Gösterim - XML


IDTerimAçıklama
1261kapalı sahneÜç yanı dekor panoları, parçaları ve eşyalarıyla kapatılmış dekor tümünü kapsayan sahne.
1262kapalı tiyatroDört duvarı olan ve üstü örtülü tiyatro yapısı. Yalnızca Almanların kullandığı bir terimdir.
1263kapı panosuDekorda kapı görevi için kullanılan pano.
1264kapitanoİtalyan halk doğaçlama tiyatrosunda, gülünç derecede böbürlenen, kendim öven, geniş bir düş dünyası olan, korkak ve silik tip.
1265kaplaşımİki yük dağılımının ortak bölgesi.
1266kar etmeniSahnede kar yağışı görünümünü sağlayan aygıt.
1267kar kutusuSahnede kar yağışı görünümünü sağlamada kullanılan aygıt.
1268kar salıncağıAltında küçük beyaz kâğıt kırpıklarını geçirecek büyüklükte dizi delikleri olan ve dört ucundan çocuk salıncağı gibi tutturulmuş, makaralar yoluyla çekilen iplerle sallanan kumaş parçası.
1269kara arapGölge oyunu ile Ortaoyununda görülen bir tip zenci de denir. Halayık, uşak, lala olarak gergiye çıkar.
1270kara ışıkRenk uzunluğu açısından en kısa, göze görünmeyen ışık. Kimi nesneler, özellikle beyaz üzerinde fosforlu bir görünüm yaratır.
1271karagöz1. Türk gölge oyununun iki eksen kişisinden biri. Dışadönük, içi dışı bir, olduğundan başka gözükmeyen, yoksul bir halk tipidir. Halkın sağduyusunu ve törelerini yansıtır. Hacivat'ı dolandırmak gibi küçük kusurlar onda hoş görülür, çünkü o, ortağı tarafından daha büyük ölçüde dolandırıldığının farkındadır. Dürüst ve açıksözlüdür. Sürekli geçim derdinde olan Karagöz, ekmek parası için sevmediği ve beceremediği işleri yapmak zorunda kalır. Cesur ve gözüpektir. Dilencilik yapmaz, emeği karşılığı para kazanmak ister. Parası olduğunda gönlü yüce, eli açıktır. Çabuk kanan, çocuksu bir iyimserliği vardır. Tecimden hiç anlamaz. Gerçekçidir, hayal kurmaktan hiç hoşlanmaz. Her kalıba giremediği, dalkavuk ve çıkarcı olmadığı için kapılar yüzüne kapanır. Ama onun bu dürüstlüğünden hoşlanan mert kişiler de vardır, örnek : Tuzsuz Deli Bekir ya da Matiz, onun toksözlülüğünden ve yiğitliğinden hoşlandıkları için başkaları arasından yalnızca onu bağışlarlar. Hacivat ile aralarında sürekli bir işçi-işveren ilişkisi görülür. 2. Adını baş oyun kişisi Karagöz'den alan Türk gölge oyunu.
1272karagöz oyunuGüneydeki Türkmen oymaklarında, düğünlerde oynatılan bir -kukla oyunu. Yüzüne örtü örterek arkası üstü yere yatan kuklacı, bir eline bir kadın, öbür eline bir erkek kukla alır, dizine de büyücek bir çömçe gelin bağlar. Bu dizdeki büyük kukla adamın elindeki kuklaların sevişmelerine engel olur.
1273karagöz`ü indirmekHacivat'ın güzel ve hoşa giden sözler söyleyip bir dost aradığını belirtmesi ve Karagöz'ün, gerginin seyirciye göre sağ üst köşesinden görünüp Hacivat'ın- yanına atlaması.
1274karakterKişileştirme işleminde derinlemesine ele alınan oyun kişisi kendine özgü nitelikler içinde ruhsal gelişimi olan oyun kişisi. Karakterin dış görünüşleri ötesinde anlamı sağlayan iç yaşamı vardır. Örnek : Hamlet, Galile, Tartuffe, Othello, Treplev vb.
1275karakter dansçısıKendine özgü nitelikleri olan bir karakteri yansıtan dansı yapan sanatçı.
1276karakter dansıKarakteristik özellikleri olan dans.
1277karakter komedyasıBu komedya biçiminde gülünç kahramanın yanlış ve zayıf yanları ön plana çıkar. Toplum içindeki yanlışlıkların eleştirisi baş oyun kişisi yoluyla geliştirilir.
1278karakter oyuncusubk. ıra oyuncusu.
1279karakter rolüKendine özgü ruhsal durumu ve davranışları kapsayan ve bir oyuncu için özel bir yüz boyama gerektiren, özellikleri olan rol.
1280karartıcıDizi dirençlere bağlı çok sayıdaki kanallardan gelen elektrik akımım azaltıp çoğaltabilen aygıt. Bunların çok çeşidi olmakla birlikte, temelde üç türü vardır : 1. karşı dirençli karartıcı, 2. özdönüştürücü karartıcı, 3. bilgisayarlı karartıcı.
1281karartıcı ana koluBir karartıcıdaki tüm kanalları denetleyen, ışıkları tümden parlatabilen ya da karartabilen kol ya da tekerlek.
1282karartıcı tablosuKarartıcının denetim düğmelerinin ve göstergelerinin bulunduğu yer.
1283karartmakSahneyi tümüyle karartmak. Sahnede hiçbir ışığın olmadığı durum.
1284karavelliÂşık öykülerinin içinde, öykünün ana temasından ayrı olarak söylenen ve genellikle gülmeceye dayanan küçük öykü. Çoğu kez bir masaldır, örnek : Pırtlatan pekmez.
1285karga sekmesiTürk cambazlarının bir becerisi : ip üzerinde havaya zıplayıp çeşitli biçimde yine ip üzerine düşme.
1286karındankonuşanSesi diyaframa iterek karnından konuşma becerisi gösteren kişi.
1287karındankonuşan kuklasıKarındankonuşanın kullandığı ve karşılıklı konuştuğu büyük boy kukla.
1288karışık koroKadınlarla erkeklerin bir arada olduğu koro.
1289karışık yırtıcı hayvanlarDeğişik türde yırtıcı hayvanların bir arada numaralar yaptıkları gösteri öbeği.
1290karnaval balesiOn yedinci yüzyılda ortaya çıkmış ve biçimlenmiş olan, sözsüz oyunları, akrobatik gösterileri ve dansları kapsayan bir dans gösterisi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir