Yerbilim - XML


IDTerimAçıklama
1111şistbk. yaprak kayaç.
1112şisttikbk. yapraklanma.
1113taban çakıl kayacıBir tortul dizisinin, en altındaki uyumsuzluk aşınma yüzeyinde bulunan çakıl kayaç.
1114taban düzeyiBir akarsuyun, aşındırma ile erişebileceği en alçak sınır.
1115tabansuyuErkin bir su tablasında bulunan yeraltı suyu.
1116tabansuyu düzeyiSu basıncının erkin hava basıncına eşit olduğu yerde, yeraltı suyunun yüzeyi.
1117tabansuyu düzeyi eğrileriBelli bir yüzeyin üstünde ya da altında, eşit düşey uzaklıkta bulunan su tablası noktalarını bağlayan çizgiler.
1118tabansuyu yüzeyiBir yeraltı yatağındaki suyun, kendi basıncıyle çıkabildiği gerçek yüzey.
1119talkMineral. (Mg6 (OH2 (Si4Oı0) metalimsi olmayan parıltı, ak, gri, yeşil çizgi ak, yeşilimsi elle dokunulduğunda yağlıymış gibi duyulur sertlik 1, özgül ağırlık 2.7-2.8 monoklinal.)
1120tam bakışımlı kümeBir kristal dizgesinin bütün bakışım öğelerini kapsayan ve en yüksek sayıda yüzeyleri bulunan biçimler.
1121tane analizibk. tane ölçümü.
1122tane ölçümüElekten geçirerek, taneleri boylarına göre ayırma.
1123tanecikliTaneciklerle yapılı.
1124taneli nartaşıbk. nartaşları.
1125tanık tepeTabakaları yatay durumunda olan, aşınmadan artakalmış, eski uzanış yerleriyle bağlantısı kalmamış üstü düz bir tepe.
1126tarım yerbilimiTarım ve toprak konularıyle uğraşan yerbilim dalı.
1127tarımlık toprakToprağın sürülüp ekilebilen tabakası.
1128taşKimi kütlelerden kopan ya da koparılan parça.
1129taş çölüTabanı taş parçaları ve çakıllarla örtülü, tek tük aşınma biçimleri olan çöl.
1130taş kömürIsıtıldığında katran çıkaran kömür. (Alevli yanıp gaz çıkaran, gazlı ve alevli yanan, duman çıkaran kömür bu çeşit kömürdür.)
1131taşılGeçmiş yerbilim zamanlarına ilişkin hayvan ve da bitkilerin, yerkabuğu kayaçları içindeki kalıntıları ya da izleri.
1132taşıl dışkıTaşıllaşmış dışkı.
1133taşıl döşekKavkı, krinoid, mercan vb. gibi organizmalardan oluşmuş katmanlı yapı.
1134taşıl katmanbilgisiİçinde bulunan özel bir taşıl topluluğu dolayısıyle, komşu kayaçlardan ayrılabilen kayaç tabakaları.
1135taşıl suMagma ya da tortul kayaçların gözenekleri ve boşlukları içinde, oluş zamanından kalma su.
1136taşılbilimTaşıllara dayanarak, yerbilim geçmişindeki hayatı inceleyen yerbilim dalı.
1137taşıllaşmaBitki, hayvan ve organik maddelerinin taş kesilerek taşıl duruma gelmesi.
1138taşılsıPek az değişmiş, bugünkü biçimlere benzeyen yaratık kalıntısı.
1139taşlı demirli göktaşıÇok karışık yapımlı, nikelli demir ve silisyum tuzu karması olan bir göktaşı (meteorit).
1140taşoluşTortul kayaçların, çökeltilmeden sonra taş durumuna gelmeleri için geçirdikleri değişme olayı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir