Gösterim - XML


IDTerimAçıklama
1abartılı oynamakBir rolü, gerektiğinden aşırı ses ve hareketle oynamak.
2acemTürk gölge oyunu ile ortaoyunu'nda izlenen Azerbaycan'dan ya da İran'dan gelen bir tip. Eliaçık, gönlü yüce, ancak atıp tutan bir kişidir. Çoğu kez halı satıcısı, tömbekici, antikacı ya da ara sıra tefecidir. Eğlence düşkünü olduğu kadar kendine dalkavukluk edenden hoşlanır. Şiiri sever.
3acı çekme oyunuOrtaçağ'da ortaya çıkmış, insanın yaratılışından «son yargı»ya dek bütün dinsel öyküleri konu edinen dinsel yönlendirmeli oyun.
4acıklı1. Dar anlamıyla tiyatroda, tragedyanın belirleyici yanı, temel özelliği ye felsefi özü. 2. Bir oyun içinde acıklı görünümü sağlıyan gelişim. 3 -Genel anlamı içinde, toplumsal gelişmede birey-toplum çelişkilerinin anlatımı olan estetik ulamı.
5acıklı güldürüTragedya ile komedya özelliklerinin bireşiminden ortaya çıkmış oyun türü. Acı bir görünümü gülünç bir durum ya da gülünç bir görünümü acı verici bir durum içinde gösteren oyun.
6acıklı operaKonusu acıklı, sonu kötü biten opera türü.
7acıklı oyun1. Eski konumuyla içinde müzikli geçişleri olan, konuşma örgüsü ezgisiz ,müzikli sahne yapıtı. 2. Bugünkü anlamıyla, acıklı rastlantılar ve duygusal sahnelerden oluşan, iş gıcıklayıcı, kimi kez gülümsetici, çoğunlukla mutlu sonla biten, asal oyun türlerinden biri.
8acıma ve korkuAristoteles'in Poetika'sında, tragedya kahramanının başına gelenler karşısında duyulan acıma ve korku duygusu bununla seyircinin iç yaşamında arınacağı savunulur, bak. katarsis.
9açık dağıtıcı ışıldakMerceksiz, içinde birden fazla ampul bulunan ve geniş bir alanı aydınlatan, gölge vermeyen ışıklama aygıtı. Genel ışıklamada kullanılır.
10açık duruşKlasik balede dansçının sağ ayak önde, sol omuz öne doğru ve kafa sola dönük olarak duruşu. Bacaklar, arkaya ya da öne hareket edebilmek için açık olarak yerleştirilir.
11açık sahneBazı klasik oyunlardaki ve baletteki kalabalıkları sahne üzerinde hareket ettirebilmek için, sahne üstündeki engellerin kaldırılması ile ve yalnızca sahne gerisine ve yanlarına konulan dekor parçalarıyla ortaya çıkarılan sahneleme biçimi.
12açıkhava tiyatrosuÜstü ve çevresi kapalı olmayan tiyatro yapısı. Yaz aylarında ya da iklimi uygun yerlerde, açık havada oynanan oyunların sahnesini ve seyir yerini kapsayan yapı.
13açıklamaMeddahın öyküsüne başlamadan önce uyaklı ya da düzyazı olarak öykünün geçtiği dönemi, kişileri ve bu kişilerin toplumsal konumlarıyla ekonomik durumlarını sergilediği bölüm. Kimi kez bu bölümün sonunda dönemin padişahına da bir övgü bulunur.
14açılır-kapanır yer ışıklarıÇerçeve sahnenin önünde, kullanılmadıkları zaman taban içine kayan yer dizi ışıkları.
15açılmakOyuncunun (gövdesini seyirciye doğru döndürmesi.
16ad spectatoresRol dışı seyirciye yöneliş. Flautus'un komedyalarında gülünçlüğü sağlama yönünden çok kullanılırdı. Oyunculardan bir rolü bırakır, seyirciyle konuşurdu. Sonradan, böyle rolden çıkan oyuncuları eleştirmek amacıyla kullanılan bir deyim oldu.
17adımDans adımı.
18adım kaydırmaGenellikle sıçrama ve atlamalardan önce beşinci duruşla başlar. Bir ayak açık olarak kaydırılır ve geriye alınır sonra öteki ayak kapalı olarak kaydırılır. Dirsekler hafifçe bükük, yarı parmak ucu ile hafifçe yükselinir.
19adımlı atlamaAğırlığın bir ayaktan öbürüne geçirilerek yapılan atlama. Bu atlama her yöne doğru olabilir.
20agon1. Antik Yunan komedyasında düşünceleri birbirine karşıt olan iki oyun kişisinin tartışmaya girdiği bölüm. 2. Sanatçılar, ezgiciler, yazar ve oyuncular arasında değerlendirme ile sonuçlanan yarışma.
21ağaçlık(Dekorun üst kesimi ağaç dalları ve yeşillik kaplı olduğunda kullanılan deyim.
22ağırlıkDekorları tutan askıları istenilen yükseklikte tutmaya yarayan nesne. Bunlar eski tiyatrolarda kum torbaları, yenilerinde demir külçelerdir.
23ağırlık rayıAskıları gerekli yükseklikte tutmaya yarayan karşıtdenge ağırlıklarının yukarı aşağı kayabildiği rayların tümüne verilen ad.
24ağırlıklarBir sirkte zorlu kişilerin kaldırdıkları çeşitli büyüklükte ve biçimde ağırlıklar.
25ağız değneğiDişlerle tutulacak ve ağız üzerine konulacak yeri bulunan özel olarak yapılmış değnek.
26ağız mızıkasıSoytarıların kullandığı daha çok pan flütüne benzeyen bir mızıka.
27ahırcıbaşıHayvanların bakımından sorumlu baş kişi.
28ak arapTürk gölge ve ortaoyununda Orta Doğu ülkelerine Mezopotamya bölgesinden gelen tip. Uğraşları arasında kahve dövücülüğü, kestane fıstık, baklava satıcılığı, devecilik vardır. Bu tipler içinde gazel okuyan dilenciler de bulunur.
29ak baleKlasik biçimde oynanan, dansçıların ak, kısa etekler giydiği dansa verilen ad.
30akımElektriğin bir yöne akışı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir