Yerbilim - XML


IDTerimAçıklama
211bulutsu varsayımKant ve Laplace'a göre yıldızların ve gezegenlerin oluşunu açıklayan ve güneş dizgesinin ilkel olarak bulutsu dalınma biçiminde bulunduğunu, soğuyarak ve büzülerek gezegen ve uyduların bu kütleden ayrıldığını ileri süren varsayım.
212bundsandştaynbk. alacalı kumtaşı.
213burgaçSuyun burma akışı yüzünden, burgular gibi döne döne devinimi.
214burgaç deliğibk. dev kazanı.
215burgu kuyusuTutuk bir su yatağına erişen ve suları fışkıran kuyu.
216burgu kuyusu basıncıBir burgu kuyusu suyunun basıncı.
217burgu kuyusu bölgesiGeçirimsiz bir katman ile örtülü, basınç altında bulunan bir yeraltı su yatağı.
218burgu kuyusu suyuYeter bir basınç altında bulunan ve herhangi bir yolla üstündeki basınç kaldırılınca toprak yüzüne fışkırabilen yeraltı suyu.
219burma akıntıAkış çizgisi akıntı eksenine koşut kalmayan akıntı.
220burma teraziYerçekimi alanının derecelerini ve eğrilik değerlerini ölçen araç.
221buz bacalarıDik yüzeylerde kırılmış piramit ya da ok biçiminde buz tomrukları.
222buz başlıkGeniş bir bölgeyi örten, her doğrultuda devinen kalıcı bir buz ve kar kütlesi.
223buz çağlayanıBuzulun, yatağındaki dik bir yeri geçişi.
224buz örtüsüBulunduğu çok büyük bölgeyi boydan boya kaplamış olan ve özekten her doğrultuya doğru devinen, kalıcı bir buz ve kar örtüsü.
225buz yarığıBuzulun girintili çıkıntılı bir yüzey üzerindeki deviminde, gerilemelerin sonuçladığı geniş, derin çatlak ya da yarık.
226buzkar (buzulkar)Kalımlı kar alanlarında buzdan bir çimento ile yoğunlaşmış, buz kristallerinden bileşik kar.
227buzulKarların yağması, erimesinden daha çok olan bölgelerde, bir dağın yamacından ya da bir koyaktan aşağıya doğru yavaşça devinen buzul kütlesi.
228buzul akarsu tortullarıBuzulların, alın buzultaşları önünde, erime sularıyle çökeltilerek biriktirilmiş tortulları.
229buzul akıntı çizgisiBir buzulun devimi sırasında, buz taneciklerinin izlediği yörünge.
230buzul ara dönemiİki buzul dönemi arasındaki buzulsuz geçen süre.
231buzul aşındırmasıBuzulun yaptığı aşındırma.
232buzul bölümü çizgisiBirbirine ters doğrultularda devinen buzulları ayıran çizgi.
233buzul çağıYerin bugünkünden daha büyük bölgelerinin, buzullarla örtülü bulunduğu yerbilim çağı.
234buzul çekilmesiBuzulun erime ve buharlaşma ile küçülüp kısalması ya da büsbütün ortadan kalkması.
235buzul değirmeniBuzul içindeki silindir kuyu.
236buzul gerilemesiBuzulun ön yandan kısalması.
237buzul ilerlemesiBuzulun önden uzanması.
238buzul kazanıErime sularının çevreli devimlerle döndürdüğü bir taş parçasının, buzulun altında oyarak yaptığı kazan biçiminde kuyu.
239buzul sütüİçinde, asıltı durumunda ince taş parçaları bulunan bulanık buzul taşı.
240buzul taşıBuzulların üstünde, içinde taşıdığı, dipten sürüklediği ya da çökelttiği taş parçaları.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir