Aydınlatma - XML


IDTerimAçıklama
1açıklıkBir maddenin, üzerine düşen ışığın az ya da çok bir oranını geçirdiği ya da yaydığı izleniminin doğmasına bağlı görsel duyulanma vergisi. Not: Bu vergi, bir ışıkölçümsel büyüklük olan "ışıklılık çarpanı"nın yaklaşık ruhduyumsal (psikosansoriyel) karşılığıdır.
2ağtabakaKoni ve çubuk denen ışıalıcılar ve görme sinirine alıcı elementlerin uyarmalarını ileten sinir gözelerinin bulunduğu, gözün ışığa duyarlı dip zarı.
3ağtabaka çukuruSarı beneğin daha ince ve bundan ötürü daha zayıf olan orta yeri, yalnız konilerin bulunduğu en ayrıntılı görme alanı.
4akkor lambaIşık üretimi, elektrik akımı geçmesi ile akkorlaşan bir cisim aracılığı ile elde edilen lamba.
5akkorışıKökeni, ısısal yolla atom ya da moleküllerin uyarılması olan, görünür ışıyan erke yayımı.
6aksama aydınlatmasıOlağan aydınlatma aksadığında çalışan aydınlatma düzeni.
7akşam görmesiGündüz görmesiyle gece görmesi koşulları arasındaki koşullarda görme.
8alçak basınçlı cıva buharlı lambaİç yüzeyi ışıyıcı bir maddeyle kaplı olan (ya da olmayan) ve içindeki basınç, çalışma süresince birkaç milimetre cıva basıncını geçmeyen, cıva buharlı lamba.
9algıBelleğin katkıları ve bir duyusal izlenimle ortaya çıkan, karmaşık, nesnel bilinç içeriği. Özellikle görsel algılar, dışımızdaki varlığın, şeylerin, nesnelerin biçim ve durumları konusundaki betimlemelerimizin yapısına girer.
10algı hızıBir nesnenin belirmesiyle o nesnenin biçiminin algısı arasında geçen zamanın tersi. bk. karşıtlık algı hızı.
11algısal renkGözlemciye, görünen biçimi, boyutu, yapısı ve dokusu aynı olan iki nesne arasında ayrımlar ayırt etme olanağını sağlayan ve gözlemde aracı olan ışığın tayfsal bileşim ayrımlarının doğuracağı ile aynı türden plan, görsel algı öğesi.
12ampulIşıyıcı maddeyi saran saydam ya da yarı saydam kılıf. Not: Endüstride akkor lamba ampulu: Kavanoz.
13ampul temizleyiciTam boşluğu sağlamak ve kararmayı azaltmak için ampulün içine sokulan kimyasal madde.
14ana diziGenellikle kullanılan lambaların gerilim ve güçleriyle ilgili dizi.
15ana elektrotBoşalma akımının geçtiği elektrot.
16apoştilbbk. kandela bölü metrekare.
17ayaklı ışıklıkDöşeme üzerinde duran, taşınabilir, uzun ayaklı ya da yüksek tabanlı ışıklık.
18aydınlanmaAydınlığın süresiyle çarpımı.
19aydınlatmaNesneler ve çevrelerinin görülebilmesi amacıyla ışık uygulanması.
20aydınlatma aracıbk. ışıklık.
21aydınlatma armatürübk. ışıklık.
22aydınlatma aygıtıbk. ışıklık.
23aydınlatmacılıkAydınlatmanın bilimsel temel ve tekniklerinin tümü.
24aydınlık (bir yüzeyin bir noktasında)Bir yüzeyin, bir noktasını çevreleyen sonsuz küçük bir parçacığının aldığı ışık akısının, bu yüzey parçacığının alanına bölümü, bk. ışınımlılık, (ışınsal aydınlık), (erkesel aydınlık).
25aydınlık niceliğibk. aydınlanma.
26aydınlıkların düzgün yayılmışlık çarpanıVerilmiş bir yüzeyde en az aydınlığın ortalama aydınlığa oranı. Bazen en az aydınlığın en çok aydınlığa oranı kullanılır.
27aydınlıkölçerAydınlıkları ölçmeye yarayan aygıt.
28aynalı ampulIşık ışınlarını yansıtmak üzere, yüzeyinin bir bölümü içte ya da dışta metal bir örtüyle kaplanmış, örneğin gümüşlenmiş ampul.
29aynalı lambaYansımalardan ötürü ışık yayımı sınırlı doğrultularda olacak biçimde ampulünün içte ya da dışta bir bölümü metallenmiş lamba.
30azot lambasıbk. neon lambası.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir