Basketbol - XML


IDTerimAçıklama
1adam adama savunmaHer oyuncunun karşı takımdan belli bir oyuncuyu tutarak, sayı yapabilme gücünü engellemesi amacını güden bir savunma yöntemi.
2adam değiştirmeOyun sırasında birtakımın oyuncu değiştirmesi.
3akın bölgesiBir takımın akın yaptığı çemberin altında, dip çizgisiyle orta çizgi arasında kalan alan.
4alçak top sürmeTopu, yerden az bir yükseklikte zıplatarak götürme.
5aldatmaBir oyuncunun karşı takım oyuncusunu şaşırtmak ve kendi hareketini gizlemek için yaptığı değişik hareket.
6ara işaretiHakem ya da bir çalıştırıcı tarafından ara almak için yapılan işarettir. Yere koşut olan sağ elin parmakları altına sol el işaret parmağının dikey olarak konulmasıyla gösterilir.
7baskıTutma görevi alınan karşı takım oyuncusunun hareketini ve sonuç almasını engellemek amacı ile uygulanan yakın savunma türü.
8baş üstünden iletmeBir oyuncunun topu yakınındaki takım arkadaşına başının üzerinden geçirerek aktarması.
9başhakemOyunu yöneten iki hakemden anlaşmazlık halinde kararda yetki üstünlüğü olanı.
10başüstü atışı (çengel atışı)Sepete yan dönmüş durumda, dışta kalan gergin kolla uzanarak yapılan atış.
11beşinci sapkıKurallara göre, bir oyuncu, bütün bir oyun süresince ceza atışını gerektiren beş sapkı yapabilir. Beşinci sapkıyı yapan oyuncu oyun dışı olur. Beşinci sapkı, bir oyuncunun oyundan çıkmasını gerektiren durumdur.
12bilerek sapkıBir oyuncunun bile bile yaptığı kural dışı davranış. Sorumluluk derecesi bakımından bu biçimde davranışlar oyundan atılmayı gerektirecek niteliktedir.
13bozguBir oyuncunun teknik bir sapkı yapmasından doğacak ceza.
14bölge savunmasıOyuncuların belirli bir bölge içinde, karşı takıma kurdukları savunma katı ve yaptıkları savunma hareketi.
15çarpma tahtasıUcunda sepetin asılı bulunduğu tahta. Tahta ya da saydam, fakat kırılmaz bir maddeden yapılır. Yerden 2.75 metre yükseklikte olup uzunluğu 1.80, yüksekliği ise 1.20 metredir.
16çift elle top aktarmaBir oyuncunun, topu, yakınındaki takım arkadaşına iki eliyle tutarak aktarması.
17çifte sapkıKarşı takımlardan iki oyuncunun aynı anda ve karşılıklı olarak birbirlerine yaptıkları kural dışı hareketten doğan ceza.
18dalışTopu elinde bulunduran oyuncunun karşı takım savunma katında gördüğü bir açıklıktan çembere doğru giriş yapması.
19danışma arasıbk. ara
20dip çizgisiOyun alanının çember yönüne rastlayan sınırını belli eden karşılıklı çizgiler.
21dönüşOyuncunun, bir ayağını yerden kesmeden yaptığı dönme hareketi.
22dönüş ayağıDönüş sırasında yerden kesilmeyen ayak.
23el kesmeBir oyuncunun, karşı takımdan çembere atış yapanın elini tutarak kural dışı sayı yapmasını engellemesi.
24eli bozukBir oyuncunun çembere yaptığı atışların düzgün gitmemesi durumu.
25engellemeKarşı takım oyuncusunun hareketine engel olma.
26hava atışıHakemin, karşılıklı takımdan iki oyuncunun arasında topu havaya atarak, duran oyunu yeniden başlatması.
27hava atışını bozmaHava atışı sırasında, oyunculardan birinin, kural gereğince yapmaması gereken bir hareketi yapması. Bu durumda atışın yinelenmesi gerekir.
28kapatmaElinde top olmayan bir oyuncunun ilerlemesine engel olma.
29karşılıklı atışKarşılıklı sapkıdan doğan karşılıklı ceza atışı.
30karşılıklı sapkıKarşılıklı takımlardan iki oyuncunun, aynı anda birbirlerine karşı yaptıkları kural dışı davranış.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir