Yapım İyeliği - XML


IDTerimAçıklama
1açığa vurmakBir bulguyu ya da buluşu başkalarına anlatarak ya da yazarak açıklamak.
2açıklama belgesiBir bulgunun ya da buluşun aslını ve yapıma nasıl uygulanacağını anlatan, bulgucu ya da bulucunun düzenlediği belge.
3açıklamalıkBir bulgu ya da buluşun belirli bir yönüne ilişkin geniş bilgi edinmek için, bulgucu ya da bulucudan istenen belge.
4açımVarolup da bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkarma.
5açımcıVarolup da bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkaran.
6adda aldatıcı markalarHalkı aldatma ve böylece çıkar sağlama amacı ile kullanılan ya da kütüğe yazdırılan markalar (Arçelik-Akçelik gibi).
7aldatıcı benzetİki marka arasında çok yakın bir benzerliğin bulunması.
8aldatıcı nitelikMarka niteliğinin halkı aldatıcı olması (Arçelik-Akçelik gibi).
9ana kurumBirlik markalarının kullanılmasında, markaları kütüğe yazdıran ve Birlik üyelerinin yönteminde söz hakkı olan kurum.
10ana markaBir firmanın, ayrı ayrı özel markalar taşıyan geniş bir markalar kütlesi üzerine, tecim adından ve markadan ayrı olarak koyduğu marka.
11anılma hakkıBulgu iyesi adının, her zaman ve her yerde anılmasını zorunlu kılan yasalara bağlı kişi hakkı.
12anlam benzerliğiMarkaların anlamca birbirine benzer olma özelliği (manda-dombay gibi).
13anlaşmalı ülkeler uyruğuParis Birliği Andlaşması'nı uygulayan ülkelerin uyruğu olan kişi.
14anlaşmanın özel koşullarıÖzel izin anlaşmasında, genel koşullar yanında yer alan özel nitelikteki koşullar.
15aralıksız kullanmakBir markayı hiç ara vermeden kullanmak.
16asıl bulgu belgesiBulgu belgeleri kütüğüne ilk olarak yazılmış, bulgu için verilen belge.
17asıl kütükBir marka ya da bulgunun ilk kez yazıldığı yer, kütüğe geçirildiği sayfa.
18aşırı benzerlikBir markanın başka bir markaya güçlükle ayrılabilecek denli benzer olması.
19Avrupa MeclisiAvrupa ülkeleri arasındaki çeşitli konularda ve bu arada bulgular konusundaki ayrılıkları gidermek üzere çalışan Avrupalılararası bir meclis.
20Avrupa Meclisi Belge Uzmanları KomitesiFransa'nın Strasbourg kentindeki Avrupa Meclisi'nin bulgu belgeleri üzerinde çalışan uzmanlar topluluğu.
21ayırıcı imÜzerine konulduğu eşyayı ilk bakışta başkalarından ayırmayı kolaylayan im.
22ayırıcı niteliğin yok olmasıZamanla bir markanın ayırıcı niteliğinin ortadan kalkması ve o markanın bir mal durumuna gelmesi (Frigidaire'in buzdolabı yerine kullanılıp marka olduğunun düşünülmemesi gibi).
23ayırıcı nitelikBir markayı başka markalardan ayıran yapısal nitelik.
24ayırıcı öğelerBir markayı başka bir markadan kolayca ayırmak için değişik yapı durumu veren çizgiler, yazılar, bezekler ya da renkler.
25ayırıcı özelliklerHalkta ayırıcı bir izlenim uyandıran ve bu yüzden marka olabilen çizgiler.
26ayırım göreviMarkanın bir eşyayı başka eşyadan ayırma işlevi.
27ayrıcalığı kaldırmaAyıracılığın verenlerce geri alınması.
28ayrıcalık dizgesiBulgularda ayrıcalığı temel alan dizge.
29ayrıcalık hakkıAyrıcalık ile sağlanan ve sınırı böylece belli edilen hak.
30ayrıcalık vermeBir markaya da bulgu için birine ayrıcalık tanıma.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir