Gösterim - XML


IDTerimAçıklama
841geçiş yollarıTiyatro yapısında bir yerden başka bir yere gitmeyi sağlayan yollar.
842geçitBütün sirk sanatçılarının giysileriyle seyirci önünden geçmeleri.
843geçme oranıIşının bir renkli süzgeçten geçme oranı.
844geçmişçilikSanatta ve dolayısıyla tiyatroda geçmişin değerlerine ve geleneğine bağlı olma anlayışı.
845geleceği görenGeleceği söyleyen falcı.
846gelecekçilik1909 yılında, italyan yazarı Marinetti'nin Le Figaro gazetesinde yayımladığı bildirisi ile sanatta açtığı bir çığır «bugünün ve yarının yaşamındaki izlenimleri» kabul eden bir düşünceden doğar. 1411'de ise Marinetti ile birlikte on dokuz oyun yazarının yayınladığı bildiri ile bu çığır tiyatroya da girer. Bu çığırın ilk tiyatro gösterisi ise 1913 yılında düzenlenmiştir. Gelecekçi anlayışta gösteriler dağınık bir biçimde 1933'ün sonlarına dek sürmüştür.
847geleneksel gösteriÇağdaş tiyatro kavramına karşıt kavramı getiren tiyatro bir toplumun kendine özgü yapısının oluşturduğu ve o toplumun yapısında değişiklik süreciyle yakın ilintisi içinde sürmüş, daha sonraki dönemlerde kalıplaşarak donmuş ve kendi özelliklerini korumuş olan tiyatro.
848geleneksel kuklaBir ülkenin geleneği içinde eski yöntemle oynatılan kukla oyunu.
849geleneksel türk tiyatrosuTürk toplumuna özgü gösterim türlerini kapsayan halk tiyatrosu ve köy tiyatrosu geleneğini içeren tiyatro. Bunun içine, gölge oyunu, kukla, Ortaoyunu, meddah, dramatik danslar ve konulu savaş oyunları girer.
850gelgeç söyleşmesiHacivat ile Karagöz'ün uyaklı tek dizelik tümcelerle çene yarıştırdıkları atışmalı konuşma.
851gelişimBir oyunun inandırıcı aşamalarla çözüme doğru gelişmesini kapsayan dramatik doku.
852gelişim oyunuAlman tiyatrosunda bireyin olumsuzdan olumluya, aldatıcılıktan gerçeğe doğru gelişmesini gösteren oyunlara verilen ad.
853geliştirme hareketiBir bacağı kıvırarak çeşitli yükselme ve yönelimlerle dansı geliştirme.
854genç âşıkTürk kukla tiyatrosunda âşık tipi.
855genç erkek rolüOtuz yaşına kadar olan erkeklerin canlandırabileceği rol.
856genç kızKukla oyununda genç âşık tipi.
857genç kız kahramanBulvar tiyatrosunda, olay dizisinin merkezinde olan genç kız rolü.
858gençlik tiyatrosuOrta öğretimdeki gençler tarafından kurulan, yönetilen ve gerçekleştirilen tiyatro. Gelişmiş ülkelerde bunlara devlet ödeneği sağlanır.
859genel çalışmaBir oyuncunun seyirci önüne çıkartılmadan önce, bütün teknik öğelerle oyunun baştan sona sanki gösteri sırasındaymış gibi çalışılması. Belli bir oyunun gösteriden önceki son çalışması.
860genel dekor planıÖlçekli olarak (1/50 ya da 1/100) hazırlanan ve oyunun geçtiği yerleri saptayan dekoru ve bu dekorun ayrıntılarını gösteren kuşbakışı plan.
861genel ışıklamaAydınlatma bölümlerini birleştiren, sahneyi gölgesiz, genellemesine aydınlatan ışıklama yöntemi. Bu daha çok dizi ışıklarla yapılır.
862genel yöneticiBir tiyatronun yönetsel piramidinin en üstündeki kişi. Sanatsal işlerin değil, yönetsel işlerin baş sorumlusu.
863geniş açılı ışıldakMerceksiz, ve ışığı çok geniş bir alana yayarak gölgeleri yok eden aynalı ışıklama aygıtı.
864geniş açılı ışınGölgeleri yokeden, geniş bir oyluma yayılan ışın.
865geniş dikkat çemberiStanislavski oyunculuk dizgesinde, dikkatin odaklanmasını kolaylaştırma işlemindeki en geniş çember. Burada oyuncu sahne üzerinde gördüğü her şey üzerinde dikkatini toplar. bk. dikkat çemberleri.
866geniş sesSesin, uzamı yönünden geniş olması.
867genişlikTiyatro konuşmasında bir oyuncunun çıkardığı ses tonlarının tümüme birden verilen ad.
868geranosAntik Yunan tiyatrosunda kişileri havaya kaldıran ve yukarıdan aşağıya indiren vinç.
869gerçek ve inanmaStanislavski oyunculuk dizgesinde, oyuncunun yaşam gerçeğinden sahne gerçeğine geçmesindeki sanatsal işlem. Bu işlemde oyuncunun yaratacağı kişi ve olay, seyircinin inanması gerektiği gibi ortaya çıkarılır. Oyuncu, kendini zorlamadan yaptıklarına inanacaktır.
870gerçekçi tiyatroGerçekliği nesnel, somut ve dolayımsız olarak yeniden yaratarak yansıtmayı amaçlayan tiyatro. Aşamalar sırasına dayanan kapalı bir toplumun değil, açık bir kentsoylu toplumun sanat anlayışını içeren tiyatro. Gerçekçi tiyatro, olay dizisinin kesintisiz aksiyonundan yararlandığı oranda, anlatıma ve episodik gelişime dayanan biçimleri de kullanır. Gerçekçilik, yazarın ve sanatçının, gerçekliği birey-toplum ilişkilerinin çelişkileriyle incelediği noktada başlar. bk. eleştirel gerçekçilik, toplumcu gerçekçilik.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir