Yerbilim - XML


IDTerimAçıklama
91antiklinalbk. kemer.
92antofilitbk. amfibol.
93antrasitbk. parlak kömür.
94apatitKayaç yapıcı mineral. (Ca5 (F, Cl, OH/(PO4)3), metalimsi olmayan parıltı, renksiz, ak-yeşil çizgi ak sertlik 5, yoğunluk 3.16-3.22 hekzagonal.)
95apeksbk. yücelim noktası.
96apofizbk. kol uzantı.
97ara yerteknesiBir kıta kalkanının (kraton) çevresindeki ilkel geniş yerteknesi kuşağı.
98aragonitMineral. (CaCO3 metalimsi olmayan parıltı, ak, yeşil, mavimsi gri, kırmızımsı sarı çizgi ak sertlik 3.4-4, yoğunluk 2.95.)
99arakatkıBaşka katmanlar arasında bulunan bir katman ya da başka özellikle taşıl kuşaklar arasında bulunan bir taşıl yatağı.
100arakatmanKayaç tabakalarının arasında bulunan başka çeşit kayaç katmanı.
101arduvazbk. damtaşı.
102arenabk. granit kumu.
103arfvednositbk. amfibol.
104argentitMineral. (Ag2S metalimsi parıltı, külrengi kara, külrengi çizgi koyu külrengi sertlik 2, yoğunluk 7.2-7.4 179° C altında rombusal, üstünde kubusal.)
105arjantitbk. argentit.
106arjilitbk. kil taşı.
107arka çukurDağoluş yönünün ters yanında bulunan kenar çukuru.
108arka ülkeDağoluş yönünün ters yanında bulunan alan.
109arkozBileşiminde % 30 ya da daha çok feldspat bulunan kumtaşı cinsinden bir tortul kayaç. (Özellikle derinlik kayaçları ve gnaysların ayrışmasından olur.)
110art sarsıntıİlk yeğin depremin ardından gelen ve genel olarak yavaş yavaş yeğnileşen sarsıntı.
111artefaktbk. elişi.
112artılı deniz esnemesiDeniz yüzünün karayı örtmek üzere yükselmesi.
113asal deprembk. yok edici.
114asbestbk. yanmaz.
115asçağBir askat katmanlarının oluşturduğu zaman süresi.
116asfaltKara, koyu kahverengi, mat ya da kuzgunî parıltılı, bitümlü ve mineral maddeli petrolün bir paslaşma (oksitleşme) ürünü.
117asıl kayaAltı oyulmuş yalı yar çeperi.
118asılı buzul koyağı,Ana koyağın buzla aşırı bir oyulmaya uğraması yüzünden yüksekte kalmış yan koyak.
119asimilasyonbk. özümleme.
120asismik bölgebk. depremsiz bölge.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir