Fizik - XML


IDTerimAçıklama
1acunİnsanın bildiği tüm varlıklar, uzay, zaman, kuvvet, alan vb. kavramlar topluluğu.
2açık çevrimÜreteç ve iletkenlerden oluşan uçları kapanmamış elektrik çevrimi.
3açıklık açısıBir mercek yüzeyinin etkin çapının odak uzaklığına oranı.
4açılımBir eksicik demetinin elektriksel itişme yüzünden genişlemesi.
5açıölçerAçı ölçmede ve çizmede kullanılan bölmeli araç.
6açısal büyütmeBir nesnenin ışıksal bir araçtan bakıldığında görünüm açısının, çıplak gözle bakıldığı zamanki görünüm açısına oranı.
7açısal devinirlikDönme eylemsizliği ile açısal hızın çarpımı olan yönleçsel nicelik ya da devinirliğin bir eksene göre döngüsü.
8açısal hızRadyan/sn. olarak ölçülen açısal yerdeğişim hızı.
9açısal itkiBir dizgeye uygulanan döngünün zamana göre tümlevi. Bu nicelik özgür bir kütle için söz konusu ise,onun bir eksen çevresinde dönmesi ile ilgili açısal devinirliğe verdiği değişimle ölçülür.
10açısal ivmeAçısal hızın raydan/sn2 ile ölçülen değişim hızı.
11açısal sıklıkBir eksen çevresinde dolanan özdeksel bir nesnenin birim zamandaki dolanım sayısı.
12açısal ucaylanımUcaylanım yönlecinin bir özek çevresinde döndüğü salınım.
13ağdalı1. Akışkanlığı az olan sıvı ya da uçun halinin niteliği. 2. Bir sıvının ya da uçunun akışkanlığını belirleyen nitelik.
14ağdalı akışAkışkanın katmanları arasındaki sürtünme kuvveti yüzünden katmanların birbiri üzerinde kaydığı burgaçsız akış. bk. kaygan akış.
15ağdalıkBir akışkanın katmanları arasındaki iç sürtünmeden kaynaklanan ve akışı engelleyen dirençlilik.
16ağdalık katsayısıAğdalı akışta, akışkan katmanların bağıl hızı ile teğetsel kuvveti bağlayan eşitlikteki, akışkana bağlı belirtken katsayı.
17ağdalıkölçerSıvı ya da uçun halindeki bir akışkanın ağdalık katsayısını ölçmeye yarayan aygıt.
18ağıncıkAğınım erkesi nicemi niteliğinde olduğu varsayılan, bugüne dek gözlenmemiş bir parçacık.
19ağınımEtkileşen iki kütlenin tutarları ile doğru, aralarındaki uzaklığın üst-ikisiyle ters orantılı olan karşılıklı çekim kuvveti.
20ağınım değişmeziEvrensel ağınım yasasının uzbilimsel yazımına giren evrensel değişmez sayı (...).
21ağır evren ışınlarıEvren'in derinliklerinden kaynaklanan ve ağır öğecik çekirdeklerinden oluştuğu bilinen ışınlar.
22ağır önelcikAğır hidrojenin bir önelcik ve bir ılıncıktan oluşan çekirdeği.
23ağırlıkBir nesne ile bir gökcismi arasındaki ağınımsal çekim kuvveti ile özekkaç itim kuvvetinin, gökcisminin yakınında tartı ile ölçülen birleşik etkisi.
24ağırlık özeğiBir cismin bütün ağırlığının toplandığı varsayılan nokta cisim bu noktadan desteğe ya da askıya alınırsa dengede kalır.
25ağırlıklı ortalamaBir ölçümler kümesinin ortalaması alınırken, her ölçüm değerini küme içindeki saklığı ile çarparak hesaba alma yöntemi.
26ağırlıksızlıkBir nesneye etkiyen ağınım çekiminin karşılanması sonucu o nesnenin durumu. Yeryuvarı çevresinde dolanan uydular ağırlıksız görünürler.
27ak ışıkGörünür izgenin tüm renklerinin, doğal ışıktaki yeğinlikleri ölçüsünde karıştırılmasıyla oluşan ışık.
28ak ışınımMondan kırmızıya değin tüm görünür renklerden sürekli izge veren ışınım.
29akıBir alan içinde bulunan bir yüzeyin yüzey yönleci ile alan yönlecinin, sayıl çarpımı.
30akı yoğunluğuBirim yüzeyden geçen yönleçsel bir niceliğin toplam alan çizgileri sayısı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir