Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
1A bandı1. Miyozin filamanının tümünü ve aktin filamanının bir kısmını içeren, iskelet kasının sarkomerinde yerleşik bölge. 2. Kas tellerinde görülen ve açık renk bantlarla almaşık olarak dizili koyu renkli bantlar olup uç taraflarında ince ipliklerle iç içe bulunan, kalın miyozinin bulunduğu bölgeler, anizotropik bant.
2A proteiniTek iplikli RNA fajlarındaki bir protein.
3A vitaminiYağda çözünen, ısıya dayanıklı, ağır metaller ve ultraviyole ışınları etkisiyle oksitlenip bozulabilen, epitel koruyucu, memelilerde ve deniz balıklarında vitamin A1, tatlı su balıklarında vitamin A2 formunda olan, organik, etkin ve esansiyel besin maddesi, retinol.
4A yeriRibozomun üzerinde aminoasit taşıyan taşıyıcı RNA’ların bağlandığı yer, aminoasil yeri, aminoaçil yeri.
5AA-AMPAminoasil adenilat.
6abakterBakterisiz.
7abakteriyelBakteri bulunmayan.
8abalonDenizkulağı.
9abambulakral bölgeDerisi dikenlilerin tüp ayak taşımayan ve genellikle madreporitin de yer aldığı vücut bölgesi.
10Abant alabalığıKemikli balıklardan, alabalıkgiller (Salmonidae) familyasından, 40 cm kadar uzunlukta olabilen, göl alabalığı.
11abdomenKarın.
12abdominalKarınla ilgili, karna ait.
13abdominal çukurKarın boşluğu.
14abdominal dikenBalık vücudunun karın bölgesinde yer alan bir diken.
15abdominal gözenekCyclostomata, Elasmobranchii ve Salmonidae gibi bazı balık gruplarında karın boşluğundan dışarı açılan bir delikçik, abdominal por.
16abdominal porAbdominal gözenek.
17abisal bentikOkyanuslarda 730–1100 metre derinliğin altındaki okyanus tabanı.
18abisal bölgeAçık denizlerin, okyanusların 2000 metreden daha derin ışık almayan kısımlarındaki zemin bölgesi, abisiyal zon, afotik zon.
19abisal derinlikOkyanuslar ve denizlerde su sıcaklığının sabit bir değere ulaşmış olduğu derinlik.
20abisal düzlükOkyanuslarda 4000 metrenin altında, okyanus çukurları dışındaki düzlük, abisal ova.
21abisal ovaAbisal düzlük.
22abisiyal zonAbisal bölge.
23abiyogenetikCansızdan oluşan.
24abiyogenezHayatın kökeni olarak canlıların cansızlardan meydana geldiğini savunan teori, spontan jenerasyon, spontan nesil.
25abiyogeniCansızdan gelişme, cansızlardan oluşma.
26abiyolojiCansızları inceleyen bilim dalı.
27abiyolojikCansızlarla ilgili, cansızlara ilişkin.
28abiyosestonSeston içerisinde yer alan cansız ögeler.
29abiyotikCanlılık göstermeyen, cansız.
30abiyotik çevreOrganizmanın topografi, jeoloji, iklim ve inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir