Fiziksel - XML


IDTerimAçıklama
1açık dizgeIsıldevimbilimde, sınırlarından erke ya da özdek geçebilen dizge.
2açık kabukYörüngeçleri, eksiciklerle çifter çifter dolmamış kabuk.
3açısal devinirlikDinginlik koluyla açısal hızın çarpımı olarak belirtilen açısal devinim niceliği.
4açısal hızDevinen bir taneciğin, seçilen bir özek noktaya göre birim zamanda taradığı açı.
5açısal nicem sayısıBir yörüngecin açısal devinimle ilgili nicem sayısı (örn. hidrojen atomunda).
6ağaçsıDallı budaklı bir biçimde büyümüş kırılca.
7ağdalıkSıvının, belli bir hızla akması için uygulanması gereken kuvveti ölçen katsayı.
8ağınmaKatının ergimeden buhara dönüşmesi olayı.
9ağınma ısısıErgimeden buharlaşan katı özdeğin, birim ağırlık başına aldığı ısı.
10ağır etkileşimAğırcik ve kimi ortacıkların arasında yer alarak, atom çekininin yapısını da kalımlı kılan temel kuvvet ve etkileşim türü.
11ağır suHidrojen yerine döteryumdan yapılmış olan su.
12ağırcıkÇekincik, ılıncık gibi ağır etkileşim gösteren, kütlesi milyar eksicik-voltlarda (ev) olan temel tanecik türü.
13akıBirim zamanda, birim yüzeye dik düşen ısı ya da ışık niceliği.
14akımBirim zamanda, dik bir kesitten geçen özdek, kıvıl yük vb. ilişkin nicelik.
15akışkanAkış özellikleri gözlenebilen sıvı ya da gaz evresindeki özdek.
16akışlı tepkirBir yanından aldığı özdekleri, öbür yanından tepkimeye uğramış olarak veren aygıt.
17akışmazlıkbk. ağdalık.
18aktarımErke ya da özdeğin bir yerden bir yere geçişi.
19alanlar kuramı1. Tanecik sayısının değişmediğini, kimilerinin soğurulup, kimilerinin de salındığını göz önüne alan kuram (nicem alan kuramı). 2. Bir kuvvetin uzayın her noktasındaki yönünü, niceliğini, fiziksel alanlarını hesaplayan kuram.
20alansalımıYeğin kıvıl alan etkisiyle, bir özdeğin ucundan eksiciklerin salınması olayı.
21altıgenli sık doldurmaKürelerin yan yana, birbirlerine en yakın olacak biçimde yığılmasıyla oluşan kırılca yapılarından biri.
22altuzayMatematik bir uzayın kimi nesnelerinden oluşan daha az boyutlu uzay.
23ana nicem sayısıHidrojen öğeciğindeki gibi, eksicik yörüngeçlerinde yarıçapsal, dikine devinim boyutuyla ilgili nicem sayısı: (n).
24aradizi öğeleriÇevrimsel çizelgede d, f gibi iç kabukların eksiciklerle dolmasından oluşan öğeler (demir kümesi).
25araduru kuramıKimyasal hızbilimde, tepkinlerle ürünlerarası geçici bir özdecik durusunu varsayarak tepkime hızını hesaplamaya çalışan kuram.
26arakalımlı duruIsıldevingen dengede olmayıp, kısa süre yaşayabilen duru.
27arayüzeySıvı, gaz gibi iki özdek evresini birbirinden ayıran yüzey.
28arayüzey gerilimiBirbirine değen iki evre arasındaki yüzeyi, birim alan ölçüsünde büyütmek için verilmesi gereken özgür erke.
29ardaySayıl çarpımın solunda görülen soyut yöney: + =
30arıBir kimyasal özdeğin yabancı özdeciklerden arınmış niteliği.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir