Yerbilim - XML


IDTerimAçıklama
1201uçurumYerde bulunan, çok derin ve dipsiz kuyu.
1202ufalanmaKayaçların, dış etkiler altında fiziksel ve kimyasal olaylarla parçalanıp ayrışması.
1203uraninitbk. pehblend.
1204uvarovitbk. nartaşları.
1205uygun düz kırıkKırık düzlemi, katmanların yatımı yönünde eğimli, tavan tomruğu taban tomruğuna oranla kırık düzlemi boyunca aşağı kaymış kırık.
1206uygun kırıkDüzlemi, katmanların yatımı yönünde eğimli olan kırık.
1207uygun ters kırıkDüzlemi, katmanların yatımı yönünde eğimli, tavan tomruğu, taban tomruğuna oranla kırık düzlemi boyunca yukarı kaymış kırık.
1208uymaBir hayvan ya da bitkinin, içinde yaşadığı ortamın koşullarına daha iyi uymasıyle ilgili değişmeler.
1209uyumlu koyakSuları, ilkel eğim yönünde akan koyak.
1210uyumlu sokulmaKoşut durumda, katmanlar arasına sokulmuş magmatit kütlesi.
1211uyumsuz kıvrımlarÖzdeş derecede plastik olmayan tabakaların, yan basınçlarla iç içe yaptıkları, eksenleri özdeş düzlem içinde olmayan uyumsuz kıvrımlar.
1212uyumsuz sokulmaSınırları, komşu kayaçlarındaki katmanlaşmayı ya da yapraklaşmayı enine kesen magmatit kütle.
1213uyumsuzluk yüzeyiİki katman grubunu birbirinden ayıran, aşınma ya da süreksizlik yüzeyi.
1214üç eğimli dizgeBirbirine eşit olmayan üç eğik eksenli kristal dizgesi, (a, b, c: alfa, beta, gama.)
1215üfürükYanardağlardan, gazların ve buharların çıkması.
1216üfürük maden yatağıYer yüzeyinde magma gazlarından türemiş maden.
1217üstjuraJura'nın üst katı.
1218üstkanatKırık düzleminin üstündeki kanat.
1219üstkuşakGrubenman'a göre, başkalaşmış kayaçların oluştuğu en üst kuşak.
1220üstneojenÜçüncü zamanın beşinci bölümü ve bu bölümde çökeltilmiş olan katmanlar.
1221üstnümülitNümülit döneminin bölümlerinden biri. (a bk. nümülit dönemi)
1222üstoluşumlu maden yatağıİçinde bulunduğu kayaçların oluşundan sonra ortaya çıkmış filiz yatağı.
1223üstoluşumlu yarma koyakÜstteki yumuşak örtü katmanları içinde yataklarını kazdıktan sonra, temeldeki eski, sert katmanlar içine gömülerek açılmış derin boğaz biçimli koyak.
1224üstpermPermienin üst katı.
1225üstzaman katı dizgesiEn büyük yerbilimi zamanı içinde, katmanlı kayaçlardan oluşmuş çağkatman birimi.
1226vahaSuyun bulunmasıyle, bir çölün ortasında bitek olmuş yer.
1227verev kırıkKatmanların eni yönünde olan kırık.
1228verimli kumİşletilmesi verimli olan petrollü kum yatağı.
1229Verner kuramıSuları sıcak eski bir okyanus içinde, granitten başlayarak bütün öteki kayaçların çökeltildiğini savunan Werner'in kuramı.
1230Vidmanşteten biçimleriBir göktaşının cilalı yüzeyinde, kezzapla oluşan özel biçimler.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir