağın sağlığa ve tarıma dokuncalı, gereğinden çok suyunu boşaltmak ve akıtmak amacıyla girişilen düzenleme işlerinin tümü.
18akanyıldızGüneş dizgesine bağlı, kesin yörüngeleri bulunmayan ve bu nedenle havayuvarının üst katmanlarına girince ateş külçesi durumuna dönüşen küçük gökcismi.
19akarsuEn yüksek dereden, anaırmağa değin belirli bir yatak içinde ve eğim boyunca sürekli ya da dönemli olarak akan sular.
20akarsu ağıEn küçük dereden anaırmağa değin, bir akarsuyun beslenme teknesi içinde tüm kollarıyla birlikte oluşturduğu suyolu örgüsü.
21akarsu aşındırmasıAkarsuların yataklarını, su gücü ve taşıdığı katı öğeler yardımıyla kıyıdan ve dipten kemirmesi olayı.
22akarsu çığırıAkarsuyun kaynaktan ağza değin içinde aktığı, ağza doğru eğimli, dar ancak, çok uzun oluk biçimli yol.
23akarsu kavşağıİki akarsuyun birbirine karıştığı, birinin ötekine eklendiği yer.
24akarsu kıyısıAkarsu yüzü ile yatak yanlarının dokunum çizgisi.
25akarsu sekisiGençleşmeyle güç kazanan akarsuların yataklarını yeniden derinleştirerek koyak tabanı içine gömülmeleri sonunda oluşan ve bu yeni yatağın iki yanında kalan az eğimli, asılı düzlük, bk. gençleşme.
26akarsu teknesiBir anaırmağın tüm kollarıyla yayıldığı ve komşu akarsu teknesinden «su bölümü çizgisi»yle ayrıldığı alan.
27akarsu yüküAkarsuların sürükleyip taşıdıkları, ince kil ve kum tanecikleri gibi küçük özdeklerden iri çakıllara değin her türlü katı öğeler.
28akarsu-buzul biçimleriKoyak ve örtü buzullarının alınlarında, buzul ve akarsuların ortaklaşa oluşturdukları yer biçimlerinin tümü.
29akarsubilgisîAkarsuların düzen özelliklerini, bu düzeni yaratan doğal nedenler bakımından inceleyen bilim kolu.
30akaryakıtlarİşlenmemiş yeryağı ürünlerinden mazot, benzin, gazyağı vb. sıvı durumunda kullanılan yanıcı özdekler.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir