Kent Bilim - XML


IDTerimAçıklama
541konut ödenciKonutu olmayan kimselerin bir konut edinebilmek için gereksindikleri, bir banka ya da benzeri kuruluştan belli süre ve ürem koşullarıyla geri ödemek üzere aldıkları para.
542konut ödeneğiBir ülkede, konut bunalımının etkisini azaltmak amacıyla, devletin ya da yerel yönetimlerin yoksul ya da dar gelirli yurttaşlara düzenli aralıklarla yaptıkları akçal yardım.
543konut ölçünleri1. Bir konutun, ülkenin koşullarına aykırı düşmeyecek ölçüde büyük ya da küçük yapılmasını sağlamak üzere, kat alanına (yararlı alanına), yapıldığı gereçlere, adalarının biçimlenişine, yasalarla konulan sınırlamalar. bk. toplumsal konut. 2. Bir konutun yü
544konut pazarıBir ülkede ya da kentte, tutmanlık, konut ederi, konut satış etkinlikleri, konut sunumu ve öteki ilgili konularda bilgi alışverişi yapmaya, bunları etkileyen güç ve etkenlere ilişkin karşılaştırmalar yaparak sonuçlar çıkarmaya elverişli alım satım ortamı.
545konut sunumuKamu kuruluşlarınca, özel girişimce ve konut birleşkelerince üretilip belli bir anda ya da bir yıl gibi belirli bir süre içinde konut pazarına çıkarılan konut birimi sayısı.
546konut varlığıBir ülkede belli bir anda bulunan kullanılabilir konut birimlerinin toplam sayısı.
547konut yöneltisiAilelerin konut gereksinmelerini karşılamak üzere devletçe saptanan önceliklere uygun olarak alınan yasal ve eylemli önlemlerin tümü.
548konut yüzdecisiTaşınmaz satıcısı ile alıcısı arasındaki alım satım işlemini ya da konut iyesi ile tutman arasındaki tutmanlık sözleşmesinin yapılmasını, para karşılığında gerçekleştiren kimse.
549konutsal yörekentNüfusunun çalışabileceği işyeri bulunmayan, yalnız oturulan ve çalışmak üzere pek uzak olmayan kente gidilip gelinen yörekent.
550korumaKentlerin belli kesimlerinde yer alan çağbilimsel ve yapıtasarcılık değerleri yüksek yapıtlarla, anıtların ve doğa güzelliklerin -kentte bugün yaşayanlar gibi- gelecek kuşakların da yararlanması için her türlü yıkıcı, saldırgan ve dokuncalı eylemler karşı
551koşullukYarışmaya çıkarılan bir yapı tasarısı ya da kent düzentasarını hazırlayacak olan kimselerin uyacakları kuralları gösteren ve yarışmayı açan ya da kamu işini, üsterme ya da sözleşmeyi yaptıran kurumca düzenlenen belge.
552koşuşum saatiÇalışanların işe başlama ve işten çıkma saatlerinde sokaklarda ve toplu taşıma yapılan araçlarda ve duraklarda göze çarpan yığışma.
553kota örneklemesiİnceleme ve araştırma konusu olan topluluğun belli özelliklerini yansıtabilmek için, topluluğun içinde yalnız belli niteliklerde olan örneklerin alınmasını gerektiren araştırma yöntemi.
554köşe değeriİki sokağın birleştiği yerde bulunmasından dolayı bir kentsel toprak yerbölümünün artan değeri ile birlikte ederi.
555köşe yapıBir yanı, komşu yerbölümdeki yapıya bitişik olan ve en az iki yüzü yola bakan yapı.
556köyYönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri ya da nüfus yoğunluğu yönünden kentten ayırt edilen, genellikle tarımsal uğraşıda bulunmak gibi işlevlerle ayrımlaşan ve belirlenen, konutları ve öteki yapıları bu yaşamı yansıtan yerleşme birimi.
557köy derneğiKöy yönetiminin, bir köyün erkek, kadın bütün seçmenlerinden oluşan, vargı ve danışma örgeni.
558köy konutuKöy yaşamının gereksinmelerine yanıt verecek biçimde yapılmış, bir ya da iki katlı, çoğu kez yakınında bulunan öteki yapılardan ya da eklentilerinden tarımsal etkinlikleri yürütmede ve hayvancılıkta yararlanılabilen konut türü.
559köy sınır belgesiKöy yönetim kurullarının, köyün coğrafya ve ekonomik özelliklerini gözönünde tutarak çizdikleri, köy sınırlarının ayrıntılarıyla gösterildiği ve varsa sınır köylerle olan anlaşmazlıkların da üzerinde belirtildiği belge.
560köy yoluKöyleri, kasabaları ve daha küçük yerleşim birimlerini birbirlerine bağlayan, kentlerarası karayollarının gerektirdiği nitelikleri ve ölçünleri taşıması gerekli olmayan daha dar yollar.
561köykent1. Kimi ülkelerde, bir kırsal gelişme yöntemi olarak benimsenen ve kırsal yerleşme birimlerini, yalnız köyün görevlerini daha iyi görebilecek duruma getirmeyi değil, kentsel ve yeğnil işleyimsel işlevlerle de donatmayı, böylelikle kırsal alanda bir canlan
562kuleyapıGenellikle kentlerin iş özeklerinde bulunan ve yakınlarındaki yapılara oranla belirli biçimde yüksek oldukları görülen çok katlı konut ve iş yapılarına verilen ad.
563kullanıcıKent toprağından ve kent yönetiminin sunduğu işgörülerden yararlanan ve bu kimliğinden dolayı kent yönetimiyle tüzel ilişkiler içinde bulunan kentli.
564kullanıcı katılımıbk. kamusal katılım.
565kullanımBir toprağın ya da yapının hangi amaçlarla kullanıldığını ya da düzentasarda hangi amaçla kullanılacağını belirleyen tasarlama terimi. bk. toprak kullanımı.
566kullanım bölgelemesi Bir kentte, düzentasar ve öteki bayındırım kuralları yardımıyla oturma, işleyim, tecim, dinlenme ve eğlence, açık ve yeşil alan, kamu yapıları gibi türlü işlev ve gereksinmeler için ayrı ayrı yerler gösterilmesi, bu amaçla kent toprağının eşişlevli bölge
567kullanım değeriBir taşınmazın, onu kullanan kimse için taşıdığı değere dayanan ederi. bk. sürümdeğer, öznel değer.
568kullanım getirmekKent tasarcılarının, kentin belli bir kesiminin gelecekte yükleneceği ya da yüklenmesi istenen işleve ilişkin bir öneride bulunmaları.
569kullanma katsayısıbk. taban alanı katsayısı.
570kurma konutBelli başlı parçalarının tümü ya da bir bölümü, daha önce üretimlikte işlenip yapım alanına getirilen ve orada birleştirilerek kurulan konut. bk. önyapım.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir