Tecim - XML


IDTerimAçıklama
11 sayılı vergi çizelgesiYasasına göre bağımlı bulundukları vergi örgütlerine kazançlarını bildirmekle yükümlü bulunanlardan aile durumlarına göre kesilecek yıllık vergileri gösteren çizelge.
2açık aktarımÖdeğin, tecimsel belgitin arkasına ya da alacak aktarım belgesine bir ad ve açıklama yapılmadan imza atılması.
3açık arttırmaMalın gerçek değeriyle satılmasını sağlamak amacıyla alıcılar arasında arttırma yarışı yapılarak uygulanan satış yöntemi.
4açık borç belgitiTümü ya da bir bölümü doldurularak bu durumu ile borçlusuna imza ettirilen, alacaklısının adı yazılı olmayan borç belgiti.
5açık borçlancılıkKarşılık istemeden, borçlu adına, alacaklıya karşı borçlancı olma.
6açık çekAlacaklısının adı, soyadı ya da ödenecek para değeri doldurulmadan yalnız vereninin imzasını taşıyan çek.
7açık genel satak işlemleriPara ve sayca oylumunu genişletmek istediği zaman Merkez Bankasının genel sataktan borç belgiti satın alması, daraltmak istediğinde de borç belgiti satması.
8açık güvence ödeği1. Dokuncanın gerçekleşmesi anında değerlendirilecek ve niceliği o zaman yazılacak olan ödek. 2. Taşınan malların değeri sonladan bulunmak üzere, geçici tutar üzerinden düzenlenen ödek.
9açık imzaBir tecim belgesine, o belgenin bir bölümü ya da tümü doldurulmadan atılan imza.
10açık işyeriBelirli ve örtülü bir çatı ya da yapı altında olmaksızın üstü ve her yanı açık yol, köprü, bina yapımı gibi açık havada çalışılan işyeri.
11açık kabulÖdeği gönderenin imzası olmadığı halde, ödeyicisince yapılan kabul.
12açık kapı bırakmaBir iş ya da işlemin gelecekte sürüp gidebilmesi için bir olanak bırakma.
13açık kapı siyasasıİçtecim bağışıklıklarından yabancı malları da yararlandırma ya da dıştecimde, devletlere eşit işlemler uygulama.
14açık öndelikBorçlanma sınırlandırılmadan yalnızca imza alınarak verilen öndelik.
15açık satak belgitiGenelsatakda açıktan alınıp satılan indirimli belgit.
16açık satışKararlaştırılan bir ön değere göre satıcı ile alıcılar arasında açık arttırma yöntemiyle yapılan satış.
17açık saycaBorçlunun imzasından başka inancası olmayan ve borçlunun yalnızca saycasına dayanılarak açılan borçlu sayışımı.
18açık sayışım1. Gerçek ya da tüzel kişi adına açılmış, sonucu alınmayıp, işler durumda olan sayışım 2. Alım satım işi yapan iki kişi arasında yapılan inancasız borç sözleşmesi saycalı satış.
19açık sözleşmeİçine değer yazılmadan bağıtlanan sözleşme.
20açık tutuTutu karşılığında sınırı belirtilmeyen, gösterilmeyen para.
21açık yarışımTecimle uğraşanların, bu işlere ilişkin her türlü bilgileri karşılıklı olarak birbirlerine duyurmaları, vermeleri.
22açıkçıBorsada, pay ve borç belgitlerinin değerden düşmesi için çaba gösteren kişi.
23açıktan alışİleride borsa ederlerinin yükseleceği umudu ile yapılan alım.
24açıktan satışElde bulunmayan bir mal ya da değerli kâğıtlar üzerine yapılan satış.
25açılış dengelemi1. Yıl başında sayışımların yeniden düzenlenmesini olumlu kılmak üzere günlük yazılığın açılışında ilk kez yazılan bir önceki yılın sayışım özeti. 2. Sayışımların yeniden açılmasına bağışıklık verilmek üzere düzenlenen denge. 3. Yeniden kurulan ve işletme
26ad damgasıİlişkili olduğu iyenin adını taşıyan madenî damga.
27ad ortağıYalnızca kendi adıyla tecimsel deyiminin ortaklıkta kullanılmasına izin veren ve ortaklığın diğer işleriyle ilgilenmeyen ortak.
28ada yazılıÜzerinde taşıyanının adı yazılı olan.
29ada yazılı borç belgitiİyesinin adına kütüğe geçirilmiş borç belgiti.
30ada yazılı deniz taşıt belgesiGönderilen adına düzenlenen ve başka bir kişiye aktarılamayan deniz taşıt belgesi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir