Gösterim - XML


IDTerimAçıklama
1218jest ezgileriOrta Çağ Fransa'sında ezgiler eşliğinde anlatılan öyküler.
1219jesterOrta Çağ İngiltere'sinde, zaman zaman oynayarak öykü anlatan sanatçı.
1220jimnastik araç ye gereçleriJimnastik gösterilerinde kullanılan çeşitli araç ve gereç. Örnek : Ayaklı çubuk, halkalar.
1221joruriJaponya'da kukla tiyatrosuna verilen ad.
1222kaba güldürüKalın çizgili, kaba esprilere ve hareketlere dayandırılarak, salt eğlence ereğiyle geliştirilen güldürü.
1223kaba kumaşSert ve kaba giysilik kumaş türü. .
1224kabare kuklasıKabare türü tiyatroda oynatılan kukla.
1225kabaret tiyatrosuİspanyolca caba reita, yani «renkli çanak» anlamına gelen bu tür tiyatro, her türlü güncel sorunu ve özellikle siyasal ve toplumsal konulan ince bir alayla, iğneleyici, yerici, taşlayıcı bir tutumla ele alıp toplum eleştirisine yönelir. Dışta güldürücü ve eğlendirici olmasına karşm, temelde ciddi olan bu tür gösteride ezgiler, danslar, skeçler, monologlar, diyaloglar, diyalar, kısa filmler, kısacası tasarlanan eleştiri için ne gerekiyorsa onu sahneye getiren «renkli» bir karışım vardır.
1226kabloYüksek akım çekebilen, telleri kalın bir yalıtkanla kaplı kordon.
1227kablo beşiğiKenar dizi ışıkları kablolarını düzenli bir biçimde taşıyan oluk.
1228kablo kancasıIşıldak ayaklarına, kabloları sarmak için takılan ya da ışıldak ayaklannda bulunan kanca.
1229kablo kelepçesiKabloyu duvara bağlayan lastik ya da plastik kelepçe.
1230kabuki tiyatrosu(Japonca ka = ezgi, bp = dans, ki = beceri) : Soyluların tiyatrosu olan no tiyatrosu karşısında, günlük yaşama dönük halk tiyatrosu.
1201işitsel etmenlerSes aygıtlarıyla yapılan sahne etmenleri. Kulaklara yönelen, elektrikle ya da mekanik yoldan gerçekleştirilen etmenler.
1202işlikTiyatroda terzilik, marangozluk, elektrik işleri, donatımlık yapımı gibi uğraşlar için kullanılan, iş üretilen yer.
1203işlik sorumlusuBir tiyatroda bulunan çeşitli işlikleri denetleyen ve çalıştıran teknik uzman.
1204işveliBulvar tiyatrosunda cilve yapan genç kız rolü.
1205italyan perdesiHer iki yandan çaprazlamasına açılan tiyatro perdesine verilen ad.
1206italyan sahnesiİlk kez Rönesans'ta İtalya'da yapılmaya başlanan çerçeve sahneli ve perdeli sahne türü.
1207itibar söyleşmesiİtibarlı olana ayağa kalkılır düşüncesiyle geliştirilen, Hacivat ile Karagöz arasındaki ağız dalaşı.
1208itiş-kakışÇeşitli ve arka arkaya taklalar, düşürmeler, yuvarlanmalar ve zıplamalarla gelişen güldürücü sözsüz oyun.
1209iyi kurulu oyunOn dokuzuncu yüzyıl başında, Fransız yazarı Eugène Scribe tarafından önerilen uygulayımı yetkin bir oyun biçimi. Şu özellikler vardır : 1. Olay dizisi seyircinin bildiği, ama oyun kişisinin bilmediği bir giz üzerine kurulur bu giz oyunun çözümüne dek saklı kalır. 2. Serim eylemin gelişimi boyunca gerçekleştirilir ve baştan seyircinin ilgisi sahneye çekilir. 3. Dördüncü bölümde ulaşılan doruk nokta, o oyunun zorunlu sahnesidir (scène à faire). 4 -Her oyunda bir yanılgı sahnesi (qui pro quo) vardır. 5 - Mantık zinciri içinde inandırıcı bir sonuç gelir. Özü geri plana itip biçimi ön plana getiren bir oyun kurma anlayışıdır.
1210izdüşüm1. Bir ışık kaynağından çıkan ışınlar yoluyla aygıta sürülen diyapotifizin görüntüleme eylemi. 2 -Bu yolla oluşan görüntü.
1211izlence dergisiBir tiyatronun oynadığı oyunları, rol dağılımını, yazarları ve başka bilgileri veren, bazen tiyatro üzerine çeşitli yazıları kapsayan gösteri dergisi.
1212izlenimci tiyatro1896 bildirisi ile doğalcılığa karşı çıkmış bir akım. Çoğu kez simgeci tiyatro ile çakışır. «Maddeyi bırakın, ruhu verin» sloganı ile ortaya çıkan bu akımın yazarları yapısalcı sahne anlayışını başlatmışlardır. Plastik sahne anlayışı, biçemieme (stilizasyon), bütünü simgelerle verme ve iç eylemi onu plana alma özellikleri bu akımın temel nitelikleri arasına girer.
1213izleyici ışıldakSahne üzerindeki ya da herhangi bir oyun alanındaki hareket eden kişiyi ya da nesneyi izleyen ışıldak. En çok bale gösterilerinde ve müzikli oyunlarda kullanılır.
1214japon tiyatrosuBelli bir güzelduyusal uzaklık uygulayımı ile oynanan oyunları kapsayan bu tiyatro, tiyatralliği sağlayacak tüm öğelerden yararlanır. Müzik, dans, ezgi, sözsüz oyun, maske, giysi önemlidir. Batı tiyatrosu Japon tiyatrosundan çiçek yolu'nu ve döner sahne'yi almıştır. bk. no oyunu, kabuki tiyatrosu.
1215jatakaHindistan'da koşuklu öykü.
1216jelatin süzgeçIşıldakların önüne konulan, renkli, yanmaz jelatin süzgeç.
1217jestOyunculukta iç yaşamı belirginleştiren baş, el, kol hareketleri. bk. davranı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir