Gösterim - XML


IDTerimAçıklama
871gerçeklikGerçek olan, var olan şeylerin tümü.
872gerçeküstücü tiyatroBirinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa'da André Breton'un, Freud'un görüşlerine dayanarak açtığı ve bilinçaltı varsayımları ile düşte olduğu gibi, parçaları birbirini tutmaz bir anlatım biçimi ile vermeye çalışan tiyatro anlayışı. On dokuzuncu yüzyıl sonunda Jarry'ın ve daha sonra Apollinaire'in öncülük ettiği tiyatro anlayışı. Irtaud'nun tiyatro görüşleri de bu akımın gelişimi içinde yer alır.
873gereç dizelgesiUygulama süresince yapılan harcamaları gösteren gereçlerin birim ve toptan ederlerini belirten dizelge. Bu dizelge ile topluluğun oynadığı oyunun uygulama giderleri saptanmış ve gösterilmiş olur.
874gergiSahnenin, oyunu engellemeyecek bir yerine konulan ve film ya da diya yansıtmakta kullanılan ak gergi.
875gergin ipGergin bir biçimde bağlanmış gergin cambaz ipi.
876gergin ip üzerinde dengeGerilmiş ip üzerinde dengelenme.
877gergin telGergin biçimde bağlanmış cambaz teli.
878geriden ışıklamaOyuncuları, sahne gerisinden, doksandan yüz seksen dereceye kadar verilen kesişmeli ışıkla aydınlatma dizgesi.
879geriden izdüşümSahnede, gergi arkasından ya da kulisten görüntüleri yansıtma eylemi.
880gerileyen renklerDekorda mavi, lacivert, mor gibi renkler görsel açıdan derinlik duygusunu getirdiğinden «gerileyen renkler» adını alır.
881gerilim1-Seyircinin oyuna olan ilgisinde süreklilik sağlıyan düğüm, çatışma ve gizlilik anları. 2 -Oyuncunun belirli tepkileri, fiziksel hareketler yoluyla gerilime götürmesi. Doğal olarak, gerilim, daha çok seyirci üzerinde yaratılan etkinin ölçüsüyle orantılıdır.
882gerilim simgesiGerilimi gösteren simge.
883gerilimli olan1. Drama, yani oyun türüne ilişkin özellik. 2. Zaman ve öykü yönünden gerilimli ve etkili, yoğunluğu olan yapıt. 3. Oyun türü ile kesin ilintisi olmadan, içinde gerilim, çatışma, karmaşık olaylar bulunan herhangi bir yapıt ya da olay.
884gerilmeKlasik balede yedi tür dans hareketinden biri.
885geriye dönüşOyunda, önemli bir serimi yapabilmek için olay dizisinin ilerleyişi içine geçmişteki bir sahneyi katarak, eylemin gelişimini çeşitli biçimlerde etkilemeye yarayan bir önceye dönüş.
886geriye taklaGeriye doğru sıçrayıp eller üstüne düşmeyi kapsayan akrobatik takla.
887geriye yürümeTürk cambazının bir becerisi: eğik ip üzerine geri geri yukarı çıkma ve yine geri geri aşağıya yürüme.
888germeSol ayağın, sol yandaki ya da, sağ ayağın sağ yandaki elle tutulup bacağın bir yana doğru uzatılması.
889germe palangasıSahnede halatları gerip gevşetmeye yarayan makara.
890germe teliHerhangi bir şeyi sağlamlaştırmada kullanılan ince germe teli.
891gevezeBoşboğaz, geveze, baltayı taşa vuran gölge oyunu tipi.
892gevşek ipGevşek bir biçimde bağlanmış cambaz ipi.
893gevşek ip üzerinde dengeGevşek ip üzerinde dengelenme.
894gevşek sesSahne konuşmasında ünsüz harflerin söylenilmesinde organların gevşekliği, cansızlığı ile ortaya çıkan ses niteliği.
895gevşek telGevşek bir biçimde bağlanmış cambaz teli.
896gevşemeStanislàvski dizgesinde bir oyuncunun dikkati toplayabilmesi için gerekli olan ruhsal ve kassal rahatlama.
897gezici kukla topluluğuBir yerde yerleşik olmayan oradan oraya gezen kukla topluluğu.
898gezici müzeBüyük sirklerde bulunan ve kentten kente götürülen müze.
899gezici sirkKentten kentte ya da ülkeden ülkeye dolaşarak gösteriler düzenleyen sirk.
900gezici tiyatroBelli yerleşik bir düzeni olmayan, kentten kente, köyden köye gezerek oyunlar oynayan tiyatro.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir