Gösterim - XML


IDTerimAçıklama
2341tiyatro sanatıTiyatronun uygulama alanı. Dram sanatının seyirci karşısında gerçekleşmesi tiyatro sanatı ile olur. Yönetmenin, oyuncuların, tasarımcıların, uygulayımcıların ve çeşitli görevlilerin devreye girmesi bu evrede olur. Tiyatro yapıtının tamamlanması için yapılan uyumlu toplu çalışma tiyatro sanatını ortaya çıkarır.
2342tiyatro şenliğiÇoğu kez yaz aylarında düzenlenen, geniş yığınlara yönelik olmak üzere seçilmiş örnek oyunların gösterilerini kapsayan şenlik.
2343tiyatro terzisiTiyatro giysilerini biçip diken görevli.
2344tiyatro türleriOyunların içerikleri, biçimleri ve amaçları yönünden ortaya çıkan değişik yapıtların özelliklerini kapsayan türler. Tiyatroda dört temel tür vardır : tragedya, komedya, melodram, fars.
2345tiyatro uygulayımıYazarlık, sahneye koyma, sahne tasarımı, oyunculuk vb. konuları kapsamına alan deyim.
2346tiyatro uzmanıTiyatro uygulamasına ilişkin tasarım, ışıklama, seslendirme, dekor yapımı ve benzeri uygulayımları ilgilendiren işleri yapan, eğitimle yetişmiş usta.
2347tiyatro yapısıHer türlü tiyatro gösterisinin yapılmasına elverişli sahne, sahne donanımı, seyir yeri olan ve seyircinin gereksinimlerini karşılayacak biçimde yapılmış yapı.
2348tiyatrolaştırmaÖnce Meyerhold'un ortaya attığı ve sonra da Vak-tangov ile birlikte bir öbek Sovyet yönetmeninin sürdürdüğü «tiyatroyu tiyatrolaştırma» eylemi sahneyi yazarın ve metnin tekelinden kurtarıp yazar, yönetmen ve oyuncu arasında uyumlu işbirliğine götürmeyi amaç edinen bir anlayışı belirler.
2349tiyatrolukTiyatro özelliği bulunan ya da tiyatroya uygun özellikleri olan.
2350tiyatroluk dansSahne üzerinde tiyatro anlatımını getiren ve tiyatro öğelerini kapsayan dans türü.
2351tiyatroseverTiyatro tutkunu. Tiyatro sanatına sıkıca bağlı, tiyatro kültürü edinmiş kişi.
2352tiz bölgeBir sesin tiz notalarının toplandığı bölge.
2353togaRomalıların ulusal giysisi. Bu giysi özellikle togata komedyası'nda sahnede giyilirdi.
2354togata komedyasıRoma tiyatrosunda yerli konuları ve yöresel giysileri olan komedya türü.
2355tokat söyleşmesiHacivat ile Karagöz'ün tokadaşarak çene yarıştırdıkları söyleşme.
2356tomar gergiBir tomar biçiminde duran ve çekilince aşağıya doğru açılan gergi.
2357tongur(Köy oyunu): Anadolu'da oyunları düzenleyene verilen adlardan biri.
2358top gösterisiTop üzerinde yapılan denge hareketlerinin tümü.
2359top güllesiSirklerde top içine girip top güllesi gibi fırlatılan kişinin gösterisi.
2360top sesi aygıtıSahnede top atımı sesi veren etmen aygıtı.
2361top üzerinde dengeYuvarlanan ve hareket eden top üzerinde dengelenme.
2362top üzerinde hokkabazYuvarlanan top üzerinde el çabukluğu numaraları yapan hokkabaz.
2363topaçBir atın üstünde göstericinin kendi ekseni çevresinde hızla dönerek, ayakları üzerine düşmesi.
2364toplayıcı ışıldakIşığın yönünü kesin olarak veren bu aygıtın bir parabol aynası, bin vatlık ışıtacının önünde de ışığı toplayan küre biçiminde küçük bir merceği vardır. Çevresi giderek hafifleyen, ama ortaya doğru daha güçlü ışık toplayan bu aygıt ile pencereden, kapıdan vuran güneş ya da ay ışığı etkileri kolayca sağlanır.
2365toplu sanat yapıtıİlk kez Richard Wagner'in kendi sanat anlayışını anlatmak için ortaya attığı bu deyim, sonradan bütün Avrupa ülkeleri tarafından kullanılmıştır. Wagner, tiyatronun çeşitli sanat dallarının bir araya gelmesinden oluştuğunu savunur. Sonradan tüm sanat dallarını bir uyum içinde kaynaştıran anlayışlar kapsamında bireşimci tiyatro'yu, tümcül tiyatro'yu görürüz. Jouvet, bu bireşimsel çalışmaya «théâtre complexe» demiştir.
2366toplulukBelli sayıda oyuncu, tasarımcı, uygulayımcı ve uzmandan kurulu yerleşik ya da gezici tiyatro topluluğu.
2367toplulukbaşıOyuncular topluluğunu temsil eden oyuncu.
2368toplumcu gerçekçilikGerçekçiliğin bu evresi içinde, bir bütün olarak toplumcu sanatı ve tiyatroyu kapsar sanatçı ya da yazar, emekçi sınıfın ve toplumcu düzenin amaçlarıyla temelde anlaşmıştır. Eleştirel gerçekçilik toplumculuğu benimserken, bu toplumculuğu kurma savaşı içindedir.
2369toplumcu oyunişçi hareketleriyle ortaya çıkmış, toplumun ekonomik durumunu temel alarak yazılan oyun. Toplumdaki düzensizliklerin altyapıdan kaynaklandığını belirten oyun biçimi.
2370toplumsal oyunToplum sorunlarına eğilen ve bu sorunları tartışan, ahlakçı yönelişi içeren oyun türü.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir