Yerbilim - XML


IDTerimAçıklama
811kristalbilgisiKristallerin dış görünümlerinden elde edilen bakışım özellikleri ve kristallerin ağcık yapılarıyle ilgili her türlü sorunu inceleyen bilim.
812kristalleşme ile ayrılımKristalleşme ya da çekimle bir magmadan, ortak soylu, silikatlı kayaç örneklerinin ve kimi magma maden yataklarının ayrılması olayı.
813kristalleşme ve çekimle karışık ayrılımKristalleşme, çekim, çembersel akıntıların ve gazların ortak etkileriyle ortaya çıkan magmasal ayrılma.
814kristalleşmiş1. Mineral biliminde: Kristal biçiminde bulunan. 2. Kayaç biliminde: Büsbütün ya da büyük çoğunluğu oluşmuş kristallerden yapılı olan.
815kristalleşmiş ak mikali yaprak kayaçŞist, mika-kuars oranına ve içinde başka minerallere göre adlandırılan kuarslı ve mikalı kristal. (Mika çok ise muskovitşist, biotitşist, her ikisi bulunursa, iki mikalı şist, kuars büyük çoğunluktaysa, kuarsit şist, granitli muskovitşist, distenli biotitşist gibi.)
816kristalli kovukKayaçların içinde, mineral kristalleriyle doldurulmuş kovuk.
817krizolitbk. yılan taşı.
818krizoprasbk. kuars.
819krokidolitbk. amfibol.
820kromitMineral. (FeCr2O4 yarı metalimsi parıltı, kara, kahverengi kara çizgi kahverengi sertlik 5.5, özgül ağırlık 4.5-4.8 kubusal.)
821kuarsEn yaygın kayaç yapıcı mineral. (SiO2 metalimsi olmayan parıltı, renksiz, yabancı karışımlar yüzünden çeşitli renklerde çizgi renksiz sertlik 7 özgül ağırlık 2.65 hekzagonal. İyi kristallenmiş ve saydam renksiz olanları Necef taşı (Bergkristal), duman rengi olanları dumanlı kuars, açık sarı renklileri sitrin, mor renklileri mortaş (Ametist), altın gibi parlak olanı avanturin (hacer-ül berk), pembe renkli olanları da pembe kuars (rosenkuarz) adiyle ziynet taşı olarak kullanılırlar. Kuarsın mikrokristalin çökeltileri kalsedon (akiki belgami)dur. Renklerine göre şöylece adlandırılır: krizopras (kiraz boncuğu) elma yeşili rengindedir. heliotrop: (kantaşı): Kırmızısı beneklidir. karneoh (katmerli Süieymanî): Yeşilimsi ya da kan kırmızı rengindedir. sarder: Portakal renginde, saydamdır. safirin: Mavi renklidir. mekketaşı (akikî Yemani): Bileşiminde Mn ve Fe bulunur koyu renkleri akik ve jasptır. genellikle silisyum tuzlarının değişmesi sonucu oluşmuş ve çeşitli miktarlarda su kapsayan silis jeli çökeltileri ise opal dir. Renk ve yapısına göre, çok renkli ve süs taşı olarak kullanılan soy opal (ayn-üş şems), süt rengindeki süt opal, apak ve saydam olanı hiya-lit (opal-i zucâcî), kırmızı renkteki ateş opali (opal-i nârî) adlarını alırlar.)
822kuarsitBaşkalaşmış, hemen hemen yalnız kuars tanelerinden bileşik bir kayaç.
823kuarslı dioritbk. diorit.
824kumÇimentolanmamış, çapı en çok 1 mm. olan taş parçacıkları ya da mineral taneleri.
825kum çölüKurak bölgelerde kumların toplandığı geniş alanlar.
826kumtaşıÇimentolanmış kumlardan bileşik tortul kayaç.
827kumulYellerin savurup yığdığı kumlarla yapılı tepe ya da yamaç.
828kunsitbk. augit.
829kupritMineral. (Cu2O yarı metalimsi parıltı, koyu kırmızımsı çizgi kahverengi kırmızısı sertlik 3.5-4, özgül ağırlık 5.8-6.14 kubusal.)
830kuru koyakÇok kurak ya da çatlak kalkerli yerlerde, içinde akarsu bulunmayan koyak.
831kuruma çatlaklarıÇamurlu çökelleri, güneşte ve havada kuruyarak büzülmeler ile oluşan poligon biçimli çatlaklar.
832kuşak belirticiBaşlangıç noktası, kristalin içinde olduğu düşünülen kristal eksenlerine göre, kuşak ekseninin geometrik tanımı.
833kuşak ekseniBir kuşakta, kenarları birbirine koşut yüzeylerin ortak doğrultuları.
834kutuplanmabk. ucaylanma
835kuytu yanBir kumulun esen egemen yellere göre kuytu yanı.
836kübik dizgeEksenleri, birbirine eşit ve dik olan kristal dizgesi (a1 = a2 = a3.)
837kükürtlü tütenlerBir yanardağın en şiddetli püskürtme evresinden sonra çıkardığı ve içinde kükürtlü gazlar (SO2, SO2 ya da H2S) bulunan tütenler.
838külminasyonbk. doruk.
839kültebk. kayaç,.
840kütleBir dağoluş dizgesinin içinde sertleşmiş, oldukça dengeli, kıvrılma devimlerine dirençli bir yer birimi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir