Yerbilim - XML


IDTerimAçıklama
1321yerinden oynamaKayaçların, bir kırık ya da kırık boyunca yerinden oynaması.
1322yerkabuğuYer küresinin yaklaşık 30 km. derinliğinde bulunan, süreksizlik yüzeyinin üstündeki en üst kesimi.
1323yerleşmeDipsiz kayacın, taşyuvardaki yerli kayaçları iterek ya da eriterek onların yerini alması.
1324yerli granitBüyük migmatit ve başkalaşım kayaç kütleleriyle çevrelenmiş granitleşme graniti.
1325yerli kayaçBaşka yerlerden getirilmiş ya da sürüklenmiş olmayıp, ilkel yerinde bulunan kayaç ya da maden.
1326yerli kütieAlp dizgesinde, tortul bir örtü ile kristal bir çekirdeği olan, yan basınca uğramış, kıvrılıp yükselirken yatay yönde yerini değiştirmemiş bir dağ kütlesi.
1327yerteknesiYerkabuğunda dipleri çöken ve bu yüzden içinde çok büyük kalınlıkta tortullar toplanabilen süreli, uzun bir çukur kuşak.
1328yeryuvarıYer yüzeyindeki eşit potansiyelli yüzey. (Bütün yeri kapladığı düşünülen denizin yüzeyi olup, bu yüzeyde biçim her yerde 90° lik bir açı yapar.)
1329yeşil çamurKaradan gelme, büyük orantıda glokoniyi kapsayan deniz tortulu.
1330yığışımYanardağın püsküren özeğinden fırlatılmış ya da köşeli lav ve komşu tortul parçalarından bileşik, genel olarak koni üzerinde ya da yakınlarında bulunan çimentolanmış kayaç.
1331yıkanmış toprakÇok yağışlı bölgelerde, hümüs ve demir hidratlarıyle esmer rengini almış ve sertleşmiş B katı toprakları üstünde bulunan, çok yıkanmış, kül renkli A katı toprağı.
1332yılantaşı1. Kayaç yapıcı mineral grubu. ( a- krizotil (lifli serpantin), Mg6 (OH)6 (Si4On) H2O yeşilimsi, sarımsı, çizgi ak sertlik 2.5-4, özgül ağırlık 2.36-2.5 monoklinal. Lifli asbest olarak ültrabazik kayaçların çatlaklarında bulunur, b- Antigorit (yapraklı serpantin): Mg (OH)J(Si4Oı0) yeşil, açık yeşil, gri çizgi ak sertlik 3-4, özgül ağırlık, 2.55-2.58 monoklinal. Genellikle olivinin ayrışmasıyle oluşur. 2. Kayaç: Büyük çoğunlukla yılantaşı mineralinden bileşik başkalaşma kayacı. Genellikle ültrabazik kayaçların değişmesi ve başkalaşması ile oluşur.)
1333yok edici depremArd arda olan depremlerin en yeğini.
1334yontma taş çağıDördüncü zamanın ilk dönemi olan yakın bölümde, tarihten önce yaşamış insanların taşı yalnız yontarak araçlarını yaptıkları çağ.
1335yontuk düzAşınma dönemini geçirmiş, girinti ve çıkıntısı kalmamış düzlük.
1336yontuklaşmaBir yontuk düzün gelişmesi.
1337yosun kömürüÖzellikle su yosunlarından oluşmuş bir çeşit taş kömürü.
1338yumruİçinde oluştukları kayacın maddesinden başka bir madde ile yapılı, düzensiz yumrucuk biçiminde cisim.
1339yumrucukİçinde oluştuğu kayaçtan ayrımlı mineral maddelerle yapılı, düzensiz, düğümcük biçiminde cisim.
1340yumurtamsıİçice özdekli zarlarla yapılı, elipsoid ya da yuvarsı balık yumurtası biçiminde tanecik
1341yurtBir bitki ya da hayvanın çöl, deniz kıyısı vb. gibi doğal olarak yaşadığı ve geliştiği yer.
1342yuvarsı kemerGenişlik ve uzunluk orantısı yaklaşık olarak 1/1 olan bir kemer kıvrım.
1343yuvarsı taneYuvarsal ya da elips biçiminde, biçimsiz, ışınsal iç yapılı mikroskopik parçacıklar.
1344yücelim noktasıDoruk çizgilerinin en yüksek noktası.
1345yükselmeYerkabuğunun bir bölümünün, deniz yüzüne göre, daha yüksek bir düzeye çıkması ya da bir kabartı yapması.
1346yüzden erimeBuzulların, güneşlenme, yel, hava sıcaklığı etkileriyle üstten erime ve buharlaşması.
1347yüzel erimeBuharlaşma ve erime ile buzulun sona ermesi ve hava sıcaklığı ile erimesi (yüzden erime.)
1348yüzey buzul taşlarıBuzulun üstünde taşıdığı buzul taşları.
1349yüzey dalgalarıDepremin yeryüzünde yayılan uzun L dalgalan.
1350yüzey kaplamıBir katmanın yeryüzünde kapladığı alan.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir