Gösterim - XML


IDTerimAçıklama
1111ışık köprüsüSahne ağzının seyirciye görünmeyen iç üst kesiminden ışıldakların asıldığı ve ışıklamanın düzenlendiği köprü.
1112ışık odasıSahne ışıklama dizgesinin denetlendiği ve ışıklama uzmanlarının çalıştığı oda.
1113ışık özellik çizelgesiIşıklama planından daha ayrıntılı bir çalışmayı içerir. Teknik bilgi çizelgesidir kanal numaraları, ışıldak sayısı, ışıldak güçleri, kanal yükü, renk süzgeçleri, ışıldakların yerleri ve aydınlatma alanları ayrıntılı bir biçimde belirtilir.
1114ışık rafıGerginin arkasına aydınlatma aracını koymada kullanılan raf.
1115ışık rengiIşık kaynağında, kendine özgü renk. Bu kaynaktaki renk, süzgeç, yani renkli yanmaz mika kullanılarak değiştirilebilir. Aynı zamanda parlaklık derecesinde değişiklik yapılarak renkte çeşitleme sağlanabilir.
1116ışık söz çizelgesiIşıklama düzeninde, ışıkların nerede karartılacağını, değiştirileceğini kesin olarak saptamak üzere hazırlanan çizelge.
1117ışık yayıBir yay boşalmasında gazın ışıklı kolonu.
1118ışıklamaSahnedeki oyuna uygun, sahneye özgü ışık dizgesinin kapsamına giren tüm konular.
1119ışıklama baş uzmanıOyun yorumuna uygun olarak güzelduyusal ve işlevsel açıdan ışıkları tasarlayan, gerçekleştiren ve denetleyen baş uzman. anl. elektrikçi.
1120ışıklama durumuBir oyunun uygulanmasında her ışık değişiminde ortaya çıkan yeni durum. Sahneye verilen ilk ışıklama durumundan başlayarak her oyun ışıklama açısından çok sayıda durumu kapsar.
1121ışıklama kertesiSahneye verilen ışığın ölçüsü. Sahne için gerekli olan ışıklama kertesi belli belirsiz bir görünümle göz kamaştırıcı parlaklık arasındadır.
1122ışıklama planıBir oyunun ışıklamasını saptamak için hazırlanan plan. Bu planda, aydınlatma alanları, ışıldakların ve dizi ışıkların yerleri, aygıtlara o uygulama için verilen kod sayıları yer alır.
1123ışıkları azaltmakIşıkların parlaklık derecesini yavaş yavaş azaltmak.
1124ışıkları parlatmakIşıkların parlaklık derecesini yavaş yavaş artırmak.
1125ışıkölçerIşıkölçümsel büyüklükleri ölçmeye yarayan aygıt.
1126ışıkta yeğinlik1. Amperle ölçülen elektrik akımı tutan. 2. Işık gücü, parlaklık ve aydınlatma niceliği.
1127ışıldakTiyatroda kullanılan, mercekli ve aynalı, parlak ışıklı, yüksek dirençli ışıklama aygıtı. Işıldaklarla sert ya da yumuşak yöresel ışık sağlanabilir.
1128ışıldak askısıIşıldakları istenilen yükseklikte tutan ızgara palangalarına asılmış demir boru ya da çubuk.
1129ışıldak direğiÜzerine sırayla ve üst üste ışıldakların bağlandığı direk. Bu direkler çoğu kez tiyatro sahnesinin yanlarındadır.
1130ışıldak halatıIşıldakları ya da herhangi bir nesneyi askılara ya da ızgara palangalarına bağlamada kullanılan halat.
1131ışıldak kablosuTiyatro sahnesinin ve salonunun aydınlatılması için kullanılan, elektrik akımına dayanıklı, çok iyi yalıtılmış kablo.
1132ışıldak kapağıIşıldağın önünde ya da arkasında ışıtaçın takılması merceğin değiştirilmesi ve aynanın temizlenmesi için konulmuş olan kapak.
1133ışıldak kepengiIşıldağın önünde, menteşeli ya da sürgülü kepenk takı bununla ya ışın demetinin bir bölümü yok edilir ya da sahnedeki nesneye göre ışın demetine biçim verilir.
1134ışıldak korunağıIşıldakların saklanıp korunduğu yer.
1135ışıldak kulesiSahne içinde, yanlarda, basamaklı, üzerine gereken aygıtlar konulabilen, yüksek çelik kule.
1136ışıldak sürgüsüIşın demetini biçimlendirmede kullanılan sürgü. Günümüzde bu sürgüler ışıldakların bir parçası olarak yapılır. Küçük ışıldaklarda dörder, büyüklerde sekizer tanedir.
1137ışıldak şapkasıIşığın dağılımını sınırlayan takı. Işıldağın Öndeki tırnaklarına takılır. Bunların çeşitli çapta olanları vardır.
1138ışıldak takılarıDeğişik amaçlar için ışıldaklara sonradan takılan işlevsel araçlar.
1139ışınırlıkGörünmez morötesi ışınının emilmesi sonucu görünür ışık yayma durumu.
1140ışıtaçHavası boşaltılmış cam şişe içinde elektrik akımı ile akkor duruma gelerek ışık veren aygıt. Tiyatro ışıldaklarında bunların çeşitli amaçlara yönelik olanları vardır.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir