Kimya - XML


IDTerimAçıklama
11,1-difloroetilenbk. vinilidin florür
21,2-dimetoksibenzenbk. veratrol
31,3,5-trikloro-s-triazine-2,4,6-trionebk. trikloroizosiyanürik asit
41,3-bütadienFormülü CH2=CH-CH=CH2, mol kütlesi 54,1 g olan , renksiz bir gaz.
51-hidroksi-2-propanonbk. asetol
61-kloronaftalinFormülü C10H7Cl olan kristallerin kırılma indisi tayininde daldırma ortamı olarak kullanılan yağımsı bir sıvı. Ayrıca sıvı ve katı yağlar için ve DDT için çözücü olarak kullanılır.
72,2,2-trikloroetilalkolbk. trikloretanol
82,4,6-triklorofenolFormülü C6H2Cl3OH, yoğunluğu 1,675 g/mL, e.n. 61 °C, k.n. 248 °C olan aseton , alkol ve eterde çözünen, kuvvetli fenolik kokulu sarı kristaller halinde bulunan, tahriş edici bir madde.
92-vinil-5-etilpiridinbk. vinil etil piridin
103-(alfa-asetonilbenzil)-4-hidroksikumarinbk. varfarin
11abieninik asitFormülü C13H20O2, mol kütlesi 208,2 g olan bir asit.
12abiyetik asitFormülü, C20H30O2 e.n. 161 °C olan , kolofan ve çam reçinesinden elde edilen, suda çözünmeyen bir çam asidi.
13abrodilKimyasal yapısı sodyum monoiyodometan sulfonat olan ve röntgen filmi çekiminde damara verilen bir madde.
14absorbanbk. soğurucu.
15absorbansbk. soğurum.
16absorpsiyon cihazıbk. soğurma cihazı.
17absorpsiyon filtreleribk. soğurma süzgeçleri.
18absorptivitebk. soğurganlık.
19acı badem yağıAcı bademden elde edilen yağ. Açık sarı renkte bir sıvı, esas olarak, benzaldehit, hidrosiyanik asit, fenoksiasetonitril içerir. Koku verici olarak kullanılır.
20açık borusal kolonGLC’de durgun fazın, bir destek maddesi filmi üzerine veya kolonun çeperine doğrudan kaplandığı bir kılcal kolon.
21açısal dispersiyon Işının, bir prizma veya optik ağ tarafından yansıtılma veya kırılma açısının dalga boyunun bir fonksiyonu olarak değişiminin ölçüsü.
22açilBir hidroksilin organik bir asitten uzaklaşması ile oluşan kök, genel formülü RCO olup burada R, alifatik, aromatik veya alisiklik olabilir.
23açillemeYer değiştirme yöntemi ile bir açil gurubunun bir moleküle eklenmesi.
24adamantanFormülü C10H16, e.n. 269 °C olan , hidrokarbonlarda iyi çözünen, hafif kâfur kokulu, renksiz kristal bir madde.
25adezyonFarklı molekülleri birarada tutan çekim veya kuvvet.
26adi maden kömürüİçinde fazla miktarda hidrokarbon içeren uzun alevli kömür.
27adlandırmaBir bilim dalı için ortak dil oluşturmak üzere tüm öğeler, bileşiler, kimyasal ve fiziksel etkileşmelerle, kullanılan birimler için uluslararası kurullarca saptanan yazma ve okuma kuralları.
28adsorplanmaKatı , sıvı, gaz moleküllerinin, atom veya iyonların katı veya sıvı yüzeyde tutunması.
29adsorplanma ısısıBir bileşiğin bir katı yüzeyinde adsorplanması veya yoğunlaşması sırasında açığa çıkan ısı.
30adsorplanma kromatografisiDurgun fazın çok ince öğütülmüş bir katı olduğu bir ayırma tekniği dağılma, hareketli fazın bileşimi değiştirilerek sağlanır.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir