Uygulayım - XML


IDTerimAçıklama
1açarbk. açkı II.
2açındırmasinema: Alıcıda kullanılan boş film üzerindeki gizli görüntüyü görülebilir biçime sokmak amacıyla filmi kimyasal işlemden geçirme.
3açındırmaçbk. yıkamaç.
4açıölçerölçübilim: 1. Açıları ölçmeye yarayan aygıt. 2. bk. iletki.
5açıölçümölçübilim: Açıların ölçülmesiyle ilgili kuram, uygulayım.
6açıtyapıcılık: Kapı, pencere olarak kullanılmak üzere duvara bırakılan boşluk.
7açkı(I) işleyim: 1. Metal, tahta vb. yüzeyleri parlatma, cilalama işinde kullanılan araç, gereç, özdek. 2. bk. açkılama.
8açkılamaişleyim: Tahta, metal vb. yüzeyleri, uygun bir çözelti emdirilmiş bezli ya da sırçalı tekerlekle parlatma.
9açmabk. kesme I.
10adımsayargenel uygulayım: Bir yayanın adım sayısını veren araç.
11ağaç yaslamaormancılık: Ağaç gövdelerinin enine kesitinde görülen yıllık halka katlarının incelenmesine dayanan süredizin (kronoloji) yöntemi.
12ağaçölçerormancılık: Ağaç ölçümünde kullanılan aygıt.
13ağaçölçümormancılık: Ağaçların boyutlarını, özellikle yüksekliğini ölçme işi.
14ağartma1. kimya: Klorlu bileşikler, oksijenli su ya da optik gereçlerle yapılan renk açma işlemi. 2. sinema: Duyarkatın evrilme sırasında aldığı koyuluğu gidermek için, filmi kimyasal işlemden geçirme.
15ağdalıkbk. akışmazlık.
16ağınmabk. uçunma.
17ağırcıkfizik, kimya: Çekincik, ılıncık gibi ağır etkileşim gösteren, kütlesi milyar eksicikvoltlarda (ev) olan temel tanecik türü.
18ağırişleyimgenel uygulayım: Üretimde kullanılmak için gerekli olan araç, gereç ve aygıtları yapan işleyim dalı.
19ağırtartaçgenel uygulayım, fizik: Büyük ağırlıkları tartmaya yarayan aygıt.
20ağırtortumadencilik: Akarsu, yel vb. etkilerle töz parçacıklarının tüm mekanik derişmesinden oluşmuş maden yatağı.
21ağıryağkimya: Yüksek sıcaklıktaki yeryağının damıtılmasından elde edilen akaryakıt.
22ağızlıkgenel uygulayım: 1-Bir sıvıyı dar ağızlı bir kaba aktarmak için kullanılan koni biçimindeki araç. 2 -Boru, boşaltıcı vb. ağzına takılan yuvarlak bilezik ya da halka.
23ağsılaşmasinema: Duyarkatm, resmin ağı andıran çatlaklara uğraması.
24akaçgenel uygulayım: İşlem sonucunda geriye kalan artıkları, gereksiz nesneleri dışarıya atmak için kullanılan boru, boru düzeni.
25akaçlama1. tarım: Yararsız, gereğinden çok olan suları yer altında toplama ya da başka bir yere akıtma işi. 2. döşem: Yeraltı sularını toplayan döşem. 3. metalbilim: Kullanılmış çözeltileri işlem ortamından akıtarak uzaklaştırma işlemi.
26akakbayındırlık: 1. Deniz, göl, ırmak vb. birbirine bağlamak ereğiyle açılan su yolu. 2. döşem, kentçilik: Sıvı ya da gaz özdeklerin akmasına yarayan boru, künk vb. lağım. 3. madencilik: Suları akıtmak amacıyla yeraltı geçitinin tabanına açılan su yolu.
27akaklamadöşem, kentçilik: Pissu, vb. akak, lağım içine alma.
28akıfizik: Birim zamanda, birim yüzeye dik olarak düşen ısı ya da ışık niceliği.
29akım kesicielektrik: Bir çevrimi gerektiğinde açıp kapamaya yarayan aygıt.
30akımlıkbk. akak.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir