Gösterim - XML


IDTerimAçıklama
571desteŞiilerde muharrem ayı töreninde geçit alayı.
572destek ağırlığıPano arkadaki desteğini sağlamlaştırmaya yarayan demir ağırlık.
573destek demiriDekorda kapı çerçevesini ya da kemerleri uçlardan sağlamlaştırmada kullanılan demir kelepçe ya da bilezik.
574destek ışıklamasıAsal ışıklamayı destekleyen ışıklama asal ışıkların çıkardığı gölgeleri yok etmede ve kenarları yumuşatmada kullanılan «fresnel» mercekli ışıldaklarla gerçekleştirilen aydınlatma.
575desteklerBacakların ve ayakların desteğiyle ortaya çıkan sağlam dizgelere verilen ad.
576destekleyici oyuncularÖnemli oyun kişilerini destekleyen ikinci plandaki rollerin tümüne verilen ad.
577desteksiz merdiven gösterisiHiçbir yere dayanmayan merdiven üzerinde yapılan denge hareketlerinden tümü.
578desteksiz merdivende dengeAyaksız ya da hiçbir yere dayanmayan merdiven üzerinde dengelenme sanatı.
579deus eks makine1. Antik Yunan tragedyasının olay dizisindeki asal düğümü çözmek için bir sepetin içinde vinçle bir Tanrının indirilmesi. 2. Bu terim daha sonraları ve günümüzde inandırıcı olmayan «tepeden inme», beklenmedik sonuçlar için kullanılır.
580deuteragonistAntik Yunan tiyatrosundaki üç oyun kişisinden ikincisi, ikincisi.
581dev cıvataDekoru sahne tabanına tutturan büyük cıvata.
582dev kuklaİki insan boyunda, bazısı daha da büyük olan, mekanik bir biçimde kolları, başı hareket ettirilebilen şenlik kuklası. Eski belgelerde buna «suret-i div-i mehîb» denilmektedir.
583deve tabanıTürk cambazının becerilerinden biri : ip üstünde ayaklara ağaç kütükleri bağlayıp yürüme.
584devingen birimDramaturgi çalışmasına ilişkin bir değerlendirme : Önemli oyun kişilerinin yönelişlerini ortaya çıkaran vuruşların toplamı. Bir sahnede vuruş-tepki dizi gelişmesi sonucu var olan aksiyon birimi yoluyla tiyatro için gerekli olan hareketler bütününün elde edilmesine yarayan çalışma.
585devlet tiyatrosuDevleten ödenek alan, kamu hizmeti ile sorumlu olan geniş olanaklı tiyatro.
586deyiş oyunuOrta Çağ Fransa'sında iki kişi arasında koşuklu sözlerle çene yarıştırmaya dayalı oyun.
587dış dekoruEv dışındaki, açık havayı, açıklığı ya da doğayı gösteren dekor.
588dış uygulayımStanislavski oyunculuk dizgesinde, oyuncunun yaratısı için önemli olan fiziksel yetisini iç dürtüye tepki gösteren bir öğe durumuna getiren çalışmanın sonucu. Bunun için, oyuncunun tartım, davranı, akrobasi, güzel konuşma, ses denetimi, eskrim ve benzeri çalışmalarla kendim eğitmesi gerekir.
589dışa dönüşDansçının seyircinin bulunduğu yandan öteye dönüşü.
590dışavurumcu tiyatroDoğalcıların aşırı doğa kopyacılığına, izlenimciler ve simgecilerin içe dönük gizemciliğine karşı bir tepki olarak Almanya'da ortaya çıkmış ve 1910 ile 1924 yılları arasında etkin olmuş bir akım. Çıkışı o dönemdeki Almanya'nın toplumsal ve ekonomik durumundan kaynaklanmıştır. Otoriteye başkaldırıyı, daha iyi bir düzen isteğini içeren bu akımda çeşitli eğilimler yer alır. Oyun yapılarında sürekli bir akış yerine, kısa sahneler vardır şiirli konuşmalardan makine tıkırtılarına değin uzanan bir dil özelliğini kapsar. Oyun kişileri bireyi değil, yığını, sınıfı ya da topluluğu yansılar. Düşünceyi iletmede, gergi üzerine düşürülen resimlere, yazılara ve sinema filmlerine başvurulur. Epik tiyatroyu etkilemiştir.
591dışbükey mercekYaklaştırıcı (yakınsak) mercek bakılan şey olduğundan büyük görünür. Yöresel ışıklamada kullanılan ışıldaklarda bulunur.
592didaskali1. Antik Yunan tiyatrosunda yazarın oyun düzenini oyunculara açıklaması. 2. Antik Yunan tiyatrosunda koroların hazırlanması ve çalışması.
593didaskalosAntik Yunan tiyatrosunda oyunun yorumunu yapan ve genel düzeni açıklayan kişi bu çoğu kez yazarın kendi olurdu.
594dik sesTiz ve tınısı olmayan ses.
595dikey açıIşıldaktan gelen ışınla sahne düzeyi arasındaki açı.
596dikey ışıklamaSahneyi ve kişileri sahne içindeki ışıldaklarla yukarıdan aşağıya doğru dikey olarak aydınlatma.
597dikişçiTiyatro giysilerini diken işçi.
598dikizlemek (argo)Matiz ve Külhanbey tarafından «gözetlemek» anlamında kullanılan sözcük,
599dikkat çemberleriStanislavski oyunculuk dizgesinde, dikkatin odaklanmasını kolaylaştırmak için saptanan bölgeler. Dikkati odaklamada üç bölge kullanılır : 1. Küçük dikkat çemberi, 2. Orta çemberi, 3. Geniş dikkat çemberi.
600dikkati odaklamaStanislavski oyunculuk dizgesinde, oyuncunun bütün dikkatini dış eyleme vermesi ve imgelemi ile bu eylemi pekiştirmesi işlemi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir