Gösterim - XML


IDTerimAçıklama
1651oluntu1. Göstermeci nitelikteki oyunlarda olay bölümleri. 2. Ana olaya bağlı, destekleyici ikincil olay.
1652omotegataNo oyununda baş erkek oyuncunun taktığı maske buna «yüz» anlamına gelen men de denilir.
1653omuz ve kafa yönelişiOmuz ve kafanın uyumlu biçimde yönelişi.
1654omuzla dengeOmuzların destek yapılarak dengenin sağlandığa gösteri.
1655onkosAntik Yunan tiyatrosunda oyuncunun görünüşünü abartmak için maskenin üzerine giyilen bir tür takma saç ya da baş süsü.
1656onnamonoJapon tiyatrosunda kadın maskelerine verilen ad.
1657onur bölmesiTiyatrolarda önemli kişiler için yapılmış özel bölmeli seyir yeri.
1658operaKonuşmaları yüceltilmiş, orkestra eşliğindeki insan sesi ile gerçekleştirilen ve müziğin önemli bir öğe olarak tüm dramatik özellikleri denetlediği oyunlara verilen ad.
1659opera bestecisiOpera müziklerini besteleyen sanatçı.
1660opera binasıOperanın oynanmasına elverişli donatımı ve nitelikleri olan gösteri binası.
1661opera şarkıcısıOpera tekniğiyle şarkı söyleyen sanatçı.
1662opera yazarıOpera türünün sözlerini yazan kimse.
1663operetİtalyanca'da küçük opera anlamına gelen, kalıplaşmış kişilerle yazın değeri olmayan küçük bir olayla içli, melodramatik geçişleri bulunan, hafif, eğlendirici oyunlara verilen ad.
1664ordu tiyatrosuAskerlerin eğlenmesini amaç edinen tiyatro. Birbirinden kopuk dans, ezgi ve skeçleri kapsar.
1665org arabasıSeyircilere müzik çalan org arabası.
1666orkestra1. Antik Yunan tiyatro yapılarındaki proskene'nin önünde ve seyircilerin orta yerinde bulunan yuvarlak oyun alanı. Bu alan Roma tiyatrosunda yarım yuvarlak biçime girmiştir. 2. Çalgıcılar topluluğu.
1667orkestra başyetkilisiBir tiyatroda müzisyenlerin başında bulunan en yetkili kişi.
1668orkestra çalışma yeriBir tiyatroda orkestra çalışmalarının yapıldığı yer.
1669orkestra çukuruMüzikli tiyatro gösterileri düzenleyen tiyatrolarda sahne ile seyirci arasında bulunan ve orkestrayı alabilen çukur.
1670orkestra sorumlusuBir tiyatroda orkestranın işlemesinden ve yönetsel işlerinden sorumlu kişi.
1671orkestra yönetmeniOrkestrayı yöneten, bir müzik yapıtını yönettiği orkestra ile yorumlayan ve uygulayan sanatçı.
1672orta(Ortaoyunu): Ortaoyunu'nun oynandığı alan. Uzunluğu otuz arşın (yirmi metre), genişliği yiitmi arşındır (on dört metre). Çevresine kazıklar çakılara kip dolaştırılır ve seyirciler ile oyun yerinin sınırı çizilmiş olur. bak meydan, palanga.
1673orta açılı ışınBir oyuncu ya da nesne üzerine yumuşak bir eğimle verilen ışık.
1674orta antik komedyaAntik Yunan komedyasının ikinci evresidir. Eski komedya ile orta komedyayı ayıran kesin bir sınır yoktur. Aristo-fanes her iki dönemde de vardır. Aşağı yukarı İÖ 423 ile 330 yılları arasında gelişmiştir. Kişisel ve siyasal taşlama yoktur. Bu komedyada parabasis bölümü de görülmez. bk. parabasis. Koro önemini yitirmiştir. Doruğunu yeni komedyada bulacak olan töre komedyasına doğru bir yöneliş izlenir. Orta komedyanın en tanınmış yazarı Antifanes'tir.
1675orta bölgeTiyatro konuşmasında sesin en rahat kullanılabildiği ses bölgesi.
1676orta dikkat çemberiStanislavski oyunculuk dizgesinde dikkatin odaklanmasını kolaylaştırmada ikinci dikkat çemberi. Burada oyuncunun çevresindeki birkaç kişi ve birkaç eşya dikkat çemberinin kapsamındadır.
1677orta direkSirk çadırının tavanını tutan büyük, ana direk.
1678ortada çalışmaDansçının, başka dansçıların ortasında çalışması.
1679ortaoyunuGeleneksel Türk doğaçlama halk tiyatrosu. Ortada oynanır. Baş kişileri, aynı zamanda oyunun düzenleyicisi olan Pişekâr ile oyunun baş güldürücü tipi Kavuklu'dur. Dekor olarak bir paravana, bir de önünde alçak bir hasır iskemlesi bulunan peyke vardır. bk. dükkân, yeni dünya.
1680ortaoyunu koluOrtaoyunu'nu oynayan topluluk.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir