Kitaplık Bilimi - XML


IDTerimAçıklama
1abadîHindistan'ın Devlet-Âbad kentinde yapıldığı için abadî adı verilen sarıca renkli, güzel ve parlak bir tür yazı kâğıdı.
2abeceli sayısal dizinKonuları sözcük başlıkları altında ele alıp, her konunun ayrıntılarını numara sırasıyle veren dizin.
3abeceli sayısal simgeHerhangi bir sınıflamada harf ile rakamın birlikte kullanıldığı simge.
4abecesel katalogYazar, kitap adı, çeviren, resimleyen vb. için çıkarılan fişlerin abece sırasıyle düzenlenmesiyle oluşan katalog.
5abecesel konu kataloğuKitabın içeriğini konu başlığı, vurgu sözcük, anahtar sözcük vb. yollarla belirten konu fişlerinin abecesel düzenle oluşan kataloğu.
6abecesel sınıflamalı katalogKonu fişlerinin tek bir abecesel düzende olması yerine, belli birtakım anabölümlere ve her bölüm içinde de daha alt bölümlere ayrılan ve bunların kendi içlerinde abecesel sıraya konulmasıyle oluşan katalog.
7abecesel sıralamaFişleri harf ya da sözcüklere göre abecesel bir düzenle sıralama.
8aboneli kitaplıkÜyelerine para karşılığı ödünç kitap veren bir tür kitaplık.
9acem kösteğiEski yazmalarda kitap dikildikten sonra cilde dibinden ve iç tarafından yapıştırılan ince, traş edilmiş meşin parçası.
10açık dizinYayın denetim kartlarının kolaylıkla görülebilmesini sağlayan dizin biçimi.
11açıklayıcı adKitabın genel olarak bilinen ve çoğunlukla değişik puntolarla basılmış olan adından önce ya da sonra gelen ve asıl adı anlam, kapsam ya da tür bakımından açıklayan ad.
12adilşahîHicrî Xl'inci (İ.S. XVII) yüzyıl başlarında kullanılan bir tür yazı kâğıdı.
13aharEski çalışma (meşk) kâğıtları üzerine sürülen, nişasta ve yumurtadan yapılmış bir karışım. (Ahar, kâğıt üzerinde oluşturduğu parlak yüzey nedeniyle, yazıların ıslak süngerle silinmesi ve kâğıdın yeniden kullanılması olanağını sağlar.)
14aharlı kâğıtEski hattatların kullandıkları renkli ve cilalı bir kâğıt türü. (Silinebilmesi nedeniyle genel olarak çalışma (meşk) için kullanılırdı.) a. bk. ahar meşk kâğıdı.
15akademik kitaplıklarbk. üniversite kitaplığı.
16akkase ebruMetnin yazılacağı yer ile onun dışında kalan kenarların ayrı renklerde olduğu ebru kâğıt.
17aklam-ı sitteSülüs, nesih, muhakkak, reyhanî, tevki, rık'a gibi yazı türlerinin genel adı. a. bk. şeşkalem.
18aktarmaBir yapıtın bir bölümünü ya da tümünü bir başka yapıta değiştirmeden alma.
19albümİçinde plak, yazılı yaprak ya da resim bulunan korumalık.
20alfa-sayısal dizinbk. abeceli sayısal dizin.
21alfa-sayısal simgebk. abeceli sayısal simge.
22alfabetik katalogbk. abecesel katalog.
23almanakTürlü konularda bilgi veren bir tür yıllık.
24alt bölümYazmalarda bölüm içinde yer alan küçük ayırımlardan her biri.
25altı aylık1. Altı ayda bir yayımlanan (süreli yayın). 2. Altı ayda bir yayımlanan süreli yayına verilen ad.
26altın tozuÇoğunlukla buyrultularda (fermanlarda) kullanılan altın tozundan yapılmış rıh'a verilen ad. a. bk. rıh.
27altlıkHattatların yazı yazarken kâğıdı üzerine koydukları destek.
28anahtar sözcükBir kitabın ya da yazının konusunu belirlemek için kullanılan ve addan seçilen önemli sözcük.
29anahtar sözcük kataloğuAnahtar sözcüklerin abecesel olarak düzenlenmesinden oluşan konu kataloğu, bk. anahtar sözcük.
30anahtar sözcük kaynak dizimibk. konu kaynak dizimi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir