Yargılama - XML


IDTerimAçıklama
1açık bildirmeDuruşma sonunda yargıcın, karşıt yanlara yargıyı açık olarak ve yüzlerine karşı bildirmesi.
2açık denizHer ülkenin, deniz kıyısına belli bir uzaklıktan geçen ve böylece belirtilen (kara sularının) sınırından ötede kalan deniz.
3açık duruşmaYasada gösterilen nedenler dışında herkese açık olarak yapılan yargılama.
4açık saçık yayınErteme (edebe) aykırı biçimde yazı, gazete, dergi, resim, fotoğraf, sinema ve benzeri araçlarla kamuya yapılmış açık saçık yayın.
5açık yargılamaDuruşmaların, belirli durumlar dışında herkese açık olması.
6açıklattırmaDuruşma sırasında tanık ya da bilirkişilerden, belli bir konuyu aydınlatmalarını isteme.
7açıklıkTürk yargılıklarında, kimi ayrılıklar dışında, duruşmanın herkese açık olması.
8açıklık ilkesiKamu görevi yapan kimi kurumların gördükleri işlerin ve özellikle görüşmelerin herkese açık bulundurulması ilkesi.
9adam öldürmeBir kimsenin yaşantısına son verme.
10adamla getirtmeYöntemine göre duruşmaya çağrılan tanığın, uygun bir özüre dayanmaksızın gelmemesi durumunda, kolluk gücü ile ve zorla getirilmesi.
11ağır ceza işleriÖlüm ve ağır kapatım ya da beş yıldan yukarı kapatım cezası uygulanmasını gerektiren ağır suçlara ilişkin davalar ve işlemler.
12ağır kapatımCezalıya, kapatımevinde kapatım yoluyla ya da öbür kapatım cezalarından ayrı biçimde cezasını çektirme.
13ağır para cezasıCezalının, (10) liradan (25.000) liraya dek devlet kesesine ödeyeceği para cezası.
14ağır suçBilerek ve kötü bir amaçla işlenen ve kişilerin ya da toplumun türesini doğrudan doğruya bozmaları nedeniyle, cezaları ağır olarak gösterilen suçlar.
15ağır suç atmaBir kimsenin, suçsuz olduğunu bildiği başka bir kişiye ağır suç yüklemesi.
16ağır suç uydurmaBir kimsenin işlenmediğini bildiği bir suçu, kovuşturma yapmakla görevli olan bir yetkili kata, işlenmiş gibi bildirmesi ya da işlenmeyen bir suçun izlerini kovuşturmaya başlanabilecek aşamada uydurması.
17ağır suça girişmeBir kişinin, işlemeyi amaç edindiği bir ağır suçu işlemeye başlayıp da onu tamamlamak için gerekli bulunan yürütme davranışlarını, elinde olmayan engeller dolayısıyle tamamlayamaması ya da yürütme davranışlarını tamamladığı halde ağır suçun kimi engeller
18ağır suçlara ilişkin davalarÖlüm, ağır kapatım ve beş yıldan çok kapatım cezalarını gerektiren ağır suçlara ilişkin davalar.
19akıl hastalığıİyiyi kötüyü, doğruyu eğriyi birbirinden ayırabilme, ayırt edebilme yeteneğinden yoksun olma.
20aklanmaSanığın yargılama sonunda, kendisinin üstüne atılan suçu işlemediği, sanığın başka bir kimse olduğu, eylemin yasaya göre suç sayılmadığı anlaşılması.
21anatüzükTüzel kişilerin bir yandan yeterlik yetkilerini, bir yandan da kuruluş amaçlarına göre gelir kaynaklarını ve kuruluşunun konularını belirten yönergeler ve ilkeler.
22andiçirmeTanığın, bilirkişinin belli bir konuya ilişkin bildirilerinin doğruluğunu sağlamak amacıyla kutsal duygulara dayatılan işlem.
23andiçmeBir kimsenin söylediği sözlerin doğruluğunu ve gerçeğe uygunluğunu inandırması için yasada gösterilen sözleri olduğu gibi söylemesi ve istenilen davranışta bulunması.
24andiçmeden kaçınmaYetkili yargılıkta kendisinden andiçmesi istenen kimsenin, andiçmekten kaçınması.
25anlatmaVerilmiş olan bir karar ya da yargıyı, yargıç ya da yargılık başkanınca, iki yana sözlü olarak bildirme.
26antBir işi ne olursa olsun yapmak için kendi kendine söz verme.
27araKimi nedenlerle duruşmanın bir süre bırakılması ile yeniden başlaması arasında kalan zaman.
28ara kararıDuruşma sırasında, iki yanın dinlenmesinden sonra verilen karar.
29aramaBir suçun kanıtlarını elde edebilmek için ilgili insanların barındığı yerlerde yapılan arama.
30arama kararıBir konutta ya da iş yerinde arama yapılması için verilen ön karar.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir