Metal Bilimi - XML


IDTerimAçıklama
1A. A.Atom ağırlığının simgesi.
2A. I. S. I bölümlemesiAmerikan Demir ve Çelik Kurumu (A. I. S. l.)'nun, çeliklerin kimyasal bileşimlerine göre yaptığı bir özel bölümleme.
3A. I. S. I sayısıAmerikan Demir ve Çelik Kurumu (A. I. S. I) bölümlemesinde, çeliklere bileşimlerine göre verilen sayı.
4A. S.Atomsal sayının simgesi.
5A. S. T. M. tane büyüklüğüAmerikan Deneme ve Gereçler Derneğince (A. S. T. M.) gerçekleştirilmiş, tane büyüklüğü dizininde yer alan tane büyüklüklerinin her biri.
6Abel ayıracıPaslanmaz çelikler için kullanılan, % 10 luk kromik asit çözeltisi olan ayıraç.
7Accoloy alaşımıBileşiminde % 12-18 krom,%38-68 nikel bulunan, krom-nikel temelli, ısıya dirençli alaşım.
8açık kalıpAçık kalıplı dövme işleminde, parçaların üzerlerinde dövüldükleri kalıp.
9açık kalıplı dövmeAçık kalıp kullanarak yapılan dövme işlemi.
10açık kangalIsıl işlem için yeniden sarılırken, katları yereteçlerle birbirinden ayrılmış olan kangal.
11açık kangal tavlamasıKatları arasında fırın gazlarının dolaşımını sağlamak ve ısıl işlemi daha etkin kılmak ereğiyle, açık kangallara uygulanan tavlama.
12açkılamaMetal yüzeyleri, uygun bir çözelti emdirilmiş bezli ya da fırçalı tekerlekle parlatma.
13açkılama tekerleğiAçkılama işi için kullanılan bezli ya da fırçalı tekerlek.
14ağılı çözeltiMetalleri temizleme işlerinde kullanılan ve ağılılık özelliği gösteren çözelti.
15ağılı gazIsıl işlemlerde kullanılan ve ağılılık özelliği gösteren fırın gazı.
16ağılılıkGaz, çözelti ve benzerlerinin gösterdiği ağılı olma özelliği.
17Aich metaliBileşiminde % 60 bakır, % 38,2 çinko ve % 18 demir bulunan özel bir alaşım.
18ak altınPlatin, palladyum, gümüş, nikel ya da ak renkli bir alaşım ile altının oluşturduğu, platin yerine kullanılan bir dizi alaşım.
19ak altın lehimiBileşiminde % 30-80 altın, % 12'ye dek nikel ve % 15'e dek çinko ile az gümüş ve bakır bulunan, erime sıcaklıkları 690°C ile 850°C arasında değişen alaşımlar.
20ak dökme demirKarbonun büyükçe bir bölümünü, yapısında sementit olarak bulunduran dökme demir.
21ak katNitrürlenmiş parçaların yüzeyinde oluşan, 5 x 10-4 cm. ile 5 x 10-3 cm. kalınlığındaki demir nitrürlü kat.
22ak paklamaTavlama sonucu oluşmuş oksitleri gidermek amacıyla ve kalaylamadan önce uygulanan paklama.
23ak pasNemli havada kalan çinko levhaların yüzeyinde oluşan çinko oksit.
24ak pirinçSüsleme işlerinde kullanılan, yüksek çinko bileşenli açık renkli pirinçlere verilen ad.
25ak sıcaklık aralığıIsıtılan parçayı ak bir renge dönüştüren, yaklaşık olarak 1100°C'ın üzerindeki sıcaklıklar.
26ak tunçBileşimindeki çinko ile bakırın oranı 7/9 olan, % 4 nikelli, sert ve ak renkli tunç.
27akaçMetalleri temizlemede, kullanık çözeltileri dışarı akıtmak için kullanılan boru.
28akaçlamaKullanık çözeltileri, işlem ortamından akıtarak uzaklaştırma işlemi.
29akaryakıtIsıl işlem fırınlarında ya da ocaklarında yakıt olarak kullanılan sıvı özdek.
30akım verimliliğiAçığa çıkarılan özdek kütlesinin, Faraday yasasıyle hesaplanan kuramsal kütleye oranı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir