Gösterim - XML


IDTerimAçıklama
1411konçertinaÇalgıcı soytarı'nın kullandığı akordiyon gibi körüklü, ama biçimi altıgen ya da sekizgen olan bir çalgı.
1412konik şapkaAkyüzlü soytarı tarafından, yapılan şapka numaralarının tümü.
1413konser ışıtaçıÇerçeve dizi ışıkları içinde kullanışlı bir araç. 500 vatlık ışıtacıyla sahne çerçevesinin yarısını kapsayacak bir aydınlatma alanına yayılan ve üç ya da dört kanala bağlanabilen ışık aracı. Buna X-ışmı da denilir. Son yıllarda genellikle kullanılmamaktadır.
1414konstrüktivist tiyatroİşçi sınıfının sanayileşme sürecindeki emeğini ve üretimini, çalışma tartamını ve devinimini anlatmak için Sovyet yönetmeni Meyerhold tarafından ilk kez denenmiş, Vakhtangov ve birçok Sovyet yönetmeni tarafından sürdürülmüş, tiyatralliği ön plana alan anlayış. Perdelerin, çevrenin kulislerin olmadığı çıplak bir tiyatro sahnesinde bina yapımında kullanılan iskeleye benzeyen bir dekorda çeşitli yükseltiler, iskeleler, çarklar, merdivenler, eğik düzeyler, kuleler kullanılır. Buna uygun olarak Meyerhold insanın dirimselliği ile mekaniği birleştirme amacını güden konstrüktivist anlayışı oyunculuğa getirmiştir. bk. biyomekanik oyunculuk.
1415kontaminatyoRomalı yazar Nevius'un bulgusu olan bir komedya türü bu tür, çeşitli yapıtların sahnelerini bir araya getirerek düzenlenen bir çeşit kurgusal oyundu.
1416kontrtamsBir hazırlık hareketidir. Beşinci duruş yarım parmak ucunda yükseldikten sonra gerideki bacağı kırk beş derecelik bir açıyla kaldırma ve dördüncü duruşla öne getirme. Her iki diz de büküktür.
1417konu özetiBir dans yapıtının konusunu en kısa yoldan anlatan ve ilgililere bilgi veren yazılı özet. .
1418konuk oyuncuBir tiyatroya başka bir tiyatrodan gelerek görev alan oyuncu.
1419konuk yönetmenBaşka bir ülkeden, kentten ya da tiyatrodan gelerek sahneye oyun koyan yönetmen.
1420konuşan soytarıHalkı, konuşarak güldüren soytarı.
1421konuşmaBir oyunda iki kişinin birbiriyle konuşması.
1422konuşma eğitimiKonuşmayı, doğru, güzel ve belirgin bir biçime getirmek için yapılan eğitim.
1423konuşma oyunuSahne hareketi ve gerilimi az olan, karşılıklı nükteli konuşmaya dayanan oyun biçimi.
1424konuşma örgüsüOyunun gelişiminde asal görevi olan, kişiler arasındaki konuşmanın tümü. Konuşma örgüsü, bir oyunun olay dizisini ileri götürmek, oyun kişilerini nitelendirmek ve çatışmaları ortaya çıkarmada önemli bir araçtır.
1425konuşma sesiDüşüncelerimizi, duygularımızı ve isteklerimizi anlatmakta kullandığımız ses.
1426konuşulan dilYazınsal olmayan, bir toplumun çoğunluğunun konuştuğu günlük, akıcı konuşma biçimi.
1427koralesİspanya'da on altıncı ve on yedinci yüzyıllarda oyunların oynandığı çevresi yapılarla kapanmış bir han avlusunda ya da yapı aralarındaki alanlarda kurulmuş tiyatro.
1428korçakAnadolu'da ilkel kukla oyununa verilen ad.
1429kordaksAntik komedyadaki dansa verilen ad.
1430koregosAntik Yunan tiyatrosunda bugünkü yönetmen anlamında kullanılırdı bu kişi oyunun sahne üzerindeki güzelduyusal düzeninden sorumluydu. Aynı zamanda koronun eğitimini ve donatım giderlerini yüklenirdi. Yarışmalarda her yazarı bir koreg desteklerdi. Koreg'in desteklediği yazar birinci olursa onun da adı didaskalya'ya geçerdi.
1431korentesAntik Yunan tiyatrosunda ezgi söyleyenlere verilen ad.
1432koretAntik Yunan tiyatrosunda koro dansçısı.
1433korifayosAntik Yunan tiyatrosunda koroyu yöneten kişiye verilen ad.
1434koro1. Ezgili ya da esgisiz ve tartımlı sözleri uyumlu bir biçimde birlikte söyleyen topluluk. 2. Antik Yunan tiyatrosunda önce dans edilen yere sonra da ezgili dansa ve bir de bunu yapanlara verilen ad.
1435koro çalışma yeriBir tiyatroda koronun çalıştığı yer.
1436koro üyesiHerhangi bir koroda çalışan sanatçı.
1437koro yetkilisiBir koronun yönetsel ve teknik işlerine bakan kişi.
1438koro yönetmeniKoroyu yöneten ve kendi korosuyla bir müzik yapıtını yorumlayıp uygulayan sanatçı.
1439korobaşıKoro topluluğu çalıştıranın yardımcısı ve koroya yön veren kişi.
1440korodidaskalosAntik Yunan tiyatrosunda koro eğitmeni. Bu aynı zamanda o dönemin tiyatrosunda ozanlara verilen sandı. Ozanlar kendi şiirlerini güzel söylemesi için koroyu çalıştırırlardı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir