Dilbilim - XML


IDTerimAçıklama
1abanıkSamit kelimesinden çevirme olan "sessiz" teriminin dilbilim bakımından yanlış olduğu bilinmektedir. Esasen sesli ve sessiz kelimeleri voisé ve invoisé terimlerinin tam karşılığıdır. (bk. Sesli ve Sessiz). Bu sesler, yani samitler, söylenirken ses aygıdmda herhangi bir kısmın başka bir kısma abanarak yolu daraltması veya kapamasıyla meydana geldikleri için fizyolojik olay gözönünde tutulup bunlara "abanık" denilmiştir. Bu bakımdan abanıklar DARALTILI (Constricitive) ve KAPANTILI (Occlusive) diye iki sınıfa ayrılır (bk. Daraltılı ve Kapantılı). Abanıklar boğumlanma noktalarına göre de ayrı bir sınıflamaya uğrarlar: AĞIZDIŞI (Eixtrabuccale), AĞIZİÇİ (Intra - buccale) ve AĞIZARDI (Post - buccale) (Bu kelimelere bakınız). Bundan başka dilin boğumlamayı sağlıyan kısmı bakımından bir sınıflama daha yapılıyor. bk. Dilönü, Dilortası ve Dilardı abanığı.
2abanık değşilimi1. Hint-Avrupa dilindeki kapantılıların Cermencede uğradığı değişiklik, ki ötümlü abanıkların ötümsüz, ötümsüzlerin de üfürtülü olması şeklinde beliren toptan bir gelişmeden ibarettir. 2. Jean Deny Türkçede kelime sonundaki ötümsüz abanıkların açınık alınca ötümlüleşmelerine ve bu gibi kelimelere gelen ek veya takılar başındaki abanıkların ötüm bakımından kelime sonundaki abanığa uymalarına da Mutation adını veriyor.
3abanık gövdeli isim çekimiSonu abanıkla biten isimlerin çekimi: Ev, ev-i, ev-e... gibi.
4abanıklaşmaBir açınığın veya yarı açınığın abanık değeri aması.
5abanıklı baştalıkBir kelimede ilk sesin abanık olması.
6abanıklıkBir hecenin abanık bakımından hali.
7abanıkta soluklamabk. Soluklama.
8abanır almaşımıbk. Almaşım.
9abanır yayılışıBir abanığm kendinden önceki veya sonraki abanığa, kendi niteliklerini geçirmesi (bk. Özümleme).
10abanırlar dizgesiNitelikleri ve birbirine karşı olan ilgileri bakımından bir dildeki abanıkların topu.
11abanırlar uyumuBir kelimede ayrı yerlerde bulunup sesçe birbirine yakın olan abanıklardan birinin öbürüne uyması Fran. chausson'un dilimizde şoşon olması gibi.
12açık açınıkbk. Açmık.
13açık girişimbk. Girişim.
14açık hecebk. Hece.
15açık sesSes aygıdının epeyce veya büsbütün açılmasıyla çıkan ses.
16açık sözdizimibk. Kapalı sözdizimi.
17açık tonbk. Ton.
18açıklama çoğuluBiz ve siz çoğul olmakla beraber bazen tek kişi için söylenebildiklerinden, bunların gerçekten çoğul olarak kastedildiğini açıklamak için kullanılan Bizler ve Sizler birer açıklama çoğuludur.
19açıklıkAçık denilen seslerin hali.
20açılışSes çıkarırken ses yolunun açılması ve açılma derecesi.
21açılışlı sesDışa patlar ses. bk. Dışa patlar.
22açınığımsı abanıkbk. Ötümlü abanık.
23açınıkKapantı veya fazla daraltı yapmaksızın dudakların ve ağız içinde dilin aldığı çeşitli durumlarda açık ağızla soluğun dışarıya verilmesinden meydana gelen seslere denir. Açınıklar sürelerine göre UZUN (Longue) ve KISA (Brève), dil ile damak arasındaki yolun genişliğine göre GENİŞ (Large: a, e, o, ö) ve DAR (Etroite: ı, i, u, ü), dudakların düz veya yuvarlak bir şekil aldıklarına göre DÜZ (Non - arrondi: a, e, ı, i,) ve YUVARLAK (Arrondie: o, ö, u, ü), ağzın arkasından veya biraz daha önden çıktıklarına göre de KALIN, ART veya ARTDAMAKSIL (Postérieure ou Vélaire: a, ı, o, u) ve İNCE, ÖN veya DAMAKSIL (Antérieure ou Palatale: e, i, ö, ü) diye ayrılır. Bundan başka acıraklar bazı dillerde YÜKSEK (Haute), ORTA (Moyenne), ALÇAK (Basse), AÇIK (Ouverte), KAPALI (Fermée), GERGİN (Tendue), SALKIN (Re-laehée), DÜZGÜLÜ (Normale), DÜZGÜSÜZ (Anormale), KESKİN (Aigue), AĞIR (Grave), DURU (Claire), PARLAK (Eclatante), KOYU (Sombre) ve DONUK (Terne) diye ele alınır.
24açınık göreviAçınıkların ve bazen seslilerin abanıklar için bir dayanak meydana getirmeleri. Kar kelimesinde a, hem k hem de r için, Kart kelimesindeki r ise t için açınık görevindedirler (bk. ündeş).
25açınık gövdeli isim çekimiBir açınıkla biten isimlerin çekimi: kapı, ka-pı-yı, kapı-ya... gibi.
26açınık kaynaşmasıİki veya ikiden fazla açınığın kaynaşıp tek ses halinde çıkması ki silinme, çitişme, toplaşma ve derilme yollarından biriyle olur. Bu kelimelere bakınız.
27açınık öğesiAçınıklara, ikinliklere, üçünlüklere verilen ortak ad.
28açınık sesÜflek seslere karşı olarak açınıklara ve ötümlü abanıklara verilen ad.
29açınık yayılışıAçınık değşiliminin başka bir adı.
30açınıkla girşimBir girişim açınığı kullanma olayı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir