Gösterim - XML


IDTerimAçıklama
631doğal bükümDüşüncelerimizi ve duygularımızı dilin gerektirdiği bükümü bozmadan söyleme.
632doğal tümcelemeDüşünceyi ve duyguyu, dilin gerektirdiği tümcelemeyi bozmadan söyleme.
633doğalcı ilyatroOn dokuzuncu yüzyılda romantizme karşı ortaya çıkmış, doğa bilimleri açısından insanları kalıtımsal, çevresel ve toplumsal ilişkilerine göre inceleyen bu akım içindeki tiyatronun özellikleri kapsamında, yaşam gerçeğini en küçük ayrıntısına dek işlemek yer alır. Tartışma açacak konular ele alınırken, küçük adamın gerçeği doğabilimsel açıdan gösterilmeye çalışılır. Bu akım üzerinde, düşünür Auguste Comte'un düşüncelerinin ve Charles Darwin'in Türlerin Kökeni ve Doğal Seçme kuramlarının etkisi görülür.
634doğramacı ustasıDekorun ve sahne eşyalarının doğrama işlerinin yapılmasını denetleyen ve düzenleyen nitelikli işçi.
635doğru akımİletken bir çevrim üzerinde yön değiştirmeyen elektrik akımı.
636doğru sesYükseklik yönünden kendi ses bölgesinin dışına çıkmayan ses.
637doğrultmaç1. Dalgalı akımı doğru akıma dönüştüren araç. 2. Bir dalgalı akımın kaynağından doğru akım sağlamak için kullanılan düzen.
638dolambaçlı deyimBir şeyi uzatıp süsleyerek söyleme tutumu.
639dolantıSeyircinin ilgisini çekmek ya da heyecanını uyandırmak için yazar tarafından bilinçli bir biçimde olay dizisine yerleştirilmiş karşıtlıklar, çatallaşmalar.
640dolantı komedyasıKurgu ustalığı önemli olan bu komedyada olaylar ve güldürü öğesi yazarın tasarladığı bir dolantıdan ortaya çıkar. Bu komedya daha çok olaylar yoluyla gelişir.
641dolap çevirenKendi çıkarı için binbir türlü hile yapan, dolap çeviren kişi.
642dolaşıBir tiyatro topluluğunun bir yerden başka bir yere giderek ve dolaşarak oyunlar oynaması.
643dolaşıcı toplulukOradan oraya dolaşarak oyunlar oynayan taşra topluluğu.
644dolaylı ışıklamaAydınlatılacak alana ışık akılarının yalnızca yüzde sıfır ile yüzde on arasında bir oranını yollayarak yapılan aydınlatma.
645dolaysız ışıklamaAydınlatılacak alan ışık akılarının yüzde doksan ile yüzde yüz arasında bir oranını doğrudan yollayarak yapılan aydınlatma.
646dominus gregisRoma tiyatrosunda gösterinin tüm giderlerini yüklenen topluluk yöneticisi.
647donanmaOsmanlı şenliklerinin üçüncü bölümü olan gece eğlenceleri bu eğlencelerde kandillerle çeşitli oyunlar yapılır, yüzlerce çeşit fişekle gösteriler düzenlenirdi.
648donatımcıDonatımlığı hazırlayan görevli.
649donatımlık1. Oyuncunun rol gereği kullandığı el eşyaları ve takıları. 2. Dekora ve oyuna yardımcı küçük parça eşyalar.
650donatımlık dizelgesiOyun için gerekli olan el eşyalarını ve takıları gösteren dizelge.
651donatımlık korunağıDonatımlığın saklanıp korunduğu yer.
652donatımlık masasıKuliste bulunan ve oyuncuların oyun boyunca donatımlıklarını alıp koydukları masa.
653donatımlık odasıDonatımlık eşyalarının bulunduğu ve onarıldığı oda.
654donyağı kandiliOrta Çağ tiyatrosunda aydınlatmada kullanılan kandil.
655doruk noktaBir oyunun geliminde ve gelişiminde kesin dönüm ya da değişim noktası. Kişilerin ön planda olduğu oyunlarda baş oyun kişisinin, olayların önde olduğu oyunlarda ana olayın yönelişindeki kesin dönüm noktası.
656doruktakiKolan, ya da piramidin en üstündeki kişi.
657dossenusRoma attelan komedyasında bilgiçlik taslayan yarı aydın tipi.
658dottoreRoma komedyasındaki Dosennus'un (bilgiç adam) italyan halk doğaçlama tiyatrosundaki uzantısı. Kimi kez düşünür, kimi kez dilci, kimi kez de tıp doktoru olarak kendini tanıtır. Şarlatandır, kendinin bilgili olduğunu göstermek isterken yanlış üstüne yanlış yapar. Herkese öğüt verir, ama kendisi bunların hiçbirini tutmaz. Kara bir pelerini, geniş şapkası ve dizlerine inen bir pantalonu vardır.
659döner sahneEkseni çevresinde dönen sahne türü.
660döner yüzeySahne içinde dönebilen yüzey.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir