Gösterim - XML


IDTerimAçıklama
931glimanOrtaçağ'da halk türküleri söyleyip öyküler anlatan bir tür Anglosakson sanatçısı.
932gökDekor gök için kullanılan sözcük.
933gök gürültüsü arabasıGök gürültüsü sesi çıkartmaya yarayan arabaya benzeyen aygıt.
934gök gürültüsü aygıtıGök gürültüsü sesi veren aygıt.
935gök gürültüsü davuluGök gürültüsü sesi için kullanılan özel davul.
936gök gürültüsü etmeniSahnede gök gürültüsü sesi.
937gök gürültüsü levhasıGök gürültüsü sesi vermede kullanılan 1.20 m. uzunlukta ve 60 cm. genişlikte galvanizlenmiş saç levha.
938gök gürültüsü sandığıSahnede gök gürültüsü sesini vermede kullanılan özel yapısı olan sandık.
939gökkuşağı tekerleğiTiyatroda gökkuşağının değişken renklerini sağlayan etmen aygıtı.
940gölge oyunuPatiska bir gergi arkasında yakılan ışıktan yararlanılarak, deriden, saydam resimlerin (tasvirlerin) gergi üzerinde sopalar aracılığıyla oynatılmasından ortaya çıkan oyun.
941gölge resimSahnede, geriden ışık verilerek gergi üzerinde sağlanan insanın ya da nesnenin gölgesiyle ortaya çıkan resim.
942görevli yazarÖzellikle Alman tiyatrosunda, belirli bir aylık karşılığında, tiyatroya belli sayıda oyun yazmayı ve başka yazarların o tiyatroya vereceği yapıtları gerekiyorsa uyarlamayı yüklenen yazar.
943görgü dansıDeğişik dönemlerde moda olarak çıkan dansların tümüne verilen ad.
944görsel etmenlerIşıklama aygıtlarıyla yapılan sahne etmenleri. Göze yönelen, ışıklama ve izdüşüm yoluyla gerçekleştirilen etmenler.
945görüngeGeriye, gözerimine doğru ufalan düzeniyle ilk kez Rönesans'ta bilincine varılmış görsel özellik.
946görünge planıDekordaki duvarların, girişlerin, pencerelerin, eşyaların yerlerini gösteren, seyircinin görüşüne göre ölçekli olarak yapılan plan.
947görüngeli sahneİlk kez on altıncı yüzyılın başlarında İtalya'da Bramante ile Peruzzi'nin ortaya attığı ve Serlio'nun geliştirdiği sahnenin görünümüne ilişkin uygulayım önerisi. Sonraları bu bütün Avrupa tiyatrosunu etkilemiş, Barok çağda yetkinliğe erişmiştir.
948görüntü etmeniBir görüntü (hayalet) sahnesinde olağanüstülüğü vurgulamakta kullanılan sahne etmenlerinin tümüne verilen ad.
949görüntüalıcıSonradan göstermek üzere görüntüleri bir şerit üzerine kaydeden aygıt.
950görüntüsel dekorOyun gereği ve oyun yorumu uyarınca sahne gerisindeki gergiye resim yansıtılarak ortaya çıkarılan dekora verilen ad.
951gösterge ışığıBir çevirgeçte ya da karartıcıda bulunan, aygıta akım verildiğinde yanan ışık. Aygıtın kapalı mı açık mı olduğu bu ışıktan anlaşılır. Bazen akım verilmesine karşın yanmıyorsa çevrim de bir arıza var demektir.
952gösteriBir oyunun bir yönetmen önderliğinde, yeterli sayıda çalışmadan sonra seyirci önünde oynanışı.
953gösteri eviDramatik oyunların çalışıldığı, kotarıldığı ve oynandığı yapı.
954gösteri geçidiSirk sanatçılarının kimi hayvanlar ve araçlarıyla halkın önünden geçmeleri ve düzenledikleri gösterilere gelmesi için halka küçük gösteriler sunmaları ile ortaya çıkan geçit.
955gösteri hayvanıGösteri yapacak duruma gelmiş sirk hayvanı.
956gösteri sorumlusuGösterilerin, sırasından ve bunların düzenli bir biçimde gerçekleştirilmesinden sorumlu kişi.
957gösteri tutanağıHer oyundan sonra sahne yetkilisinin düzenlediği, gösteri sırasındaki aksaklıkları ve olağan dışı durumları bildiren tutanak.
958göstericiOyun alanındaki gergi üzerine görüntüleri yansıtan aygıt.
959gösterimSahnede, alanda ya da gergi üzerinde oynanan, göz ve kulağa yönelen oyunların, dansların ve benzeri sanatların tümüne verilen ad. Örnet : Tiyatro, balet, opera, dans ortaoyunu, gölge oyunu vb.
960gösterişsiz rolBir oyunda oyuncuyu ön plana çıkarmayan ikincil rol.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir