Veteriner - XML


IDTerimAçıklama
10DDornic.
21,25-dihidroksikolekalsiferolKalsitriol.
31,5-pentandiaminKadaverin.
42,3 bifosfogliserat2,3 difosfogliserat.
52,3 BPG2,3 difosfogliserat.
62,3-difosfogliseratAlyuvarlarda çok miktarda bulunan, hemoglobinle dönüşümlü bir biçimde bağlanabilen glikoz ürünü bir bileşik, 2,3-DPG, 2,3-BPG, 2,3 bifosfogliserat.
72,3-DPG2,3-difosfogliserat.
82,3-pentandiyonTereyağında aromanın oluşumuna katkıda bulunan bir madde.
92,4-dinitrofenolMitokondrilerde elektron taşıma zincirini etkilemeksizin ATP üretimini azaltarak oksidatif fosforilasyon kenetini kıran ve sonuçta açığa çıkan enerjinin vücut ısısının artışında kullanılması ile vücut sıcaklığının aşırı yükselmesine bağlı olarak canlıda ö
102-aminoetanesulfonik asitTaurin.
112-aminoetanolEtanolamin.
1221-hidroksilaz enzim yetersizliğiDoğuştan ve kalıtsal olarak 21 hidroksilaz enziminin kısmi yetersizliği. Pomeranian ırkı köpeklerde deri örtüsünde bakışımlı kıl dökülmesi, plazmada yüksek yoğunlukta adrenokortikotropik hormonun varlığı ve deri atrofisiyle belirgindir.
132x2 tabloDört gözlü tablo.
143,4-dihidroksifeniletilaminDopamin.
154-aminopiridinGüçlü bir biçimde merkezî sinir sistemini uyaran, d-tübokürarin ve ksilazinin antagonisti, ketaminin ise kısmi antagonisti olarak kullanılan bileşik.
165-hidroksitriptaminSerotonin.
175-HTSerotonin.
186-deoksi galaktozFukoz.
196-merkaptopürinPürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldürücü etkiye neden olan ve kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç.
207 alfa-hidroksilazKaraciğerde kolesterolden hidroksilasyonla safra asitleri üretiminde ilk ve hız sınırlayıcı reaksiyonu katalize eden mikrozomal enzim.
217-dehidrokolesterolDeride mor ötesi ışınlarının etkisiyle D3 vitaminine dönüşen D3 vitamininin ön maddesi.
22A bandıÇizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.
23A DNADNA çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği DNA biçimi.
24A hücresianat. Endokrin pankreasta adacığın daha çok çevresinde bulunan, kan şekerini yükselten glukagon salgılayan ve asidofil yapıda alkolde çözülmeyen granüller içeren hücre.
25A provitaminiKaroten.
26A vitaminiKediler dışındaki hayvanlarda beta karotenden sentezlenebilen, yalnız hayvansal dokularda bulunan ve palmitat esteri biçiminde karaciğerde depo edilen, görme işlevinin gerçekleşmesinde, epitel dokunun normal gelişmesi, farklılaşması ve mukus salgılamasınd
27A vitamini eksikliğiAlınan gıdalarda yeteri miktarda beta-karoten ve A vitamininin eksikliği veya A vitamininin bağırsaklardaki emiliminin aksaması sonucu genç hayvanlarda beyin ve omurilikte bozukluklar, erginlerde gece körlüğü, korneada yangı, deride kepeklenme, tırnaklard
28A vitamini tamamlayıcısıKilogramında en az 4.400.000 IU A vitamini içeren bir yem katkı maddesi.
29A vitamini yağıA vitaminiyle takviye edilmiş veya edilmemiş hayvan ya da bitki kaynaklı bir yağ.
30A-C kusuruArnold-Chiari yapılış bozukluğu.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir