Yerbilim - XML


IDTerimAçıklama
1A. P. I.141,5 60°F yoğunluğu = 131,5 formülüne göre Amerikan Petrol Kurumu'nun ham petrolün 1 açıkhava basıncında 60°F sıcaklıktaki yoğunluğunu alarak hesaplayıp ortaya koyduğu ölçü.
2abisal alanbk. derin ova.
3ablasyonbk. yüzel erime.
4acısuOrta derecede tuzluluğu olan su.
5açıların değişmezlik kanunuBelli bir sıcaklık ve basınçta, özdeş minerale ilişkin iki kristalin, birbirine karşı olan yüzeyleri arasındaki açının (kristallerin oluşum koşulları, bulunuş yerleri ve dış görünüşleri ne olursa olsun) eşit ve değişmez olduğunu içeren mineralbilim kanunu. (1669'da Danimarkalı Nicolaus Stensen bulmuştur.)
6açıölçerBir kristal üzerindeki yüzeyler arasında kalan açıları ölçmeye yarayan araç.
7açısal diskordansbk. açısal uyumsuzluk.
8açısal uyumsuzlukÜstteki katmanlar çökeltilmeden önce, alttaki tabakaların kıvrılmış ve aşınmış olmasıyle oluşmuş uyumsuzluk.
9açışız uyumsuzlukUyumsuzluk sınırının altında ve üstündeki katmanları, birbirine koşut olan uyumsuzluk.
10adi ojitbk. augit.
11adularbk. feldspatlar.
12aerolitbk. silikatlı göktaşı.
13agatbk. akik.
14aglomerabk. yığışım.
15ağır minerallerYoğunluğu 2.9'dan yüksek olan mineraller.
16ağır tortuAkarsu, yel vb. etkilerle, mineral parçacıklarının tüm mekanik derişmesinden oluşmuş bir maden yatağı. (Bu terim daha çok altınlı alüvyon yatakları için kullanılır.)
17ağır yuvarTaşyuvarın içinde bulunan yerin iç kesimi.
18ak kayaçlarMagmadan oluşmuş ve ak asitli minerallerin (kuars, feldspat, muskovit) egemen olduğu açık renkli kayaçlar.
19akaçlamabk. boşaltma.
20akarsu aşındırmasıSel suları, dere ve nehirlerin yaptığı aşındırma.
21akarsu ortamıNehir yatakları ve su basan ovalar ortamı.
22akarsu sekisiİki yakasının yukarılarında, nehrin kazmasıyle basamak biçiminde kalmış eski bir koyak tabanı.
23akarsuyun aşındırma gücüAkarsuyun ve akarsuyla taşınan katı maddelerin, devimsel enerjileri arasındaki orantı.(Akarsuyun devimsel m . v2 enerjisi = M . V2 taşınan maddelerin devimsel enerjisi = -»- dir. M = suyun kütlesi, V = akarsuyun hızı, m = maddelerin kütlesi, v = taşınan maddelerin hızı.)
24akarsuyun sürükleme gücüAkarsuyun iterek ve yuvarlayarak devindirebileceği büyüklükte kaya parçasının oylumu.
25akarsuyun taşıma gücüAkarsuyun taşıyabileceği ve sürükleyebileceği maddelerin miktarı.
26Akdeniz soyuÖzellikle, Akdeniz alanında bulunan ve bileşiminde çok potas bulunan bir kayaç grubu.
27akış aşağıBir akarsuyun, ağzına doğru olan yönü.
28akış izli dokubk. doku.
29akış katsayısıBelli bir alanda, belli süreli yağışlarla belli süredeki akışlar arasındaki orantı.
30akış yukarıBir akarsuyun kaynak yerine doğru olan yönü.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir