Kent Bilim - XML


IDTerimAçıklama
961yol yanı durguluğuTaşıtların süreli ya da süresiz olarak durabilmeleri için yolların bir ya da iki yanında ayrılmış özel durma yeri.
962yolculukBelli bir başlangıç noktasından varış yerine değin tek bir taşıtla gidilmesini içeren insan devinimi.
963yolculuk dağıtımıBelli bir başlangıç bölgesinden kaynaklanan her yolculuğun, harita üzerinde, her olası bitiş bölgesine varışını belirleyen araştırma yöntemi.
964yolculuk yaratımıKent içinde yeni yapılan yapılarda, yeni kurulan işyerlerinde görülen kentsel etkinliklerin taşıt dolaşımını ve durma yeri gereksinmesini artırması olgusu.
965yolkonağıEskiden, yollar üzerinde ve küçük yerleşim yerlerinde yolcuların konaklaması için kullanılan odaları, avluları, ambarları, ahırları bulunan taş ya da ahşap yapı.
966yonca yaprağıBir yonca yaprağını andırır biçimde tasarlanmış alt ve üst geçitli kavşak.
967yönetim kentiBaşat işlevi, bir ülkenin yönetimi ve yönetki kuruluşlarını barındırmak ve onlara ilişkin etkinlikleri yerine getirmek olan kent. bk. yönetim özeği.
968yönetim özeğiBaşat özelliğini, yönetim görevlerinin oluşturduğu kent. bk. yönetim kenti.
969yönetsel korumanlıkYerel yönetim birimlerinin, yasal yetkilerini aşmamaları, görevlerini gereği gibi yerine getirmeleri, yurttaşlara sunulan işgörülerin ölçünleri arasında derin ayrılıkların ortaya çıkmaması amaçlarıyla, özeksel yönetime, yerel birimlerin eylem ve işlemleri
970yöntasarNüfusu 5 bin ile 10 bin arasında bulunan ya da nüfusu ne olursa olsun, ilçe özeği olan kentlerden düzentasarı bulunamayanların, yalnız bir ya da birkaç anayolunun ve bu yolların iki yanındaki taşınmazların düzenlenmesi için hazırlanan tasar.
971yörekentGenellikle oturma alanı niteliğinde olan, kentin özeğinden uzakta ya da sınırlarına yakın yerlerde bulunan kent bölümü.
972yurtlukBir özel ya da tüzel kişinin iyeliğindeki taşınmaz.
973yurttaşlık özeğiGenellikle kentlerin ilk kuruluş yıllarından kalmış olmakla birlikte sürekli bakım ve onarım görmüş olan ve bugün de kullanılmakta bulunan çağbilimsel ve dinsel değeri yüksek yapıların, kent- konağının ve öteki kamu yönetimi yapılarının yer aldığı kent çe
974yüksek yapımKat sayısı ülkeden ülkeye. kentten kente ve kent içinde kesimden kesime değişmekle birlikte, genellikle birkaç kattan daha yüksek yapıların yapılması.
975yüksek yapım bölgesiBölgeleme kurallarına göre, bir kentte, genellikle 10 ve daha çok katlı yapıların yapılabileceği bölge.
976yükseklik bölgelemesiYapıların yüksekliğini, bulundukları yolun genişliğine göre, güneş ışığı, hava, güzel görünüm sağlama gibi amaçlarla sınırlandıran bölgeleme türü.
977yükseklik sınırı1. Yapılacak bir yapının, kent yönetimince olur verilebilen en çok yüksekliği. 2. Taşıtlara yüklenecek yükün taşıttaki yüksekliği.
978yükselti1. Bir yerin, başlangıç olarak alınan yatay düzlemden yüksekliği ve bu yüksekliği gösteren sayı. 2. Yapı tasarçizimlerinde boyutları göstermek için ölçü çizgileri üzerine yazılan sayı, ölçü sayısı.
979yükselti çizgisiBir harita üzerinde eşit yükseklikteki noktaları birleştiren eğri çizgiler.
980yükselti haritasıYükselti eğrilerinden oluşturulan harita.
981yükselti tasarTürlü noktaların yükseltileri, bu noktaların bir tasarda belirtilen yerlerinin yanına yazılarak düzenlenmiş tasar.
982yükseltilmiş yolÇevresindeki yollardan ve yapılardan daha yüksekte bulunan yol.
983yükümlenim hakkıBaşkasının taşınmazı üzerinde, onun değerini azaltan ve bir kimsenin yararlandığı, geçme, ışık alma, yapı desteği gibi kullanma hak ve ayrıcalığı.
984yürüme uzaklığıBir kent, özellikle bir komşuluk birimi içinde, okul, pazar, bakkal, manav vb. kent kolaylıklarına yürüyerek varılabilecek uzaklık.
985yüzer bölgeKent içinde yerleşmesi vargısı verilmiş olmakla birlikte, hangi özgül noktada, kent kesiminde yerleştirileceğinin harita üzerinde belirlenmiş olmadığı, bunun şimdilik erken sayıldığı, belli bir işlevin görüldüğü yer.
986yüzer değerKamu kuruluşlarının türlü etkinlikleri sonucunda, bir kentin çeşitli kesimlerindeki taşınmaz malların değerlerinde yere ve zamana göre beliren değer ayrımları.
987yüzer kentÖnyapımla kurulan bölümlerden oluşturulup, sonra deniz, ırmak ve göl kıyılarına taşınan, insanların yaşamasına elverişli yerleşim yeri.
988zorla yapım1. Kent içinde bayındırılmış ve boş tutulan bir yerbölümde belli bir süre içinde yapı yapma zorunluluğu. 2. Konut için devletçe toprak sağlandığında, bu toprak üzerinde belli bir süre içinde yapı yapmayı sağlamak amacıyla konulan zorlayıcı kentbilim kural
989zorunlu durakKent içinde genbinitlerin yolcu indirip bindirmek için durmak zorunda oldukları açık ya da kapalı bekleme yeri.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir