Araba - XML


IDTerimAçıklama
241makaraDöner silindirler üzerine oturtulan ve çiftekerle duruk çalışma yapılmasını sağlayan araç.
242makas hızkeserMakas biçiminde bir hızkeser türü.
243makine uzmanıÇiftekerlerin, motorların ve benzeri araçların, makinelerine ilişkin denetimlerini yapan, düzenleyen ve onaran uzman.
244makine uzmanı yetki belgesiÇifteker ve motor (makine) uzmanlarına verilen yetki belgesi.
245makineyle çalışmaOtomobil, motosiklet, küçük tekerli motorlar ve motorlu çifteker gibi araçların arkasında yapılan çifteker çalışması.
246maşaÇifteker çatısının ön ve arkasında, çatal biçiminde, tekerlerin takıldığı parça.
247maşa ayağıMaşa kollarının, tekerleğin geçirilmesine yarayan çengel biçimindeki alt uçları.
248maşa başlığıTekerin takıldığı, maşa biçimindeki çatalların iki kolunu birleştirmeye yarayan bir çifteker parçası. Buna "maşa tepeliği" de denir.
249maşa borusuBaşlıklarıyla birlikte maşaların geçirildiği boru. Bu parçaya "maşa yatağı" da denir.
250maşa koluMaşanın iki kolu. Bunlara "kın" da denir.
251mavi çizgiYarışlıklara, motorardı yarışları için çizilen çizgi.
252mayo üzerinde reklamYarışçıların mayoları üzerine yazılarak yapılan reklam. Bu yazıların genişliği 16 cm. geçemez.
253metal kamaÇifteker parçalarını perçinlemek için kullanılan bir kama türü.
254motor denetimiYarıştan bir gün önce, motorların yönetmeliğe uygunluğu ve işleme özellikleri yönünden, yarış komiserinin başkanlığında uzmanlar topluluğu ile yapılan denetim işlemi. Denetlenen bu motorlar, yarıştan önce binicilerine verilmek üzere, bir yere konup kapısı
255motorardı sonaşımıMotorardı yarışlarında elde edilen sonaşamlar.
256motorardı yarışıBüyük motor, küçük motor, piyasa motorları ve motorlu çiftekerlerin arkasında çiftekerle yapılan yarış. Bu yarışlar, yarışlıkta ve taşıt araçlarının girmesi yasaklanmış olan yollarda yapılır.
257motorartçı çizgisibk. mavi çizgi.
258motorartçısıYarışa katılan çiftekercilerin, her birinin ayrı bir motor arkasında koşmaları ve motosikletçi ile işbirliği yaparak hızlarını ayarlamalarıyla yapılan ve "yarı dayanç" diye adlandırılan koşularda, arkadaki çiftekeri yürüten ve yöneten yarışçı.
259motorartçısı başlığıMotorardı yarışçılarının giydiği kulaklıklı, sık dilimli ve sağlam başlıklar.
260motorartçısı çiftekeriTekerleri İngiliz bezi ile sarılmış ve altı yerden kasnağa bağlanmış, ön teker çapı 60 cm. den küçük, özel yapımlı bir çifteker türü.
261motorartçısı yarışlarıMotorardı dayanç koşucuları arasında yapılan yarışlar.
262motorlu çalıştırıcıMotorardı yarışlarında, çiftekerciyi motoru arkasında yürüten ve yöneten kişi.
263motorlu çalıştırıcı yetki belgesiMotorlu çalıştırıcılara, teknik ve tıp psikolojisi yönünden yapılan inceleme sonucunda verilen yetki belgesi.
264motorlu çiftekerbk. derni.
265numara plakasıÇifteker çatısının önündeki yatay boru altına asılıp, üzerinde, kara boya ile yarışçının sırt numarası yazılan ak plaka. '
266olimpiyat formülüOlimpiyat oyunlarında, yapılacak takım kovalama yarışları için hazırlanmış özel formül.
267olimpiyat onur mayosuOlimpiyat birincilerine verilen, ön ve arkasında kara, sarı, kırmızı, yeşil, mavi renklerde iç içe geçmiş beş olimpiyat halkası bulunan mayo.
268onur kupası yarışıÇoğunlukla, çifteker sporuna emeği geçmiş ya da yurda herhangi bir yolda yararlı olmuş kişileri anma ve yaşatma amacıyla düzenlenen çeşitli yarışlar.
269otomobil yarışlığıÜstünde çifteker yarışları da yapılan otomobil yarışlıkları.
270oturtmaçTekerlerin yerden kesilmesini önleyen, lastikler üzerindeki girintili ve çıkıntılı parçalar.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir