Kent Bilim - XML


IDTerimAçıklama
31ana işlerBir kentin ya da bölgenin, o kent ya da bölgede yaşayanların gereksinmelerini karşılamakla kalmayıp kent ve bölgenin dışına satım yapan etkinliklerinin tümü.
32anakent1. Bir ülkenin ya da bölgenin, çevresindeki tüm kentsel ve kırsal topluluklara (yerleşim yerlerine) ekonomik ve toplumsal yönlerden egemen bulunan ve genellikle ülkenin başka ülkelerle olan her türlü ilişkilerinin sağlandığı en büyük kenti. 2. Ülkedeki bü
33anakent bölgesiEkonomik ve toplumsal yaşamın, daha çok özekteki kentin etkisi altında bulunduğu, ortak çıkarlarla ona bağlı olan, sınırlarını doğal koşullardan ve tüze kurallarından çok, günlük iş gidiş gelişlerinin belirlediği, sınırları, yönetsel sınırlarla herzaman ç
34anakent tasarlamasıAnakentlerin kentsel işlevlerini daha iyi görebilmeleri, bulundukları ülkenin gelişmesine daha çok katkıda bulunabilmeleri, buna karşılık ona her yönden daha az yük olmaları için, toprağının kullanılmasının, ekonomik ve toplumsal etkinliklerinin belli sür
35anakentleşmeBir ülkede, anakentlerin çoğalması ve alabildiğine büyümesi olayının, kentleşme deviniminin başlıca özelliği durumuna gelmesi.
36anayolBirçok yolu besleyen ve birbirine bağlayan, kentlerin yüksek yoğunluk bölgelerinden geçen, kavşakları olan ve kent özeğini yörekentlere bağlayan yol.
37anıtÖnemli tarihsel olayların geçtiği ya da kazıbilim, çağbilim ve sanat yönünden bir önemi ve özelliği bulunan, bunlarla ilgili kişilerin ve olayların anısını yaşatmak amacıyla, kentlerin herkesin gezip görebileceği yerlerine yerleştirilen, korunması ve çevr
38anıtların korunmasıAnıtların ve çevresinin bakım, onarım ve değerlendirilmesine ilişkin kuralları ve yöneltileri uygulamaya geçirme eylemi.
39arabalıkTaşıtların kısa ya da uzun sürelerle konulması amacıyla yapılmış üstü açık ya da kapalı yer.
40arayolAnayolları birbirlerine bağlayan, onlara oranla daha dar ve daha kısa olan yollar.
41ardışımBir yerleşim yerindeki nüfusun, düşün, uygulayım ve yaşam biçimleriyle ilgili niteliklerinin yerini, yenilerinin alması.
42arındırma duralgası1. Bir kentin suyunun, kentlinin kullanmasına sunulmasından önce, insan sağlığı için taşıyabileceği dokuncaların belli bilimsel yöntemlerle giderildiği, süzgeç vb. araçlardan oluşan kuruluş. 2. Kentin çöplerinin insan sağlığına dokuncalı olmaktan çıkarılm
43arka komşu derinliğiBir yapının yüksekliğini aldığı yola bakmayan yüzü ile, bu yapının üzerine oturmuş bulunduğu yerbölümün arka sınırı arasında kalan uzaklık.
44arkdüzenYaşam etkinliklerinin sonucu olarak ortaya çıkan sıvı ve atıklarla hertürlü pisliğin, insan sağlığına dokunca vermeyecek bir biçimde konutlardan ve öteki yapılardan toplanarak arıtma ve yoketme duralgalarına taşınmasını sağlayan dizge.
45arnavutkaldırımıÇoğu yuvarlak, kaba ve düzgün olmayan taşlarla yapılan yol ya da kaldırım.
46artbölgeBir kenti, kentler dizisini ya da bölgeyi çevreleyen ve onunla yakın ekonomik ve toplumsal etkileşim içinde bulunan bölge.
47artık değerİyesinin hiçbir katkısı, emeği olmaksızın, kamunun etkinlikleri sonucunda bir toprak parçasının ya da taşınmazın değerindeki artış.
48artık yığınBir büyük anakentin yükünü yeğnilleştirmek için, kurulan uydukentlere ya da yeni kentlere taşınması öngörülen nüfus.
49artıkalım1. Kentin düzentasarını daha kolay uygulayabilmek ve düzentasara uygun yerbölümleme yapabilmek için gerekenden daha geniş bir alanı kamulaştırma eylemi. 2. Kent yönetimine bu amaçla tanınmış yetki.
50asalak kentAşırı ölçüde büyümesi, işsiz oranının yüksekliği, üretim işlevini yeterince yerine getirememesi ve tüketim eğilimlerini kamçılayıcı nitelikleriyle ülke ekonomisine katkıda bulunmak yerine, yük olan kent.
51asmakatBir yapıda genellikle yer katı ile birinci kat arasında bulunan, tavanı basık, altı kapalı yarım kat.
52aşırı kalabalıklıkBir konutta yaşayan insan sayısının, genellikle benimsenmiş uluslararası barınma ölçünlerinin üzerinde bir düzeye varması.
53aşırı kentleşmeGerçek bir işleyimselleşmeye dayanmayan, kentlerdeki işsiz ve gizli işsiz sayısını ölçüsüz olarak çoğaltan, hızlı ve düzensiz kentleşme türü.
54aşırı yığışımBir kentte, nüfusun, genellikle benimsenen uluslararası yoğunluk ölçünlerinin üstünde bir kalabalıklık düzeyine erişmesi, yığılması.
55aydınlatmaBir yerleşim yerindeki konutların, konut dışında kalan yapıların, genel yapıların ve açık alanların kent yönetimince ya da ona bağlı işletmelerce ışıklandırılması.
56aykırı kullanımToprağın, bulunduğu kent kesiminde geçerli olan belgeleme kurallarına uymayan bir biçimde kullanılması.
57ayrallıkYetkili kamu kuruluşlarının, kimilerine belgeleme ya da yapı kurallarına bağlı olmaksızın yapı oluru vermeleri.
58ayrıcalıkBelli kamu işgörülerinin görülmesi amacıyla, kent yönetimince belli kişi, kuruluş ya da ortaklıklara verilen özel olur.
59ayrıcalıklı tutmanTutmanlık sözleşmesi sona erinceye değin, bir konutta tutman olarak oturan ve sözleşmenin bitiminde o konutun iyesi durumuna gelen kimse.
60ayrık evYalnız bir ailenin oturduğu, öteki evlerden ayrılmış ve dört bir yanı toprak ya da bahçeyle çevrilmiş ev.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir