Otomobil - XML


IDTerimAçıklama
1Ackerman yönlendirmesiDönmekte olan bir taşıtın tekerleklerinin yana kaymasını önleyebilmek için, ön tekerlek eksenlerinin, arka tekerleklerin ekseni üzerinde bir noktada kesişmeleri ilkesine dayanarak ön tekerleklere yön verilmesi.
2açılır tavanKörük ya da kapak biçiminde açılabilen taşıt tavanı.
3açkıBoru, burmaç, somun vb. sıkıştırıp gevşetmeye, bir kilidi açıp kapamaya yarayan araç.
4ağırşaklı durduraçBir ağırşağın yan yüzlerine sürtünerek çalışan durduraç.
5ağıryağYeryağının yüksek sıcaklık derecesinde damıtılmasından elde edilen akaryakıt.
6ağıryağ süzgeciAkıcılığı az olan yağları süzen süzgeç.
7akım çekmeElektrik akımını tüketme.
8akım düzenlemesiÜreteçten akımsakara giden akımı denetleyerek aşırı akım yüküne karşı akımsakları koruma işlemi.
9akım yeğinliğiElektrik akımının gücünü belirten nicelik.
10akımölçerBir elektrik çevriminin akımını ölçüp gösteren araç.
11akımsaklarElektrik gücünü kimyasal güce çevirip biriktiren ve gerektiğinde yeniden elektrik gücüne dönüştürebilen aygıt.
12akımsaklar bölme kapağıbk. bölme kapağı
13akımsaklar dizisiAkımsakların dizisel ya da koşut olarak bağlanmasıyla oluşan takım.
14akımsaklar kabıAraçlarda akımsakları koruyan metalden yapılma kutu.
15akımsaklar ucuAkımsaklarda elektriksel bağlantıyı sağlayan, biri (+), öbürü (-) uçlardan her biri.
16akımsaklarlı ateşlemeAteşleme için gerekli erkenin akımsakiardan sağlandığı bir ateşleme dizgesi.
17akışkan çevrimiKapalı bir çevrimde çalışarak işlev yapan bir akışkanın akma yolu.
18aktarma dingiliHız kutusunu ayıraca bağlayan değişmez hız eklemli dingil.
19aktarma dişlileriHız kutusu içindeki dişlilerin oluşturduğu dizge.
20aktarma zinciriDevinen iki dingil arasında güç aktarmaya yarayan özel yapılı zincir.
21alaşımBirden çok ergimiş metalin karıştırılarak soğutulmasından sonra elde edilen özdek.
22alçak basınçBir yerdeki hava basıncının ortamın havayuvarı basıncından düşük olması durumu.
23alçak kesitli lastikKesit oranı 0.9'dan küçük lastik türü.
24alıştırmaMotor parçaları yeniyken, yüzey pürüzlerini gidermek ve boyutsal uyum sağlamak için yapılan ön çalıştırma.
25alt ölünoktaTokacın yuvgu içinde en büyük oylumu oluşturduğunda vardığı uç nokta.
26altboşlukBir aracın altının çarpmadan geçebileceği en üst yükseklik.
27altsalıncakBağımsız askı düzeninde tekerleği tutan kollardan altta olanı.
28alttan kavrayan dişliKesişmeyen dingillerde gücü aktarmak için kullanılan dişli türü.
29altyükseklikbk. altboşluk.
30amyant-metal sızdırmazAmyant-metal karışımı, yanmaya dirençli sızdırmaz türü.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir