Yerbilim - XML


IDTerimAçıklama
991pekstaynbk. obsidian.
992Pele örneği püskürmeLavları çok ağdalı olup ağır ağır yükselerek bacayı tıkayan püskürme türü.
993pembe kuarsbk. kuars.
994pencereÖrtülü oluşumun üstündeki örtüden, bir kesimin aşındırılmasıyle alttaki daha genç oluşukların çıkma vermesi.
995pentlanditMineral. ((Fe, Ni)9 S8 metalimsi parıltı, sarı, kahverengi, sarımsı pembe çizgi açık kahverengi sertlik 3.5-4, özgül ağırılk 4.6-5 kubusal. En önemli nikel minerali.)
996peri bacasıKolaylıkla aşınabilen materyellerden yapılı, sivri kule ya da piramid görünüşlü yer biçimleri.
997peridotbk. olivin.
998peridotitOlivin (peridot) ve piroksenden bileşik kayaç. (Yalnız olivinden bileşik olanları dunit, yalnız piroksenden bileşik olanları piroksenittir. Kromit, platin gibi cevherlerin ana kayaçlarıdır.)
999perlitbk. doğal cam.
1000permBirinci zamanın altıncı ve sonuncu dönemi ve bu dönemde çökeltilmiş katmanlar.
1001petrol ana kayacıİçinde petrolün ilkel olarak oluştuğu ve asıl kaynağı olan kayaç.
1002petrol bölgesiPetrol yataklarının toplandığı bölge.
1003petrol sızıntısıPetrolün doğal olarak az çıktığı kaynak.
1004piritMineral. (FeS2 metalimsi parıltı, sarı, kahverengi oksitleşme zarı çizgi yeşilimsi kara sertlik 6-6.5, özgül ağırlık 4.8-5 kubusal.)
1005piroksenbk. augit.
1006piroksenitbk. peridotit.
1007piroluzitMineral. (MnO metalimsi parıltı, kara gri çizgi kara sertlik çok değişiktir, özgül ağırlık 5 rombusal. Psilomanla birlikte en önemli manganez minerali.)
1008piropbk. nartaşları.
1009pirrotinMineral. (FeS metalimsi parıltı, bronz rengi, açık bej ve kahverengi çizgi kara gri sertlik 4, özgül ağırlık 4.6 hekzagonal. Manyetiktir.)
1010plajioklasbk. feldspatlar.
1011plaketliKatmanları, sert düz, ince ya da levha biçiminde olan kayaç. (Çoğunlukla düz katmanlı kumtaşı ya da kireçtaşı.)
1012planktonSuların yüzünde yaşayan, yalınç yapılı denizel canlılar.
1013platinMineral. (Pt metalimsi parıltı, gri çizgi gri sertlik 4.5-5, özgül ağırlık 13.5-19 (arı Pt 21,5) kubusal. Ultrabazik kayaçlarda ve nehir kumlarında bulunur.)
1014Plinius örneği püskürmeYüksek gaz basınçlı az ya da orta ağdalı bir magmadan, çok yeğin patlamalarla gaz ve buharların havada birkaç mil yükseğe fırlatılması sonucunda oluşan, bir Vulkano tipi püskürme.
1015plutonik kayaçlarbk. derinlik kayaçları.
1016plutonizmbk. Hutton kuramı.
1017polarizörbk. çözümleyici.
1018porfirÇok ince taneli ve camsı bir hamurun içinde kendine özgü biçim gösteren, iri kristallerin bulunduğu kayaç.
1019porfiroblastikbk. doku.
1020porfirsi başkalaşım dokusubk. doku.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir