Gösterim - XML


IDTerimAçıklama
2371toplumsal tavırToplumsal eğilimi, özelliği, amacı ve sınıfsal niteliği gösteren tavır. Bu terim epik tiyatronun estetik kavramlarından biridir Brecht tarafından önerilmiş ve benimsenmiştir.
2372toprak kuklaTopraktan yapılmış kukla.
2373topuk duruşuDansçının yalnızca topukları üzerinde duruşu.
2374topuklar hafif kalkıkDansçının topuklarını hafifçe kaldırıp duruşu.
2375toramanlı karagöz1. Cinsel organı olan Karagöz tasviri buna zekerli Karagöz de denir. 2-Bu tasvirlerle oynanan açık saçık Karagöz oyunu. Bu tür oyunlar Lale döneminde ortaya çıkmış ve genellikle önemli kişilerin konaklarında oynatılmıştır.
2376torna işi kuklaTahtası tornada biçimlendirilmiş kukla.
2377tökezlemeSahnede sözleri tam olarak söyleyememe ya da yanlış şeyler söyleme durumu.
2378töre komedyasıBir çağın ya da belli bir dönemin günlük yaşamından yola çıkarak, insan tavır ve ilişkilerinin ışığında, bozuk, tutarsız ya da yanlış olan töresel ilişkileri ahlak açısından eleştiren komedya. Bu türde, insana ve insan ilişkilerine bir dönem, bir çevre, bir sınıf, bir yaşam biçimi arasından bakılır.
2379töreci oyunOrtaçağda, Hıristiyan öğretisinin ahlak anlayışını aşılamakta kullanılan bir oyun biçimi. Sonradan burjuva ahlak değerlerinin temeli üzerine kurulan ve soyut nitelikleri (iyilik, kötülük, açgözlülük, oburluk, kin, onur, vb.) kişiler olarak sahneye çıkaran oyun.
2380törenci başıBir şenliği, bir töreni yöneten kişi.
2381tragedyaKlasik tanımlamasında, yüceltilmiş sözlerle yazılan, yüceltilmiş bir kahramanın iyi bir durumdan kötü bir duruma düşmesiyle, seyircinin korkuya ve acımaya yönelerek duygusal arınmaya gittiği oyun türü. Çağdaş tanımı içinde, olağan bir kişinin gerçekçi bir çevre içinde toplumsal çelişkilerini hissetmesiyle ortaya çıkan oyun türü.
2382tragedya oyuncusuTragedya oynamada başarı kazanan ve bu tür oyunlardan ün yapan oyunculara verilen ad.
2383tragedya öğeleriAristoteles'in Poetika'sında tragedya için önerilen öğeler şunlardır : konu, davranış, konuşma, düşünce, dekor, müzik ve bunların uyumu.
2384tragoyİlk dönemde yazılan antik tragedyalardaki koroda bulunan sanatçıların giydikleri teke derisinden giysi.
2385trapezUçlarına bir çubuk bağlanmış bulunan iki düşey ipten yapılmış bir jimnastik ve gösteri salıncağı.
2386trapez gösterisiTrapezle yapılan çeşitli gösterilerin tümü.
2387trapez üzerinde dengeTrapez üzerinde dengelenme.
2388trapezciTrapez üstünde çeşitli tehlikeli gösteriler yapan sanatçı.
2389trikoBalet dansçılarının, özellikle bacak kaslarını sıcak tutması için daha çok çalışmada giydikleri kalın, belden lastikli çorap.
2390tritagonistÜçüncü oyuncu. Antik tiyatroya Sofokles'in getirdiği üçüncü oyuncu.
2391tropOrtaçağın dinsel nitelikteki uyaklı dizeleri.
2392truverOrtaçağ'da Fransız etkisi altında öykü anlatanlara verilen ad.
2393tuğEski meddahların bir simgesi. Meddahların tuğ diktikleri yerde kalabalık bir seyirci çepeçevre toplanırdı.
2394tuhaflıklar cadınSeyredenleri şaşırtacak, birtakım olağandışı insanların, yaratıkların sergilendiği çadır.
2395tuluat patlatmak(Argo) Doğaçtan oynamak.
2396tulum söyleşmesiHacivat ile Karagöz arasında tulumun eksen olduğu atışmalı konuşma.
2397tulumcuEski şenliklerde bir yandan soytarılık yaparken bir yandan ellerindeki havayla şişirilmiş tulumlarla oyun alanına taşanları hizaya sokan, şenlik alanını düzenleyen ve gerektiğinde tulumuna su doldurup şenlik alanını sulayan önemli bir şenlik görevlisi.
2398tumturaklı konuşmaSahne konuşmasının şişirme, kof, tumturaklı biçimi. Duygu ve düşünceyle ilgisi olmadan bağıra çağıra söz söyleme.
2399tunikAntik tragedyada oyuncuların giydikleri uzun kollu, ayaklara dek uzanan ve göğüs hizasında kemeri olan giysi.Dansçıların giydikleri gömleğe verilen ad.
2400tutamakla çalışmaDenge alıştırmaları içinde önemli yeri olan bale tutamağında çalışma.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir