Döşem - XML


IDTerimAçıklama
1ağaç vidasıAğaca kolay girmesi için uca doğru sivriltilmiş bir vida türü.
2ağırlıkla yüklemeYakıtın ağırlığı nedeniyle kendiliğinden yanma yerine akması (ya da kayması).
3akaçPissu, kirli su, yağış suları v.b. suları zararsız hale getirmek için dışarı akıtan boruların tümü.
4akaçlamaYeraltı sularını toplayan döşem.
5alçak basınçlı buharlı döşemBuhar basıncı 0.5 kg/cm2 den az olan ısıtma döşemi.
6alev gürlemesiSıvı yakıt kullanılan kazanlarda, alevin gürültülü yanma hali.
7alev lambasıUcundan bir alev püskürterek yanan ve kurşun boru işlerinde kullanılan bir aygıt. Gaz ya da benzin yakılan türleri vardır.
8alım musluğuŞehir borusundan kol alma yerine konan musluk.
9alın basıncıAkışkanın hızı nedeniyle kazanacağı basınç.
10alt sınır denetimiSıcaklık, basınç ya da bağılnemin istenilen en küçük değerin üstünde tutulmasını sağlayan denetim düzeni.
11altçeneMengenenin boruyu sıkıştıran, V biçimli ve üzerinde yivle setler bulunan çenesi. Bu çene oturağa bağlıdır, (bk. Şek. 3)
12altlık (parçası)Pis ve kirli su kolonlarının yağmur borularının altına konan özel parçası.
13alttan dağıtımSuyun yapıya alt kattan dağıtılması.
14alttan dağıtmalı döşemSuyu ya da buharı alt kattan yukarı doğru dağıtan döşem.
15ana deneticiBasınçlı havayla çalışan denetim düzeninde, bir noktada ölçtüğü sıcaklığa, basınç ya da bağılneme göre, başka bir denetim aygıtını ayarlayan aygıt.
16anahavalıkPissu kolonuna koşut olarak döşenen ve katlardan gelen havalıkların bağlandığı boru.
17anahtar koluBoru anahtarının gövde görevi yapan ve aynı zamanda sıkma işini kolaylaştıran kolu. (bk. Şek. 1)
18anma çapıBoruyu tanımlayan çap.
19artık havaKazan ya da sobanın yanma odasına giren ve burayı soğutarak yanma verimini düşüren gereksiz hava.
20asbestIsı yalıtımında kullanılan ateşe dayanıklı lifli madde.
21asbestli çimento boruAsbest ve çimento karışımının yüksek basınç altında biçimlendirilmesi ile yapılan boru.
22aşamalı deneticiİki ya da daha çok aşaması olan denetim aygıtı.
23ateş düzenleyiciSıcak su ve buhar kazanlarında ateşin yanma şiddetini ayarlayan aygıt.
24ateşlemeYakıtı tutuşturma, yakma.
25ateşlemede zorlukYağ yakıcılarında ateşlemenin gecikmesi ya da hiç ateşleme olmaması.
26atnalı boruBoruların uzamasına kolaylık olmak üzere kullanılan atnalı biçiminde bükülmüş boru.
27avlu süzgeciAvlu ve bahçelerdeki yerüstü sularını akaca akıtan ağızlık.
28ayaklı lavaboFayanstan bir ayak üzerinde oturan lavabo.
29ayarlı boru desteğiYüksekliği ayarlanabilen boru desteği.
30aynaİnsanın kendisini görmesini sağlıyan cam ya da maden levha.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir