Yapıt Hakları - XML


IDTerimAçıklama
1act 8 anne C. 19Dünyada ilk olarak uygulanan yapıt hakkı yasası (1709 yılında İngiltere Yasama Organı'nca kabul edilmiştir.)
2açıklanışBir yapıtın, ilgilisi ile anlaşarak kamuya tanıtılması.
3açıklanmaBir yapıtın herkesçe bilinir duruma gelmesi, yayımlanmış olması.
4açıklanmamış yapıtKamuya sunulmamış, yayımlanmamış yapıt.
5açıklanmış yapıtHak iyesinin izni ile kamuya sunulan, yayımlanan yapıt.
6açımlamaBir yapıtta notlarla gerekli açıklamalar yapma.
7açımlamalı basımBir yapıtın, açımlamalar ve notlar eklenerek yapılmış basımı.
8ad verme yetkisiÇalışmalar sonunda ortaya çıkan yapıta ad verilmesi yetkisi (Bu yetki, yapıtı ortaya çıkaranın ya da hak iyelerinindir.)
9adda öncelik hakkıBenzer türden olan iki yapıtta aynı adın kullanılması halinde, daha önce kamuya sunulan (yayımlanan) yapıta ya da iyesine tanınan öncelik hakkı.
10adın belirtilmesiYapıtın üzerinde ya da belirli bir yerinde, yazar adının yazılması ve yapıtın kimin yapıtı olduğunun anılması.
11adın belirtilmesi yetkisiAdının yapıta konulup konulmaması konusunda yapıt iyesine ya da hak iyesine tanınan yetki.
12adsız yapıtlarKimin olduğu bilinemeyen ve üzerlerinde yapıtçı adı bulunamayan yapıtlar.
13akçalı hakYapıt ile ilgili olarak yapıt iyesine ya da hak iyelerine tanınan bir bedel istenmesine temel olan hak.
14akçalı hakkın aktarımıYapılan bir sözleşme ile ve sözleşmede yer alan koşullarla, hakkın başka birine bırakılması.
15akçalı hakkın iyesine dönmesiHerhangi bir nedenle başkasına verilmiş olan hakkın, bu nedenlerin ortadan kalkması ile yapıt iyesine dönmesi.
16alıntıBir kitaptan, bir yazıdan alındığı belirtilerek bazı satırların ya da sayfaların alınması.
17alıntı hakkıYasalarda gösterilen durumlarda ve oranlarda alıntı için tanınan yasal hak.
18alıntı hakkının saklı tutulmasıYapıtın iyesi ya da hak iyesince konulan notla alıntı hakkının verilmemesi ya da izne bağlı tutulması.
19alıntı hakkının saklılığıAlıntı hakkının saklı tutulması ve bunun belirtilmesi.
20alıntı özgürlüğüYasalarda belirtilen durumlarda alıntının sınırsız olarak ya da yasalarda belirtilen sınırlara uyularak yapılabilmesi.
21alıntı sınırıBir yapıttan ne denli alıntı yapılabileceğinin belirtilmesi (yasalara göre yapıtın bağımsızlığını ortadan kaldırmamak ve önemli olmamak gerekir).
22alıntının zamanıYasalarda, alıntının ne kadar süre sonra ya da süre içinde yapılabileceğinin gösterilmesi (bizim yasamıza göre, 24 saat geçtikten sonra günlük gazetelerden alıntı yapılabilir).
23almabk. alıntı
24aslın elmeniÇeşitli nedenlerle yazarın elinden çıkan asıl sayıyı elinde bulunduran kişi
25aslın iyesiAsıl yapıtın o tarihte iyesi olan kişi.
26aslın teslimiAsıl sayının verilmesi gereken yere ya da kişiye teslimi.
27ayırıcı özellikBir yapıtı öbür yapıtlardan ayıran ve ona özgülük veren durum, biçim ya da ses.
28ayrıcalıklar hakkında kararname30.8.1777 tarihli ve ilk yasalar yayımlanıncaya dek uygulanan bir Fransız hukuk belgesi.
29Bakanlar Kurulunun kamulaştırma yetkisiYasalarda belirtilen koşullarla Bakanlar Kuruluna tanınan kamulaştırma yetkisi.
30basılmış yapıtlarBasım yolu ile çoğaltılmış yapıtlar.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir